Muzeum Wsi Lubelskiej

Muzeum Wsi Lubelskiej obejmuje swoim zasięgiem działania w przybliżeniu obszar dawnego województwa lubelskiego (w granicach sprzed reformy podziału administracyjnego Polski w 1975 r.). Zawiera on w całości lub części takie krainy geograficzne jak: Wyżyna Lubelska, Roztocze, Polesie Lubelskie, Podlasie, Mazowsze i Kotlina Sandomierska, które są wyraźnie zróżnicowane pod względem fizjograficznym i etnograficznym. Dlatego też ekspozycja skansenowska MWL została podzielona na siedem sektorów – Wyżyny Lubelskiej, Roztocza, Powiśla, Podlasia, Nadbuża oraz sektor dworski i miasteczkowy.

Muzeum Wsi Lubelskiej obok ekspozycji stałych organizuje wystawy czasowe, imprezy nawiązujące do roku gospodarsko-obrzędowego na wsi, imprezy patriotyczne, pokazy zanikających rzemiosł, zajęcia edukacyjne i inne imprezy kulturalne. O tym, że są one na wysokim poziomie i cieszą się uznaniem publiczności świadczy choćby fakt, że w cyklicznym konkursie na „Muzealne wydarzenie roku” organizowanym przez Ministerstwo Kultury (dawniej Ministerstwo Kultury i Sztuki), wiele z nich otrzymało nagrody i wyróżnienia.

 

886 ocen
4.96
dodaj ocenę
×
Muzeum Wsi Lubelskiej

Adres:

al. Warszawska 96
20-824 Lublin

Kontakt:

81 533-85-13
skansen@skansen.lublin.pl
http://www.skansen.lublin.pl

Przyjazne dziecku

Przyjazne dziecku