Muzeum Narodowe w Kielcach

Adres:

Oddział Muzeum Dialogu Kultur
Kamienica pod Trzema Herbami
ul. Rynek 3, 25-303 Kielce

Kontakt:

41 344 60 96 lub 41 344 40 14, wew. 241
dialog@mnki.pl
http://mdk.mnki.pl

Przyjazne dziecku

Przyjazne dziecku