menu
×
Wybierz miasto
Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Wrocławska Galeria Młodych
Multikino
Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Wrocławska Galeria Młodych

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Wrocławska Galeria Młodych

Celem Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Wrocławska Galeria Młodych jest wszechstronny rozwój osobowości dzieci i młodzieży oraz ich uspołecznianie poprzez różne formy aktywności artystycznej, w tym działalności plastycznej, literackiej oraz umuzykalniającej.

Stowarzyszenie utworzone zostało w 2000 roku, jako kontynuacja trzy i pół letniej działalności Galerii Młodych, autorstwa Barbary Adamkiewicz. Galeria powstała we wrześniu 1997 roku w Ośrodku Opiekuńczo – Adaptacyjnym przy ul. Ciepłej, przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej      we Wrocławiu.
Programy edukacyjne Galerii realizowane były m. in. na zamówienia publiczne Zarządu Miasta: Wydziału Oświaty, Wydziału Zdrowia oraz Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego i dotyczyły działań      na rzecz dzieci i młodzieży z obszarów zagrożonych patologią społeczną.
Autorem i współrealizatorem programów edukacji artystycznej jest Barbara Adamkiewicz, pedagog ze specjalizacją wychowanie estetyczne oraz koordynator wszystkich zadań związanych z działalnością stowarzyszenia. Stowarzyszenie Wrocławskiej Galerii Młodych realizuje projekty pozaszkolnej edukacji artystycznej dzieci i młodzieży w wieku 7 do 13 roku życia z różnych środowisk społecznych.


Adres:

ul. Św. Mikołaja 53, 50-127 Wrocław

Kontakt:

506 66 99 25
galeriamlodych@neostrada.pl
http://www.wgm.wroclaw.pl

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Wrocławska Galeria Młodych

Przyjazne dziecku

Zajęcia i miejsca

Wybierz miasto
Dołącz do katalogu
KOLOROWE MEDIA SP. Z O.O. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Przeprowadzenie procesu projektowego dla warsztatów rozwoju osobistego on-line w firmie Kolorowe Media Sp z o.o.”. Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy oraz dywersyfikacja przychodów. Planowanym efektem (wskaźniki rezultatu) jest wdrożenie 4 nowych projektów wzorniczych. Wartość projektu ogółem: 623 040,00 PLN Wartość wydatków kwalifikowanych: 506 536,58 PLN Dofinansowanie projektu z UE (wkład Funduszy Europejskich): 420 360,97 PLN