Weleda
Weleda Baby

Fundacja „Sprawni Inaczej”

Fundacja „Sprawni Inaczej” powstała w 1989 r. w Gdańsku, jako niezależna organizacja pozarządowa typu non-profit. Jako cel działalności, założyciele Fundacji określili pomoc osobom niepełnosprawnym, w różnym wieku, poprzez tworzenie nowych ośrodków, w których mogliby oni korzystać z odpowiednich form kształcenia, terapii i rehabilitacji. Statut Fundacji przewiduje również działalność informacyjną i popularnonaukową, poszerzającą wiedzę społeczeństwa o problemach ludzi niepełnosprawnych oraz występowaniu w obronie ich godności i przysługującym im prawom.

Fundacja „Sprawni Inaczej” powołana została aktem notarialnym dnia 30 czerwca 1989 r. z inicjatywy dwudziestu osób. W grupie tej znaleźli się nauczyciele i rodzice jako główni inicjatorzy. Pozostałe osoby poparły utworzenie Fundacji swoim autorytetem wchodząc w skład rady fundatorów. Do nich należą: Danuta Wałęsa, Jan Krzysztof Bielecki, Jacek Merkel. Poparli tę inicjatywę ludzie kultury w osobie znanej aktorki Haliny Winiarskiej oraz gdański alpinista i podróżnik Michał Kochańczyk. Inicjatorką powołania Fundacji była Justyna Rogińska.

Wysoki patronat żony prezydenta RP Danuty Wałęsy pozwolił na szybki i dynamiczny rozwój, który zaowocował utworzeniem już w 1991 r. Integracyjnej Szkoły Podstawowej w Gdańsku. Pierwsza klasa utworzona została w 1990 r. na terenie Szkoły Podstawowej nr 79 na Przymorzu przy ul. Kołobrzeskiej. Uczniowie tej klasy korzystali ze specjalnego programu nauczania, który uwzględniał wspólne zajęcia z dziećmi zdrowymi. Inicjatywa ta wyprzedziła o kilka lat rozporządzenie ministra oświaty o nauczaniu integracyjnym. Kolejne klasy powstały w Szkole Podstawowej nr 44 na Przymorzu przy ul. Jagiellońskiej i w Szkole Podstawowej nr 92 na Zaspie przy ul. Startowej.

We Wrocławiu natomiast, w tym samym czasie utworzono integracyjny oddział przedszkolny Fundacji „Sprawni Inaczej”. Zarówno w Gdańsku jak też we Wrocławiu, te działania fundacji stały się wzorem do sprawniejszego organizowania zespołów integracyjnych w szkołach i przedszkolach.

W pierwszej siedzibie Fundacji, przy ul. Słowackiego 114 w Gdańsku, w 1991 r. powstała Ceramiczna Pracownia Terapeutyczna. Oferta ta skierowana została do młodzieży niepełnosprawnej pozostającej w domach. Dla wszystkich, którzy zaczęli korzystać z zajęć w pracowni była to pierwsza i jedyna forma pomocy, przerywająca dotychczasową bezczynność. Również i w tym przypadku fundacja wyprzedziła działania państwa. Z chwilą utworzenia Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 1993 r. pracownia przekształciła się w pierwszy na terenie byłego województwa gdańskiego, warsztat terapii zajęciowej. Niedługo powstały następne warsztaty terapii: w Nowym Dworze Gdańskim i na Osiedlu Morena w Gdańsku.

Wiele osób spoza terenu Gdańska zgłaszało chęć kontynuowania inicjatywy fundacji na swoim terenie, stąd w 1991 r. powstały oddziały terenowe w Kościerzynie, Nowym Dworze Gdańskim, Wrocławiu i w Lublinie.

Odrębnym nurtem działalności Fundacji jest współpraca z duńską organizacją Det Classenske Fideicommis, której patronuje królowa Małgorzata II. Z turnusów wypoczynkowo-rehabilitacyjnych organizowanych systematycznie od 1991 r. skorzystało 1000 osób.

Wszystkie wymienione działania Fundacji mają duże znaczenie w przełamywaniu barier społecznych wobec niepełnosprawności. Fundacja bierze udział w projektach lokalnych i europejskich.

482 ocen
4.96
dodaj ocenę
×
Fundacja „Sprawni Inaczej”

Adres:

ul. Północna 5
80-512 Gdańsk

Kontakt:

58 344 42 56
biuro@fsi.gda.pl
http://www.fsi.gda.pl

Przyjazne dziecku

Przyjazne dziecku