Maska tradycyjna i współczesna

Maska tradycyjna i współczesna

Zapraszamy do udziału w konkursie „Maska tradycyjna i współczesna” organizowanym przez MDK „Dom Harcerza” w Krakowie, ul. Reymonta 18.

Maska tradycyjna i współczesna

  1. Cele konkursu:

– Zainteresowanie dzieci i młodzieży rolą maski w obrzędach oraz tradycji różnych kultur.

– Upowszechnienie maski jako środka ekspresji plastycznej i emocjonalnej.

– Wyzwolenie radości i satysfakcji płynącej z aktu tworzenia.

2.Regulamin konkursu.

– Uczestnikami konkursu mogą być dzieci i młodzież w wieku 5 do 15 lat,   z podziałem na grupy wiekowe:

5-7, 8-11, 12-15 lat.

– Format, technika, ilość zgłoszonych prac – dowolna.

– Każda praca powinna być na odwrocie zaopatrzona w następujące dane: imię, nazwisko, wiek autora, tytuł pracy, pieczątka z nazwą, adresem oraz telefonem placówki, w której prace wykonano.

– Prace z umieszczoną na zewnątrz nazwą placówki oraz imiennym wykazem autorów z podziałem na grupy wiekowe, tytułem prac należy nadesłać na adres:

Młodzieżowy Dom Kultury „Dom Harcerza”

30- 059 Kraków, ul. Reymonta 18

tel/fax 637-37-61 637-59-35

do dnia 04.03.2017 roku.

-Jury dokona oceny i wyboru prac, które wezmą udział w wystawie, przyzna nagrody i wyróżnienia w poszczególnych kategoriach wiekowych.

  1. 3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dowolnego wykorzystania nagrodzonych i wyróżnionych prac.

Po zakończeniu wystawy, prace powinny być odebrane do 14.05.17 r.

Zapraszamy dnia 14.03.2017 r. (wtorek) o godz. 17:00 do MDK D.H. w Krakowie przy ul. Reymonta 18 na wernisaż wystawy pokonkursowej, połączony z ogłoszeniem wyników konkursu, wręczenia dyplomów, nagród oraz wyróżnień.

Termin trwania wystawy 14.03.2017 r.-14.04.2017 r.

 

Zapisz się na cotygodniowy newsletter z wydarzeniami w Twoim mieście i odbierz eBook za darmo!

wybierz eBook dla siebie