Konkurs na pracę plastyczną: Nie bój się błyszczeć

Konkursu na pracę plastyczną: Nie bój się błyszczeć

Regulamin konkursu na pracę plastyczną promującą korzystanie z elementów odblaskowych przez pieszego:

„Nie bój się błyszczeć”
pod Patronatem Prezydenta Miasta Chorzowa Andrzeja Kotali

Postanowienia ogólne
Chorzowskie Centrum Kultury wraz z Komendą Miejską Policji w Chorzowie ogłaszają konkurs na pracę plastyczną promującą korzystanie z elementów odblaskowych przez pieszego.

Cele konkursu
Wykonanie pracy plastycznej w dowolnej płaskiej technice plastycznej (malarskiej, rysunkowej, itp) którego tematem przewodnim będzie:„ Nie bój się błyszczeć – Czyli świadomy i bezpieczny pieszy korzysta z odblasków”

Adresaci konkursu
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych.
UWAGA! Jeden autor może przesłać tylko jedną pracę

Warunki uczestnictwa w konkursie
I. PLAKAT
– Maksymalna wielkość plakatu – format A1.
– Płaska technika wykonania plakatu (rysunkowa, malarska, itp.)
– Prace powinny być wykonane indywidualnie i samodzielnie. Prac zbiorowych prosimy nie przysyłać.
– Prace prosimy oznaczyć wybranym godłem autora projektu (oznaczenie tekstowe, nie graficzne).
– Do plakatu należy dołączyć zaklejoną kopertę opisaną godłem autora (takim samym jak na pracy), zawierającą metryczkę (załącznik nr 2 do Regulaminu). Jeśli praca była tworzona pod kierunkiem nauczyciela – należy podać także: imię i nazwisko nauczyciela, nazwę, adres oraz numer telefonu szkoły. Do metryczki należy także dołączyć oświadczenie rodzica / opiekuna wyrażającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 1 do Regulaminu).
– Prace wykonane niezgodnie z regulaminem lub uszkodzone w czasie transportu nie będą brane pod uwagę.

Uwaga : Niedopuszczalne jest wykorzystywanie materiałów objętych prawami autorskimi !

Terminy w konkursie
Organizatorzy konkursu przewidują następujące terminy:
prace konkursowe (oraz załączniki nr 1 i 2) z dopiskiem na kopercie: „Konkurs na plakat Nie bój się błyszczeć” należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada 2018 roku (decyduje data wpływu) na adres:
Chorzowskie Centrum Kultury
ul. Sienkiewicza 3
41 – 500 Chorzów

  • ocena prac konkursowych oraz wytypowanie zwycięzców w poszczególnych kategoriach wiekowych nastąpi do 20 grudnia 2018.
  • ogłoszenie wyników na stronach internetowych organizatorów do końca grudnia 2018.

więcej informacji i załączniki: na stronie Chorzowskiego Centrum Kultury

Zapisz się na cotygodniowy newsletter z wydarzeniami w Twoim mieście i odbierz eBook za darmo!

wybierz eBook dla siebie