Dzień Dziecka w Multikinie

Fundacja Na Rzecz Promocji Sportu „Promasters”

O fundacji Promasters

Fundacja Na Rzecz Promocji Sportu "Promasters" powstała w roku 1998. Od 2004 roku posiada status organizacji pożytku publicznego na podstawie wpisu do KRS. Jej głównymi zadaniami statutowymi są:

prowadzenie działalności pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

promowanie tenisa ziemnego jako dyscypliny sportu i formy rekreacji

niesienie pomocy i wspieranie działalności szkoleniowej wśród dzieci i młodzieży

udzielanie pomocy w zakresie krzewienia tenisa ziemnego wśród niepełnosprawnych

Podstawową imprezą organizowaną przez Fundację jest Międzynarodowy Turniej Tenisa Ziemnego Mężczyzn Pekao Open, w kalendarzu imprez ATP od 1993 roku.

Fundacja Promasters jest zarządcą kortów ziemnych przy Al. Wojska Polskiego 127 w Szczecinie. Zarządza również obiektem sportowym Lodogryf.

Fundacja poprzez swoją działalność stara się promować sport wśród amatorów poprzez organizowanie wielu turniejów w różnych przedziałach wiekowych.

Na kortach organizowane są zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych, a podczas wakacji półkolonie.

342 ocen
4.98
dodaj ocenę
×
Fundacja Na Rzecz Promocji Sportu „Promasters”

Adres:

Al. Wojska Polskiego 127
70-490 Szczecin

Kontakt:

91/ 423 42 23
fundacja@promasters.pl
http://www.promasters.pl
facebook

Przyjazne dziecku

Przyjazne dziecku