Weleda
Weleda Baby

Muzeum Krakowa – Ulica Pomorska

Lekcje

1. Wrzesień 1939 w Małopolsce
2. Okupacja hitlerowska w Krakowie
3. Eksterminacja ludności Krakowa 1939–1945
4. Walka ruchu oporu z okupantem i Państwo Podziemne
5. Eksterminacja Żydów w Krakowie w latach II wojny światowej
6. Organizacje niepodległościowe w Krakowie po 1945 roku

Warsztaty

1. Jak ludzie mogli ludziom zgotować taki los?
warsztaty dla uczniów VI klasy szkoły podstawowej i gimnazjum
miejsce: Dom Śląski, cele gestapo, sale wystawy Kraków 1939–1956

Celem warsztatu jest poznanie mechanizmu powstania i funkcjonowania ideologii nazizmu oraz przyczyn eksterminacji Żydów w czasie II wojny światowej. Zapoznając się z tekstem Baśni o rudowłosych, relacjami o losach dzieci żydowskich i fotografiami z czasów zagłady, uczniowie będą mogli zrozumieć takie pojęcia jak: faszyzm, eksterminacja, Holocaust, obóz zagłady. Zajęcia mają także kształtować u dzieci wrażliwość na krzywdę i niesprawiedliwość oraz uczyć zasad tolerancji w życiu społecznym.

2. Los Polaków – więźniów Montelupich i Pomorskiej
Warsztat realizowany metodą dramy, dla uczniów III klasy gimnazjum i młodzieży szkół średnich.
miejsce: Dom Śląski, cele dawnego aresztu podręcznego gestapo, sale wystawy Kraków 1939–1956

Warsztaty składają się z dwóch części: zwiedzania cel byłego aresztu gestapo przy ul. Pomorskiej i lekcji realizowanej metodą dramy, prowadzonej na wystawie stałej Kraków 1939–1956. Celem zajęć jest poznanie losów kilku więźniów na podstawie dokumentów, eksponatów, relacji itp. Pracując w grupach z materiałem źródłowym, uczniowie nabywają umiejętności interpretacji tekstu historycznego, a wcielenie się w rolę wybranych osób ma za zadanie kształtować w nich wrażliwość na ludzką krzywdę, zdolność przeżywania, empatii oraz pracy w zespole.

3. Życie codzienne mieszkańców Krakowa 1939–1945
Warsztat dla uczniów ostatnich klas gimnazjum i szkół średnich polegający na pracy z tekstem źródłowym (kartki żywnościowe, kennkarty, karty pracy, afisze i zarządzenia okupanta, wspomnienia, projekcje filmów), burzy mózgów, pogadankach. Celem warsztatów jest zapoznanie uczniów z dylematami życia codziennego mieszkańców okupowanego Krakowa i sposobami radzenia sobie w niesprzyjających okolicznościach. Zajęcia połączone ze zwiedzaniem cel byłego aresztu podręcznego gestapo przy ul. Pomorskiej.

4. Wspomnienia, filmy, audycje dźwiękowe jako źródło wiedzy o okupowanym Krakowie
Warsztaty zapoznają uczniów szkół średnich z takimi źródłami do historii czasów II wojny światowej w Krakowie jak: wspomnienia i relacje pisane, filmy dokumentalne i fabularne oraz wywiady radiowe i filmowe. Celem zajęć jest uwrażliwienie ich na wpływ kontekstu historycznego, propagandy czy upływu czasu na sposób postrzegania pewnych problemów przez autorów wspomnień, filmów itp. Uczniowie, pod opieką merytoryczną prowadzącego, będą zastanawiać się na różnymi formami przedstawiania i postrzegania historii, wskazywać źródła pewnych schematów i elementów propagandowych w opisie wydarzeń.

Cennik

Lekcja muzealna: 40 zł od grupy
Warsztaty: 60 zł od grupy

764 ocen
4.95
dodaj ocenę
×
Muzeum Krakowa – Ulica Pomorska

Adres:

ul. Pomorska 2,
30-039 Kraków

Kontakt:

(012) 633-14-14
info@mhk.pl
http://mhk.pl/oddzialy/ulica_pomorska

Przyjazne dziecku

Przyjazne dziecku