Młodzieżowy Dom Kultury nr 2

Młodzieżowy Dom Kultury nr 2

NABÓR NA ROK 2006/2007 DO PRACOWNI ODBĘDZIE SIĘ 6 i 7 września br. w godz. 17.00-19.00 .

 

MDK nr 2 jest placówką, która od 1973 roku służy dzieciom i młodzieży. W działaniach wychowawczych uwzględnia integralność wychowania. Zapewnia możliwość wszechstronnego rozwoju zainteresowań i uzdolnień artystycznych, a także kształtuje pozytywny model spędzenia czasu wolnego.  

 

Jest miejscem wspólnej aktywności twórczej dorosłych,

dzieci i młodzieży posługujących się językiem  

sztuki i nauki opartej na zasadzie partnerstwa.

Wychowankami – uczestnikami placówki są dzieci i młodzież w wieku od 6 do 21 lat.

 

Placówka dysponuje 12 salami – pracowniami, w których 28 instruktorów (nauczycieli) pracuje z dziećmi i młodzieżą metodami pracy twórczej.

 

W MDK działa 5 pracowni, którymi są:

 

1. PRACOWNIA TEATRU I LITERATURY

2. PRACOWNIA PLASTYKI, SZTUKI UŻYTKOWEJ I TECHNIKI  

—Klub Miłośników Historii Sztuki – dla młodzieży,  

—Rysunku, Malarstwa i Działań Plastycznych – dla młodzieży,  

—Plastyczne – dla dzieci,  

—Ceramiki i Sztuki Użytkowej,  

—Modelarstwa Lotniczego.  

3. PRACOWNIA TAŃCA

4. PRACOWNIA MUZYKI  

—Zespół Gitar Klasycznych  

—Zespół Wokalno – Instrumentalny  

5. PRACOWNIA OŚWIATOWA  

—Pracownia Terapii Zajęciowej – dla dzieci z wadami wymowy, dysleksją i dysgrafią  

 

Cele które realizujemy:

–kształtujemy umiejętność pożytecznego i kulturalnego spędzenia czasu wolnego,  

–upowszechniamy różne formy aktywności artystycznej i naukowej poprzez teatr, literaturę, plastykę, sztukę użytkową, muzykę i taniec,  

–przygotowujemy świadomych i aktywnych odbiorców kultury i sztuki poprzez wiedzę o sztuce i kontakt z dziełem sztuki,  

–rozwijamy i doskonalimy zdolności i talenty w wybranej przez uczestnika dziedzinie sztuki,  

–promujemy osiągnięcia wychowanków,  

–kształtujemy u wychowanków tożsamość narodową i regionalna oparta na tradycji i ciągłości kulturowej,  

–wspomagamy działania szkoły i rodziny w zakresie edukacji estetycznej i wychowaniu.  

 

W MDK działają zespoły:

–Dziecięcy Zespół Tańca Ludowego "Mała Wielkopolska"  

–Zespół Tańca Współczesnego "Kontrast"  

–Zespół Tańca Nowoczesnego "Akcent"  

–Eksperymentalna Scena Tańca Współczesnego  

 

ZAPRASZAMY DZIECI I MŁODZIEŻ ORAZ NAUCZYCIELI NA ZAJĘCIA CYKLICZNE O CHARAKTERZE WARSZTATÓW TWÓRCZYCH:

—Artystyczne Warsztaty Twórcze – dla szkół podstawowych  

—Dziecięca Scena Prezentacji Teatralnych  

—Scena Młodych (Młodzieżowe Zespoły Teatralne)  

—Klub Instruktora Teatralnego  

—Klub Literacki "Zielone Pióra"  

—Klub Recytatora  

 

  Cele które realizujemy:

kształtujemy umiejętność pożytecznego i kulturalnego spędzenia czasu wolnego,  

upowszechniamy różne formy aktywności artystycznej i naukowej poprzez teatr, literaturę, plastykę, sztukę użytkową, muzykę i taniec,  

przygotowujemy świadomych i aktywnych odbiorców kultury i sztuki poprzez wiedzę o sztuce i kontakt z dziełem sztuki,  

rozwijamy i doskonalimy zdolności i talenty w wybranej przez uczestnika dziedzinie sztuki,  

promujemy osiągnięcia wychowanków,  

kształtujemy u wychowanków tożsamość narodową i regionalna oparta na tradycji i ciągłości kulturowej,  

wspomagamy działania szkoły i rodziny w zakresie edukacji estetycznej i wychowaniu.  

