menu
×
Wybierz miasto
x
Pimi w krainie tygrysów

Miejska Biblioteka Publiczna Łódź-Polesie. Filia nr 2

Poza gromadzeniem i udostępnianiem zbiorów Filia nr 2 dla dzieci prowadzi działalność kulturalno-oświatową w różnorodnych formach: elementy pedagogiki zabawy i dramy,  Biblioteczny Teatrzyk Lalek, współpracuje z wieloma przedszkolami i szkołami znajdującymi się nie tylko w zasięgu oddziaływania biblioteki. Wiele ciekawych przedsięwzięć zrealizowano wspólnie z sąsiadującą Filią nr 12.

Dużo zmian wprowadziło podłączenie do szerokopasmowego Internetu. Wprawdzie taki dostęp do Sieci spowodował odpływ czytelników korzystających z księgozbioru podręcznego i programów edukacyjnych, to jednak bibliotekarze zyskali nowe źródła informacji, możliwość pobierania i sprawdzania opisów w wielu bibliotecznych katalogach w całej Polsce oraz nowe narzędzie promocji biblioteki, jaką jest strona WWW.

Katalog filli można przeglądać pod tym adresem.

Z aktualnościami  z MBP Polesie można zapoznać się na blogu filii.

Wirtualny spacer po bibliotece.


Adres:

ul. Wróblewskiego 67
94-035 Łódź


Kontakt:

042 688 31 30; 042 637 30 49
filia2@mbplp.lodz.pl
http://blogi.mbplp.lodz.pl/filia2/

Miejska Biblioteka Publiczna Łódź-Polesie. Filia nr 2

Przyjazne dziecku

Zajęcia i miejsca

Wybierz miasto
Dołącz do katalogu
KOLOROWE MEDIA SP. Z O.O. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Przeprowadzenie procesu projektowego dla warsztatów rozwoju osobistego on-line w firmie Kolorowe Media Sp z o.o.”. Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy oraz dywersyfikacja przychodów. Planowanym efektem (wskaźniki rezultatu) jest wdrożenie 4 nowych projektów wzorniczych. Wartość projektu ogółem: 623 040,00 PLN Wartość wydatków kwalifikowanych: 506 536,58 PLN Dofinansowanie projektu z UE (wkład Funduszy Europejskich): 420 360,97 PLN