Kolegium Europejskie

Naszą misją jest wykształcenie uczniów na odpowiedzialnych obywateli przygotowanych do życia w złożonym i szybko zmieniającym się świecie. Chcemy nauczyć ich twórczego podejścia, krytycznego myślenia i skutecznej komunikacji. Wierzymy, że wykształcenie umiejętności dostrzegania różnych punktów widzenia, ich ocena oraz zajęcie stanowiska są niezbędnym elementem edukacji.

Dwujęzyczne Przedszkole STEP BY STEP
ul. Ślusarska 9, 30-710 Kraków (wejście od ul. Przemysłowej)
tel. +48 786 – 171 – 881
stepbystep@ke.edu.pl
www.przedszkole.ke.edu.pl
FB

Edukacja w planie daltońskim
W naszym przedszkolu priorytetem jest rozwój dziecka, dlatego zajęcia prowadzimy równolegle w dwóch językach, w mało licznych grupach. Korzystamy z planu daltońskiego, jako innowacyjnej metody edukacyjnej i wychowawczej, skupiającej się na dialogu, współpracy oraz indywidualizmie.


Kolegium Europejskie – Europejska Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi

ul. Ślusarska 9, 30-710 Kraków (wejście od ul. Przemysłowej)
+48 786 – 171 – 881
sekretariat.sp@ke.edu.pl
www.primaryschool.ke.edu.pl
FB
Instagram: ke.primaryschool

Wszystkie nasze działania edukacyjno-wychowawcze zmierzają do przygotowania uczniów do życia w nowoczesnym ciągle zmieniającym się świecie. Kształcimy dzieci i młodzież na świadomych obywateli Świata, zwracając uwagę na wielokulturowość, różnorodność w zakresie postrzegania otaczającej nas rzeczywistości, otwartych, twórczych i odpowiedzialnych. Absolwenci naszej szkoły są świadomymi młodymi ludźmi, przygotowanymi do kontynuacji nauki na wyższych etapach edukacyjnych.


Kolegium Europejskie – Europejskie Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Krakowie
Ślusarska 9, 30-710 Kraków (wejście od ul. Przemysłowej)
+48 733-883-121
sekretariat@ke.edu.pl
www.ke.edu.pl
FB
Instagram: ke.highschool

Matura Międzynarodowa IB DP
Zapewniamy najlepszą edukację i zdobywamy zaufanie uczniów.
Absolwent Kolegium Europejskiego ma rozwinięte zdolności badawcze, umie wnioskować i analizować. Jest  nauczony organizacji własnej pracy, czasu i systematyczności. To młody człowiek dobrze przygotowany do budowania własnego sukcesu, umiejący oceniać swoje słabe i silne strony, a także dostrzega zagrożenia w otaczającym świecie. Jest przygotowany, do nauki i współpracy z osobami innych narodowości, religii czy poglądów, co jest niezmiernie ważne we współczesnym świecie globalizacji. Czas spędzony w Kolegium Europejskim – liceum z maturą międzynarodową jest cennym doświadczaniem i daje długotrwałe efekty w dorosłym życiu.


Europejskie Centrum Językowe i Edukacyjne przy Kolegium Europejskim
Ślusarska 9, 30-710 Kraków (wejście od ul. Przemysłowej)
+48 572-776-954
centrum.eu@ke.edu.pl
www.ecj.edu.pl, www.polkokolonia.krakow.pl, www.korepetycje.krakow.pl
FB
Instagram: europejskie_centrum_jezykowe

Europejskie Centrum Językowe i Edukacyjne to nowoczesne centrum kształcenia i rozwoju. W swojej ofercie posiadamy szeroką ofertę kształcenia językowego z nowoczesnymi technikami nauczania, korepetycje w języku polskim i angielskim, kursy matury amerykańskiej SAT, korepetycje IB DP, półkolonie letnie i zimowe, kursy przygotowujące do egzaminów, a także ciekawą bazę zajęć pozalekcyjnych.

 

Kolegium Europejskie

Adres:

Kolegium Europejskie - Europejska Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi
Ślusarska 9, Kraków
Kolegium Europejskie - Europejskie Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Krakowie
Ślusarska 9, Kraków
Dwujęzyczne Przedszkole STEP BY STEP
ul. Ślusarska 9, Kraków

Kontakt:

786-171-881
sekretariat.sp@ke.edu.pl
http://www.primaryschool.ke.edu.pl
facebook

Przyjazne dziecku

Przyjazne dziecku