menu
×
Wybierz miasto
x
Pimi w krainie tygrysów
Multikino

Muzeum Narodowe w Gdańsku – Gdańska Galeria Fotografii

Gdańska Galeria Fotografii jest miejscem prezentacji wystaw czasowych i siedzibą muzealnego działu specjalizującego się w gromadzeniu, opracowywaniu i udostępnianiu fotografii artystycznej i historycznej. Kolekcja działu liczy ponad 8000 obiektów, głównie fotografii na papierze ale również negatywów, diapozytywów, w tym szklanych, jak i dagerotyp. Podzielona jest na cztery tematyczne zbiory: Fotografii Gdańskiej, Fotografii Kresowej, Fotografii Artystycznej i Pracownię Variów. Najstarsze zabytki datuje się na 1870 rok.

Najliczniejsze w zbiorach są kolekcje Fotografii Gdańskiej i Kresowej, zawierające obrazy fotograficzne powstałe odpowiednio na terenie Gdańska i okolic oraz na dawnych kresach RP (obecnie terenach Białorusi, Litwy i Ukrainy). Fotografie te posiadają znaczną wartość historyczną, ikonograficzną i socjologiczną. Są wśród nich dokumenty życia codziennego XX wieku ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji z ostatnich lat II wojny światowej, zniszczeń związanych z wojną i odbudowy miasta, działalności portu gdańskiego i stoczni. Zbiór Fotografii artystycznej gromadzi prace lokalnych twórców od lat siedemdziesiątych XX wieku po realizacje współczesne międzynarodowych artystek i artystów wizualnych.

Dzisiejszy kształt zbiorów Gdańskiej Galerii Fotografii formował się przez lata. Jego trzonem są darowizny całych archiwów rodzinnych oraz fotografie przekazane w 1995 roku przez Związek Polskich Artystów Fotografików Okręgu Pomorskiego. Prace trafiają też do zbiorów drogą zakupów oraz darowizn twórców realizujących prace do wystaw czasowych Galerii.
Obecnym priorytetem jest poszerzanie zbiorów Fotografii Gdańskiej i Artystycznej – zorientowanej na współczesne nurty fotografii: nowy dokumentalizm, reportaż, nurty feministyczne.
Zespół Działu Fotografii opracowuje naukowo dzieła posiadane prowadzi programy badawcze, pozyskuje środki na zakupy dzieł sztuki i organizację wystaw czasowych, realizuje program wystaw także poza galerią, prowadzi cykl spotkań Rozmowy o fotografii… oraz programy edukacyjne do wystaw.

Ważnym elementem działalności jest budowanie kolekcji fotografii współczesnej. W pozyskiwaniu najciekawszych eksponatów pomaga realizowany od kilku lat program zakupów dzieł w ramach ministerialnego Programu Rozwój Regionalnych Kolekcji Sztuki Współczesnej. Zespół GGF poza wystawami w siedzibie galerii realizuje także obszerniejsze ekspozycje fotograficzne o charakterze problemowym w innych oddziałach Muzeum Narodowego w Gdańsku.

Gdańska Galeria Fotografii jako Dział Fotografii Muzeum Narodowego w Gdańsku istnieje od 1995 roku, ale jej historia sięga awangardowych korzeni. Powstała w 1977 roku jako Galeria GN należąca do ZPAF. Prowadzona do 1982 roku przez Leszka Brogowskiego, realizowała program pokrewny sztuce konceptualnej. W 1982 roku miejsce zmieniło nazwę a od roku 1995 galeria stała się Działem Muzeum Narodowego w Gdańsku i jako taki prowadzi działalność udostępniania, opracowywania i gromadzenia zbiorów fotografii dawnej, głównie kresowej, gdańskiej i szeroko pojętej fotografii artystycznej. Program oraz zbiory Gdańskiej Galerii Fotografii przy ul. Grobla I tworzył do 2008 roku Stefan Figlarowicz. W 2009 roku placówka zmieniła formułę na prezentację szerszego kontekstu fotografii we współczesnej sztuce w tym instalacji fotograficznych, interaktywnych, wideo i działań performerskich.

Po 20 latach działalności przy ul. Grobla I Gdańska Galeria Fotografii zmieniła siedzibę na przestrzeń ostatniego piętra Zielonej Bramy. Zapraszamy zagranicznych i polskich artystów do współpracy i realizacji projektów specjalnie zorientowanych na kontekst tego miejsca. Prezentujemy sztukę współczesną w najlepszym wydaniu, wystawy podejmujące aktualne wątki współczesnego świata oraz projekty o charakterze historycznym, odnoszące się do bogatych zbiorów fotografii dawnej ze zbiorów Muzeum Narodowego w Gdańsku.

 


Adres:

ul. Grobla I 8/11
80 - 834 Gdańsk


Kontakt:

+48 058 301 71 47
ggf@muzeum.narodowe.gda.pl
http://mng.gda.pl/oddzialy/dzial-fotografii/

Muzeum Narodowe w Gdańsku – Gdańska Galeria Fotografii

śr.-sob.
06.07-30.07.2011
warsztaty towarzyszące wystawie
Inne

warsztaty towarzyszące wystawie

Gdańska Galeria Fotografii, Muzeum Narodowe w Gdańsku zaprasza na warsztaty dla zorganizowanych grup dzieci w wieku 8-12 lat zatytułowane: Zgadnij kim jestem? Warsztaty są realizowane na wystawie fotografii portretowej pt. Krzysztof Gierałtowski, Indywidualności polskie.

Więcej
pon.-pon.
17.01-24.01.2011
ferie zimowe w Gdańsku
Inne

ferie zimowe w Gdańsku

Dla uczniów szkół podstawowych przygotowaliśmy warsztaty Album dla Gdańska jakiego nie znacie. Zadanie będzie polegało na wykonaniu z kolorowego brystolu, wycinków gazet i starych reprodukcji nowoczesnego albumu miasta. Warsztaty będą okazją do zapoznania młodzieży z wizerunkami znanych gdańszczan  ludzi różnych profesji, których praca kształtuje obraz i tożsamość naszego miasta.

Więcej

Przyjazne dziecku

Zajęcia i miejsca

Wybierz miasto
Dołącz do katalogu
KOLOROWE MEDIA SP. Z O.O. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Przeprowadzenie procesu projektowego dla warsztatów rozwoju osobistego on-line w firmie Kolorowe Media Sp z o.o.”. Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy oraz dywersyfikacja przychodów. Planowanym efektem (wskaźniki rezultatu) jest wdrożenie 4 nowych projektów wzorniczych. Wartość projektu ogółem: 623 040,00 PLN Wartość wydatków kwalifikowanych: 506 536,58 PLN Dofinansowanie projektu z UE (wkład Funduszy Europejskich): 420 360,97 PLN