Zapraszamy do Klockowni!
UD

Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej

Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej jest założoną w 1990 roku w Warszawie samorządową placówką wychowania pozaszkolnego, działającą na rzecz edukacji kulturalnej dzieci, młodzieży i nauczycieli. Najefektywniej działamy w naszym środowisku lokalnym, przy aktywnym wsparciu placówek oświatowych, z których pochodzą uczestnicy naszych zajęć. Cieszymy się także życzliwością i pomocą wielu instytucji oraz organizacji. Nasze główne zadania to wspieranie aktywności twórczej uczniów oraz kształcenie i wspieranie nauczycieli w zakresie edukacji artystycznej. Mamy własną koncepcję działania, wypracowaną przez profesjonalną, dynamiczną i efektywną kadrę artystów–pedagogów, dostosowaną do poziomu i umiejętności uczestników, a także ich rozwoju i potrzeb. Cechuje nas otwartość na wszelkie inicjatywy samorządowe i artystyczne uczniów szkół warszawskich.

Swoją działalność prowadzimy między innymi poprzez organizację imprez i zajęć edukacyjnych, warsztatów artystycznych i terapeutycznych, pracowni twórczych, konkursów, wystaw, koncertów oraz przedstawień. Realizujemy nauczycielskie, uczniowskie i samorządowe projekty artystyczne i edukacyjne, a także współpracujemy z placówkami oświatowymi, instytucjami kultury i z organizacjami pozarządowymi przy organizacji szeroko zakrojonych projektów oraz ważnych dla Warszawy wydarzeń artystycznych i edukacyjnych. Szczycimy się również wyjątkowymi osiągnięciami i sukcesami naszych uczestników.

318 ocen
4.98
dodaj ocenę
×
Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej

Adres:

ul. Jezuicka 4, 00-281 Warszawa

Kontakt:

22 277 06 01
sekretariat@scek.pl
http://www.scek.pl/

Przyjazne dziecku

Przyjazne dziecku