Trzecia edycja konkursu Edukacja Ekologiczna jest sztuka

Muzeum Środowiska Przyrodniczego i Łowiectwa Wielkopolskiego w Uzarzewie

Zgromadzone tu eksponaty przyrodnicze, trofea i akcesoria myśliwskie oraz dzieła sztuki obrazują różnorodność fauny wielkopolskiej oraz bogate na tym terenie tradycje łowieckie. Początek ekspozycji ilustruje pradzieje łowiectwa. Można tu obejrzeć m.in. kości zwierząt wymarłych lub obecnie w Wielkopolsce niewystępujących (np. tura i niedźwiedzia) oraz pierwotną broń myśliwską, poznać różne formy łowów w czasach nowożytnych, podziwiać liczne trofea i kolekcję broni myśliwskiej, od oszczepu i kuszy po broń palną. Są tu sale poświęcone zwierzynie płowej, sarnie i jeleniowi. przedstawiono też występujące na terenie Wielkopolski ptactwo, zarówno gatunki łowne, jak i chronione. Pałac otacza starannie utrzymany park krajobrazowy ze wspaniałym drzewostanem, rozplanowany w XIX wieku przez Augusta Denizota.

Przyjazne dziecku

Przyjazne dziecku