menu
×
Wybierz miasto

Ciepłe kurtki z 5.10.15.

Przyjazne dziecku


Muzeum Sztuki Mieszczańskiej

Siedzibą Muzeum Sztuki Mieszczańskiej jest gmach Starego Ratusza we Wrocławiu, unikalnego w skali europejskiej zabytku świeckiej architektury gotyckiej, powstającego stopniowo w okresie od końca XIII do 1 poł. XVI w. Autorami pierwotnej realizacji obiektu byli mistrzowie wrocławscy Alberik i Martin, a autorami jego rozbudowy w latach 1470-1510 byli także wrocławianie – Jost Tauchen, Hans Bertold i Peter Franczke oraz mistrzowie sasko-łużyccy – architekt Paul Preusse i rzeźbiarz Briccius Gauske.

W Muzeum funkcjonuje wystawa stała „Galeria Sławnych Wrocławian”.

 

ZOBACZ TAKŻE:muzeum

Zajęcia i miejsca

Wybierz miasto
Dołącz do katalogu