menu
×
Wybierz miasto
Fundacja Wrocławskich Matematyków
Fundacja Wrocławskich Matematyków
Fundacja Wrocławskich Matematyków

Fundacja Wrocławskich Matematyków

Fundacja Matematyków Wrocławskich powstała w czerwcu 2007 roku. Jej fundatorem jest ówczesny dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki UWr prof. Tomasz Rolski. FMW kontynuuje działalność Fundacji Stypendialnej Matematyków Wrocławskich z lat 1991-2007.

 

podejmowane działania

  • przyznaje stypendia utalentowanym uczniom szkół średnich, studentom nauk matematycznych oraz młodym pracownikom naukowym w dziedzinie matematyki,
  • pomaga w zdobywaniu wykształcenia matematycznego uczniom szkół średnich przez prowadzenie, wspieranie merytoryczne i finansowanie kółek matematycznych, szkolenie nauczycieli oraz kształcenie korespondencyjne,
  • pomaga w finansowaniu i organizacji konferencji, obozów naukowych, szkolnych i międzyszkolnych konkursów matematycznych oraz podróży naukowych młodych matematyków, studentów i uczniów,
  • organizuje imprezy popularnonaukowe, konferencje, obozy naukowe, międzyszkolne kółka matematyczne i konkursy matematyczne  dla dzieci i młodzieży,
  • wspiera wydawanie książek, materiałów dydaktycznych, plakatów, czasopism i portali internetowych o profilu popularnonaukowym poświęconych matematyce.

Adres:

pl. Grunwaldzki 2/4
50-384 Wrocław


Kontakt:

71 3757444
fmw@math.uni.wroc.pl
http://www.fmw.uni.wroc.pl

Fundacja Wrocławskich Matematyków
ZOBACZ TAKŻE:matematyka

Przyjazne dziecku

Zajęcia i miejsca

Wybierz miasto
Dołącz do katalogu
KOLOROWE MEDIA SP. Z O.O. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Przeprowadzenie procesu projektowego dla warsztatów rozwoju osobistego on-line w firmie Kolorowe Media Sp z o.o.”. Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy oraz dywersyfikacja przychodów. Planowanym efektem (wskaźniki rezultatu) jest wdrożenie 4 nowych projektów wzorniczych. Wartość projektu ogółem: 623 040,00 PLN Wartość wydatków kwalifikowanych: 506 536,58 PLN Dofinansowanie projektu z UE (wkład Funduszy Europejskich): 420 360,97 PLN