Konkurs architektoniczny Szkoła eko-logiczna

Konkurs architektoniczny Szkoła eko-logiczna

Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszej pracy przedstawiającej autorski(e) pomysł(y) na szkołę doskonałą. Zakres opracowania może dotyczyć zarówno całej placówki, jaki i skupić się na wybranym obszarze (np. klasie i jej wyposażeniu). Obok oryginalnych koncepcji projektowych będziemy zwracać uwagę na innowacyjne wykonanie modeli z zastosowaniem materiałów recyclingowych i naturalnych. 

Wiek uczestnika: 7 -12 lat (w tym 2 kategorie wiekowe: 7-9 lat i 10-12 lat).

Regulamin konkursu architektonicznego

SZKOŁA EKO – LOGICZNA

Szkoły dla dzieci projektują dorośli. I choć miewają fajne pomysły, to gdyby częściej konsultowali je z uczniami, efekty byłyby na pewno bliższe dziecięcych ideałów.

A w jakiej szkole Ty chciał(a)byś się uczyć? Gdyby tak samej/samemu zaprojektować ją od początku do końca…

Zapraszamy do udziału w konkursie architektonicznym na SZKOŁĘ EKO – LOGICZNĄ.

EKO – taką, która działa w zgodzie z naturalnym środowiskiem i szanuje zasoby ziemi;

LOGICZNĄ – wg Waszych potrzeb, wymyśloną przez Was i dla Was!

format prac: model przestrzenny (makieta) w dowolnym rozmiarze + opis koncepcji (1 strona w formacie A4)

technika: materiały recyclingowe (tektury, plastikowe butelki, puszki etc.) + naturalne (patyki, suche liście i owoce drzew, pióra etc.)

ilość prac: 1 – 3 (np. ogólny model szkoły, model klasy, model elementu wyposażenia)

termin i miejsce składania prac: do 15. stycznia 2018 w Klubie Kultury Mydlniki (ul. Balicka 289, Kraków) osobiście lub pocztą.

Prace konkursowe należy na odwrocie opisać w następujący sposób: imię i nazwisko, wiek, adres zamieszkania, tel. kontaktowy.

Do każdej pracy należy dołączyć zgodę rodziców na udział w konkursie.

  1. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do organizatorów konkursu. Przesłane prace przechodzą na własność organizatora i nie będą zwracane. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w trakcie przesyłania pracy.
  2. Prace oceni komisja wyłoniona przez organizatorów i przyzna nagrody: I, II, III oraz wyróżnienia. Decyzje komisji są ostateczne.
  3. O wynikach konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie; wręczenie nagród i wyróżnień nastąpi w terminie podanym przez organizatora.
  4. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac konkursowych dla promocji konkursu w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania.
  5. Udział w konkursie oznacza zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie przez Klub Kultury Mydlniki wizerunku uczestnika w związku z udziałem w konkursie, w celach dokumentacyjnych i promocyjnych Klubu Kultury: w materiałach promocyjnych, na stronie Klubu Kultury, na portalu www.facebook.com, na banerach, ulotkach, plakatach oraz w folderach.
  6. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu (ust. o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133 poz. 833 z póź. zm.).

 

Zapisz się na cotygodniowy newsletter z wydarzeniami w Twoim mieście i odbierz eBook za darmo!

wybierz eBook dla siebie