Weleda
Weleda Baby

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę otwiera w Warszawie Centrum Pomocy Dzieciom

📅 poniedziałek 09.04.2018 do niedziela 15.04.2018
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę otwiera w Warszawie Centrum Pomocy Dzieciom

Centrum Pomocy Dzieciom Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w Warszawie właśnie rozpoczyna swoją działalność. Nowa placówka zaoferuje kompleksową pomoc: psychologiczną, prawną oraz medyczną dzieciom – ofiarom przemocy lub wykorzystywania i ich rodzinom.

Otwarcie nowego Centrum Pomocy Dzieciom Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w Warszawie to przełomowy moment w historii przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci w Polsce. Od blisko 27 lat dzieci, które doświadczają przemocy i wykorzystywania seksualnego, kierowane są do naszej fundacji. Dotychczas pomagaliśmy im w placówce w centrum Warszawy, poznając jednocześnie najskuteczniejsze metody pomocy funkcjonujące w innych krajach. Marzyliśmy, aby móc pomagać dzieciom w Polsce tak kompleksowo, jak robi to amerykańskie Child Advocacy Center czy skandynawskie Barnahus. Dziś to marzenie się spełnia. Teraz doświadczony zespół specjalistów będzie pomagał dzieciom w nowym miejscu, doskonale przygotowanym do tego, żeby zapewnić im kompleksowe wsparcie – mówi dr Monika Sajkowska, prezeska Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

Centrum Pomocy Dzieciom w Warszawie to bardzo ważny punkt na mapie naszych wspólnych działań i miejsce wzorowane na najbardziej innowacyjnych tego typu ośrodkach na świecie. Wspaniale wyremontowany budynek nowej placówki jest przygotowany na przyjęcie większej liczby podopiecznych i pozwoli na istotne zwiększenie skali działań pomocowych. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę planuje w ciągu roku objąć w nim pomocą nawet 300 dzieci i ich rodzin – mówi Jens-Jørgen Pedersen z FUNDACJI VELUX, partnera współfinansującego powstanie Centrum Pomocy Dzieciom w Warszawie.

W Centrum dzieci i ich opiekunowie otrzymają szeroki zakres pomocy. Pod jednym dachem swoje siły połączy tu wielu wykwalifikowanych specjalistów: psychiatrów dziecięcych, psychologów i pedagogów doświadczonych w pracy z dziecięcą traumą, prawników towarzyszących dzieciom i ich rodzicom w procedurach prawnych i sądowych, pracownik socjalny, a także lekarz pediatra. Centrum będzie działać w oparciu o najskuteczniejszy, interdyscyplinarny model pomocy dzieciom krzywdzonym. Oznacza to, że ci sami specjaliści poprowadzą sprawę dziecka, które trafi pod opiekę fundacji, od początku do końca. A na regularnych spotkaniach zespołu wspólnie będą podejmować decyzję, jakiego rodzaju wsparcia dziecko potrzebuje w danym momencie. W Centrum znajduje się również pokój, w którym dzieci w bezpieczny i przyjazny dla nich sposób mogą zostać przesłuchane.

Nasz zespół to przede wszystkim ludzie z misją, którzy chcą pomagać. Ale siła tego zespołu to również wysokie kwalifikacje, które ciągle podnosi w kontaktach z ekspertami z całego świata, wzbogacając warsztat pracy i systematycznie ją superwizując i ewaluując, przez co fundacyjna oferta kompleksowej pomocy małoletnim ofiarom przestępstw jest unikalna i spełnia najwyższe standardy. Chcemy jednocześnie, aby z naszego doświadczenia mogły korzystać także inne placówki, które powstaną w ramach sieci Centrów Pomocy Dzieciom w całej Polsce. Planujemy organizować spotkania i szkolenia, które pozwolą nam wymieniać się cennymi obserwacjami i doświadczeniami – mówi Beata Wojtkowska, koordynatorka Centrum Pomocy Dzieciom Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w Warszawie.

Skuteczna pomoc dzieciom wymaga także współpracy z lokalnymi instytucjami – sądami, prokuraturami, miejskimi ośrodkami pomocy społecznej, placówkami ochrony zdrowia, oświaty, czy policją. Centrum w Warszawie będzie działać przy dużym wsparciu władz miasta, które widzą w funkcjonowaniu placówki szansę na lepsze rozwiązanie problemów dzieci.

Centrum Pomocy Dzieciom nie powstałoby bez wielu firm, instytucji i indywidualnych darczyńców, którzy wsparli fundację na drodze do realizacji planu utworzenia takiej placówki. Potrzebne środki na powstanie Centrum udało się zgromadzić dzięki zaangażowaniu naszego strategicznego partnera – FUNDACJI VELUX oraz wielu firm i osób, które współfinansowały powstanie nowej placówki. Serdecznie dziękuję wszystkim partnerom i darczyńcom, którzy odpowiedzieli na apel naszej fundacji, uwierzyli w sens przedsięwzięcia i pomogli doprowadzić nam ten zamiar do końca. Daliście i dajecie siłę dzieciom, które bardzo jej potrzebują – mówi dr Monika Sajkowska, prezeska Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

Bardzo ważne jest, by miejsce, gdzie dzieci otrzymają pomoc było przyjazne i zapewniało możliwość niesienia różnych form pomocy. Wystrój wnętrz w Centrum Pomocy Dzieciom konsultowały dzieci. Ich opinia o przestrzeni, z której będą korzystać, była brana pod uwagę na każdym etapie prac – aby w efekcie powstało miejsce, w którym będą się czuły dobrze i bezpiecznie.
Oferta pomocowa Centrum Pomocy Dzieciom Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w Warszawie jest bezpłatna.

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę realizuje wielkie wyzwanie, jakim jest tworzenie Centrów Pomocy Dzieciom w całym kraju. Honorowy patronat nad projektem objął Rzecznik Praw Dziecka, Marek Michalak. Do końca 2019 r. – we współpracy z FUNDACJAMI VELUX – powstaną cztery takie placówki w różnych częściach Polski. Do tej pory – we wrześniu 2017 r, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę uruchomiła Centrum Pomocy Dzieciom w Starogardzie Gdańskim i – teraz – w Warszawie.
Więcej informacji na stronie fdds.pl.

529 ocen
4.98
dodaj ocenę
×
zapis na newsletter - prezent
Zapisz się na cotygodniowy newsletter z wydarzeniami w Twoim mieście i odbierz eBook za darmo! wybierz eBook dla siebie
zapis na newsletter - prezent