Spółdzielczy Dom Kultury w Świdniku

Spółdzielczy Dom Kultury w Świdniku od chwili powstania w 1979 roku zajmuje się przygotowywaniem społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze i współtworzenia wartości kulturowych.
Zadania te spełniamy, rozpoznając zapotrzebowanie, rozbudzając zainteresowania, upowszechniając wiedzę, sztukę, tradycje, folklor, rękodzieło itd., tworząc warunki do rozwoju w szerokim znaczeniu, zachęcając do skorzystania z bogatej oferty kulturalnej. Chcemy, aby miejsca te stały się ośrodkami integrującymi dzieci, młodzież, ludzi dojrzałych.
Do podstawowych celów SDK należy również wyrabianie szacunku dla wartości kulturowych w szerokim rozumieniu tego pojęcia. Na rzecz lokalnych społeczności podejmujemy działania, które umożliwiają bezpośredni kontakt z profesjonalnymi jak i nieprofesjonalnymi środowiskami twórczymi.
Chcąc zapewnić czas wolny młodzieży, proponujemy udział w różnorodnych kołach zainteresowań, akcjach plastycznych, festiwalach, przeglądach. Aby sprostać wymaganiom szerokiego kręgu odbiorców, organizujemy wieczory poetyckie, festiwale, koncerty muzyki chóralnej, spektakle teatralne, wystawy.
Staramy się, aby w domu kultury nie tworzyć zamkniętej społeczności, lecz miejsce i klimat, gdzie każdy człowiek może przyjść ze swoimi problemami i propozycjami.

Stałe formy pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi w SDK w roku kulturalno-oświatowym 2008/2009:

*
zajęcia plastyczne – 3 grupy
*
zajęcia w modelarni lotniczej – 2 grupy
*
zajęcia tańca nowoczesnego – 4 grupy
*
dziecięcy zespół wokaly
*
Młodzieżowy Chór „Immo Pectore”
*
Chór „Tercja”
*
Klub Seniora „Spokojna Przystań”

Spółdzielczy Dom Kultury w Świdniku

Adres:

ul. Kruczkowskiego 6a
Świdnik

Kontakt:

81 751 23 88
sdk11@wp.pl
http://sdk.smswidnik.pl/

Przyjazne dziecku

Przyjazne dziecku