menu
×
Wybierz miasto
Miejski Ośrodek Kultury w Żorach
Miejski Ośrodek Kultury w Żorach
Miejski Ośrodek Kultury w Żorach
Miejski Ośrodek Kultury w Żorach

Miejski Ośrodek Kultury w Żorach

Do podstawowych zadań Miejskiego Ośrodka Kultury należy m.in. rozbudzanie potrzeb kulturalnych społeczności lokalnej, przygotowanie do odbioru i tworzenie wartości kulturalnych. Zadania te realizowane są poprzez organizowanie zespołowego uczestnictwa w kulturze, organizację imprez kulturalnych i różnorodnych form edukacji kulturalnej oraz kształtowanie indywidualnej aktywności kulturalnej.

Do stałych, cyklicznych imprez organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury należą: Wojewódzki Przegląd Pieśni „Bóg się rodzi”, Międzynarodowy Festiwal i Konkurs Gitarowy, Majówka, Easy Jazz Festiwal, Żorska Wiosna Młodości, Jarmark Władysławowski, Festiwal Twórczości Religijnej „Fide et Amore”, Festiwal Folkloru i Mażoretek, Międzynarodowy Konkurs Jazzowy Dla Muzyków Śpiewających Voicingers, Festiwal Sari, Festyn sylwestrowy na rynku miasta.

Miejski Ośrodek Kultury prowadzi działania w dziedzinie wychowania i edukacji realizowane m.in. poprzez prowadzenie zespołów muzycznych, tanecznych, wokalnych czy plastycznych. Przy Miejskim Ośrodku Kultury działa 15 zespołów artystycznych oraz Otwarta Pracownia Plastyczna. Rodzajem poparcia dla twórców profesjonalnych jak i amatorów jest działalność wystawiennicza Galerii Na Starówce działającej od września 2008 roku przy Scenie Na Starówce.


Adres:

Dolne Przedmieście 1
44-240 Żory


Kontakt:

+48 32 434 24 36
mok@mok.zory.pl
http://mok.e-kultura.zory.pl/

Miejski Ośrodek Kultury w Żorach

Przyjazne dziecku

Zajęcia i miejsca

Wybierz miasto
Dołącz do katalogu
KOLOROWE MEDIA SP. Z O.O. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Przeprowadzenie procesu projektowego dla warsztatów rozwoju osobistego on-line w firmie Kolorowe Media Sp z o.o.”. Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy oraz dywersyfikacja przychodów. Planowanym efektem (wskaźniki rezultatu) jest wdrożenie 4 nowych projektów wzorniczych. Wartość projektu ogółem: 623 040,00 PLN Wartość wydatków kwalifikowanych: 506 536,58 PLN Dofinansowanie projektu z UE (wkład Funduszy Europejskich): 420 360,97 PLN