Trzecia edycja konkursu Edukacja Ekologiczna jest sztuka

Muzeum Sztuki Mieszczańskiej

Siedzibą Muzeum Sztuki Mieszczańskiej jest gmach Starego Ratusza we Wrocławiu, unikalnego w skali europejskiej zabytku świeckiej architektury gotyckiej, powstającego stopniowo w okresie od końca XIII do 1 poł. XVI w. Autorami pierwotnej realizacji obiektu byli mistrzowie wrocławscy Alberik i Martin, a autorami jego rozbudowy w latach 1470-1510 byli także wrocławianie – Jost Tauchen, Hans Bertold i Peter Franczke oraz mistrzowie sasko-łużyccy – architekt Paul Preusse i rzeźbiarz Briccius Gauske.

W Muzeum funkcjonuje wystawa stała „Galeria Sławnych Wrocławian”.

 

Muzeum Sztuki Mieszczańskiej

Adres:

Rynek - Ratusz
50-106 Wrocław

Kontakt:

(71) 347-16-90
ahaglauer@mmw.pl
http://www.muzeum.miejskie.wroclaw.pl/CMS/muzeum_sztuki_mieszczanskiej/

Przyjazne dziecku

Przyjazne dziecku