Muzeum Archeologiczne

Muzeum Archeologiczne w różnych siedzibach i strukturach muzealnych istnieje już od 185 lat. Muzeum Archeologiczne należy do najstarszych tego typu placówek w Europie. Działa bez przerwy, pomimo burzliwych wydarzeń wojennych, a także zmian przynależności państwowej i przekształceń ustrojowych. Obecnie kontynuuje ono tradycję pruskiego i niemieckiego muzealnictwa archeologicznego w zakresie archeologii Śląska, łącząc w umiejętny sposób dziedzictwo minionych wieków z teraźniejszością. Świadczą o tym nie tylko zabytki, ale także bezcenne archiwa: dokumentacji i fotograficzne.

Na przedpolu i dziedzińcu Arsenału odbywa się w lecie cykl pikników archeologicznych ilustrujących życie codzienne w dawnych epokach. Imprezy te niewątpliwie stały się dodatkową atrakcją towarzyszącą wystawom eksponowanych w Muzeum Militariów i Muzeum Archeologicznym, zwłaszcza retrospektywnej wystawy „Średniowieczny Wrocław”.

Muzeum Archeologiczne

Adres:

ul. Cieszyńskiego 9
50-136 Wrocław

Kontakt:

(71) 347-16-96
dweiss@mmw.pl
http://www.muzeum.miejskie.wroclaw.pl/CMS/muzeum_archeologiczne/muzeum_archeologiczne.html

Przyjazne dziecku

Przyjazne dziecku