W placówce działają pracownie:

Teatru i Literatury  

Plastyki, Sztuki Użytkowej i Techniki  

 

Klub Miłośników Historii Sztuki – dla młodzieży,  

Rysunku, Malarstwa i Działań Plastycznych – dla młodzieży,  

Plastyczne – dla dzieci,  

Ceramiki i Sztuki Użytkowej,  

Modelarstwa Lotniczego.  

Tańca,  

Muzyczna,  

 

Zespół Gitar Klasycznych  

Zespół Wokalno – Instrumentalny  

Oświatowa  

 

Pracownia Terapii Zajęciowej – dla dzieci z wadami wymowy, dysleksją i dysgrafią  

W MDK działają zespoły:

Dziecięcy Zespół Tańca Ludowego "Mała Wielkopolska"  

Zespół Tańca Współczesnego "Kontrast"  

Zespół Tańca Nowoczesnego "Akcent"  

Eksperymentalna Scena Tańca Współczesnego  

Razem działa: 59 kół, zespołów, klubów.

ZAPRASZAMY DZIECI I MŁODZIEŻ ORAZ NAUCZYCIELI NA ZAJĘCIA CYKLICZNE O CHARAKTERZE WARSZTATÓW TWÓRCZYCH:

Artystyczne Warsztaty Twórcze – dla szkół podstawowych  

Dziecięca Scena Prezentacji Teatralnych  

Scena Młodych (Młodzieżowe Zespoły Teatralne)  

Klub Instruktora Teatralnego  

Klub Literacki "Zielone Pióra"  

Klub Recytatora  

 

ORGANIZUJEMY FESTIWALE, PRZEGLĄDY, KONKURSY OGÓLNOPOLSKIE, WOJEWÓDZKIE, REJONOWE, MIEJSKIE mające na celu konfrontację i promocje dorobku artystycznego szkół i plcówek oświatowo-wychowawczych oraz placówek kultury:

—Ogólnopolskie Forum Teatrów Szkolnych  

—Wojewódzki Konkurs Recytatorski dla Szkół Ponadpodstawowych i Gimnazjów  

—Wojewódzki Konkurs Literacki dla Szkół Ponadgimnazjalnych "Zielona Pióra"  

—Rejonowy Konkurs Recytatorski dla Szkół Ponadgimnazjalnych Literatury Tworzonej na Obczyźnie "Od Mickiewicza do Miłosza"  

—Wojewódzkie Konfrontacje Sceny Szkolnej "Scena Dziecięca" i "Scena Młodzieżowa"  

 

3 Miejskie Konkursy Muzyczne:

—Małych Form Muzycznych  

—Piosenki Szkolnej  

—Instrumentalistów Solistów  

 

PONADTO ORGANIZUJEMY IMPREZY DLA ŚRODOWISKA I UCZESTNIKÓW PLACÓWKI, MIĘDZY INNYMI:

—Winogradzkie Kolędowanie  

—Konkurs na Poznańska Pisankę  

—Dzień Tańca i Muzyki  

—Dzień Teatru  

—Wystawy Plastyczne  

 

WSPÓŁPRACUJEMY Z:

—MDKami,  

—Komendą Hufca ZHP "Piast" Stare Miasto,  

—Teatrem Animacji,  

—Centrum Kultury "Zamek",  

—Radiem Merkury,  

—Centrum Sztuki Dziecka,  

—Muzeum Narodowym,  

—Stowarzyszeniem Pisarzy Polskich  

—oraz z licznymi szkołami.  

 

PROWADZIMY WYMIANĘ Z ZESPOŁAMI TEATRALNYMI I ZESPOŁAMI TAŃCA Z:Anglii, Niemiec, Litwy, Węgier, Holandii.  

 

ZESPOŁY TAŃCA:

—Ludowego "Mała Wielkopolska"  

—Tańca Współczesnego "Kontrast"  

—oraz Zespoły Teatralne Dziecięce i Młodzieżowe  

biorą udział w licznych imprezach na rzecz różnych środowisk miasta, szkół, stowarzyszeń, fundacji, instytucji.

 

Wszystkie nasze działania artystyczne odbywają się w 12 pracowniach.  

Posiadamy salę audio-wizualną oraz bibliotekę.  

Bierzemy udział w konkursach, olimpiadach, przeglądach, festiwalach na których zdobywamy nagrody i wyróżnienia.

 

 

 

 

Młodzieżowy Dom Kultury nr 2

Adres:

ul. Za Cytadelą 121
Poznań

Kontakt:

061 820 11 12
sekretariat@mdk2.pl
http://www.mdk2.pl
facebook

Przyjazne dziecku

Przyjazne dziecku