menu
×
Wybierz miasto

ZAPRASZAMY
DO KIN!


Muzeum Lubelskie w Lublinie

Historia muzeum
Początki ruchu muzealnego w Lublinie są związane z działalnością Hieronima Łopacińskiego (1860-1906), który jako jeden z pierwszych dostrzegł konieczność ochrony „starożytności”. Dzięki niemu zorganizowano w 1901 roku dwie inicjatywy muzealne – wystawę przedmiotów sztuki i starożytności oraz dział etnograficzny wystawy rolniczo-przemysłowej. Część zbiorów przejęło po wystawach Lubelskie Towarzystwo Rolnicze jako zaczątek przyszłego muzeum. Dzięki społecznej ofiarności 12 grudnia 1906 roku nastąpiło uroczyste otwarcie muzeum w gmachu podominikańskim. Wkrótce dołączono zbiory Towarzystwa Higienicznego, pochodzące z wystawy zorganizowanej w 1908 roku. W roku 1911 całością zgromadzonych eksponatów zaopiekowała się Sekcja Muzealna Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego.
W roku 1914 powstało Towarzystwo pn. „Muzeum Lubelskie”. Głównym inicjatorem przedsięwzięcia był Szymon Tadeusz Piotrowski (1858-1918), dyrektor Lubelskiego Oddziału Banku Handlowego. Dzięki Piotrowskiemu zakupiono posesję z budynkami popijarskimi przy ulicy Namiestnikowskiej 4 (obecnie Narutowicza 4), które po remoncie stały się na 40 lat siedzibą Muzeum Lubelskiego. Muzeum przejęło zbiory Towarzystw – Rolniczego, Higienicznego, Krajoznawczego i Biblioteki im. H. Łopacińskiego. Liczba eksponatów powiększała się drogą darów i zakupów. W roku 1921 przejęto aktem notarialnym część zbiorów Muzeum Nałęczowskiego, przekazaną przez dr Wacława Lasockiego (1836-1921). 18 lutego 1923 roku odbyła się uroczystość otwarcia Muzeum w gmachu własnym. Kustoszem był w tym czasie artysta malarz – Marian Trzebiński. W latach następnych funkcję tę pełnili – Ludwik Grajewski, Ksawery Piwocki, Maria Żywirska. Przed wrześniem 1939 roku zbiory Muzeum liczyły ok. 14 000 eksponatów, nie tylko o charakterze regionalnym.
Druga wojna światowa przyniosła straty budynkom i zbiorom muzealnym. W wyniku prowadzonej polityki okupanta duża część zbiorów zaginęła, uległa zniszczeniu i rozproszeniu.
Działalność Muzeum została wznowiona w sierpniu 1944 roku, po wyzwoleniu Lublina spod okupacji hitlerowskiej. Zinwentaryzowane po wojnie zbiory liczyły zaledwie ok. 3 000 eksponatów. W 1950 roku Muzeum upaństwowiono i przemianowano na okręgowe. W 1957 roku Muzeum przeprowadziło się do części pomieszczeń Zamku Lubelskiego, którego jedynym gospodarzem stało się w 1974 roku. W roku 1987 powróciło do dawnej nazwy – Muzeum Lubelskie. W dalszym ciągu jest muzeum wielodziałowym. Zbiory liczą obecnie ok. 157 000 eksponatów. Siedziby muzeum to obiekty zabytkowe wysokiej klasy. W 1998 roku Muzeum wpisane zostało do Państwowego Rejestru Muzeów.

Muzeum Lubelskie zostało wyróżnione honorowym tytułem „Ambasadora Województwa Lubelskiego” w 2001 roku za szczególne osiągnięcia w promocji Lubelszczyzny w kraju i za granicą.

ODDZIAŁY MIEJSCOWE:

Muzeum Historii Miasta Lublina
(Brama Krakowska)
pl. Łokietka 3, 20-109 Lublin tel.: (0 81) 532-60-01

Oddział Martyrologii „Pod Zegarem”
ul. Uniwersytecka 1, 20-029 Lublin tel 081 533-36-78

Oddział Literacki im. Józefa Czechowicza
ul. Złota 3, 20-112 Lublin tel.: (0 81) 532-30-90

Dworek Wincentego Pola
ul. Kalinowszczyzna 13 20-129 Lublin tel.: (0 81) 747-24-13

 

WYSTAWY STAŁE:

Uzbrojenie Polskie i Obce XIV-XVI w.
Polskie Malarstwo Historyczne i Batalistyczne
Sztuka Zdobnicza Polska i Obca
Galeria Malarstwa Obcego XVII-XIX w.
Galeria Malarstwa Polskiego XVII-XIX w.
Galeria Malarstwa Polskiego XX w.
Monety i medale na ziemiach polskich X-XX w.
Wystawa etnograficzna

Bilety rodzinne dla rodziców z dziećmi do lat 16 – we wszystkie dni tygodnia – wstęp dla rodziców w cenie biletu ulgowego.

ZAMEK
(ekspozycje stałe): bilet normalny: 6,50 zł bilet ulgowy:4,50 zł
ODDZIAŁY MUZEUM: 3,50 zł i 2,50 zł
KAPLICA ZAMKOWA: 6,50 zł i 4,50 zł

 

 


Adres:

ul Zamkowa 9
20-117 Lublin


Kontakt:

81 532 50 01 do 03
kancelaria@muzeumlubelskie.pl
http://www.muzeumlubelskie.pl/

Muzeum Lubelskie w Lublinie
ZOBACZ TAKŻE:muzeumsztuka

sob
03.12.2016
normandia-warsztaty dla dzieci Lublin
Warsztaty i zajęcia

Tu możesz dać plamę – warsztaty dla dzieci w Lublinie

Co to jest malarstwo impresjonistyczne? Skąd się wzięło? Jak  wygląda? Na te i inne trudne pytania będziemy szukać odpowiedzi na zajęciach. Nauczymy się trudnych słów, tj.: impresja, pointylizm, fowizm i poznamy ich  znaczenie. Uczestnicy spotkania dowiedzą się, na czym polega specyfika malarstwa impresjonistycznego od strony warsztatowej.  Po teoretycznym wstępie, każdy uczestnik zajęć wykona własny impresjonistyczny […]

Więcej
śr-nd
01.08-30.09.2012
Taras widokowy otwarty – Lublin
Inne

Taras widokowy otwarty – Lublin

Zwiedzający Zamek Lubelski mogą podziwiać panoramę Lublina z nowo otwartego tarasu widokowego na szczycie oraz zobaczyć wnętrze niedostępnej przez wiele lat wieży na dziedzińcu Zamku Lubelskiego.

Więcej
zabawki dla dzieci

Przyjazne dziecku

Zajęcia i miejsca

Wybierz miasto
Dołącz do katalogu
KOLOROWE MEDIA SP. Z O.O. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Przeprowadzenie procesu projektowego dla warsztatów rozwoju osobistego on-line w firmie Kolorowe Media Sp z o.o.”. Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy oraz dywersyfikacja przychodów. Planowanym efektem (wskaźniki rezultatu) jest wdrożenie 4 nowych projektów wzorniczych. Wartość projektu ogółem: 623 040,00 PLN Wartość wydatków kwalifikowanych: 506 536,58 PLN Dofinansowanie projektu z UE (wkład Funduszy Europejskich): 420 360,97 PLN