Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (wcześniej Fundacja Dzieci Niczyje )

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (wcześniej Fundacja Dzieci Niczyje )

Fundacja Dzieci Niczyje istnieje od 1991 roku, jest organizacją pozarządową o charakterze non-profit, której celem jest ochrona dzieci przed krzywdzeniem oraz pomoc dzieciom krzywdzonym, ich rodzinom i opiekunom.

W placówkach prowadzonych przez Fundację udzielamy pomocy psychologicznej, medycznej i prawnej ofiarom krzywdzenia i ich opiekunom. Działamy na rzecz poprawy sytuacji dzieci uczestniczących w procedurach prawnych w charakterze świadków.

Prowadzimy profilaktykę zagrożeń dzieci w Internecie. Organizujemy specjalistyczne szkolenia z zakresu problematyki dziecka krzywdzonego dla różnych grup profesjonalnych oraz zespołów interdyscyplinarnych. Prowadzimy badania i analizy poszerzające wiedzę o problemie oraz stanowiące podstawę projektowanych działań.

Informacje dotyczące problemu krzywdzenia dzieci znajdują się na prowadzonym przez Fundację Dzieci Niczyje portalu – www.dzieckokrzywdzone.pl.

Problem krzywdzenia dzieci:
Serwis www.dzieckokrzywdzone.pl jest w całości poświęcony zjawisku krzywdzenia dzieci.
Celem strony jest gromadzenie, udostępnianie i popularyzowanie wiedzy na temat problemu.
Na portalu znajdują się artykuły prezentujące koncepcje teoretyczne, ustalenia empiryczne, a także informacje na temat innowacyjnych form działań diagnostycznych, terapeutycznych i prewencyjnych z obszaru problematyki krzywdzenia dzieci. Na stronie można również skorzystać z bogatej, polsko- i angielskojęzycznej bibliografii problemu krzywdzenia dzieci. Portal zawiera dane teleadresowe placówek, które pomagają dzieciom krzywdzonym oraz informacje na temat sposobów i możliwości wsparcia. Część tekstów zamieszczonych na portalu pochodzi z kwartalnika Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka wydawanego przez Fundację Dzieci Niczyje.
Programy Fundacji „Dzieci Niczyje”

Placówki pomocy Dzieciom krzywdzonym
Akademia Bezpiecznego Internetu
Program na rzecz Dzieci – ofiar handlu
Wydawnictwa
Edukacja
Dzieciństwo bez krzywdzenia – działania w krajach Europy Środkowo-Wschodniej
Badania
Dziecko – świadek szczególnej troski
Dobry Rodzic – dobry start
Kampanie społeczne

Fundacja Dzieci Niczyje prowadzi w Warszawie dwie placówki świadczące pomoc dzieciom krzywdzonym i ich rodzinom:
Centrum Pomocy Dzieciom „Mazowiecka” oraz Centrum Dziecka i Rodziny.

Centrum Dziecka i Rodziny
03-926 Warszawa, ul. Walecznych 59,
tel. (22) 616 16 69, walecznych@fdn.pl

Centrum Pomocy Dzieciom „Mazowiecka”
00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 12/25,
tel. (22) 826 88 62, mazowiecka@fdn.pl
KONTAKT:

Fundacja Dzieci Niczyje
ul. Walecznych 59
03-926 Warszawa
Biuro Fundacji Dzieci Niczyje
ul. Obrońców 10
03-933 Warszawa
tel./ fax (22) 616 02 68, (22) 616 03 14
e-mail: fdn@fdn.pl

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (wcześniej Fundacja Dzieci Niczyje )

Adres:

ul. Walecznych 59
03-926 Warszawa

Kontakt:

(22) 616 02 68
fdn@fdn.pl
http://www.fdn.pl
facebook

Przyjazne dziecku

Przyjazne dziecku