Fundacja dla Domu Pomocy Społecznej Dzieci Głęboko Upośledzonych

Fundacja dla Domu Pomocy Społecznej Dzieci Głęboko Upośledzonych

Fundacja opiekuje sie dziećmi i młodzieżą niepełnosprawna intelektualnie. Często takiej niepełnosprawności towarzyszą liczne schorzenia somatyczne, takie jak : padaczka, porażenie mózgowe, autyzm, niedosłuch, niedowidzenie itp. Wszelkie działania Fundacji ukierunkowane są na poprawe warunków życia oraz stworzenie możliwości jak najlepszej rehabilitacji, leczenia i integracji społecznej.

Od sierpnia 2005 w Krakowie, przy ul. Ułanów 25 funkcjonuje środowiskowy Dom Samopomocy, prowadzony przez Fundację. Dzieci i młodzież niepełnosprawna intelektualnie, w ramach dziennego pobytu, ma zagwarantowane uczestnictwo w różnych formach terapii zajęciowej, rehabilitację, opiekę pedagoga i psychologa. Podopieczni czynnie uczestniczą w różnych imprezach artystycznych, piknikach itp. Zajęcia terapeutyczne dostosowane są do indywidualnych potrzeb, możliwosci i zainteresowań. Opieka pedagogiczno-psychologiczna nastawiona jest na podmiotowość.

W obiekcie pozbawionym barier architektonicznych, przestronnym i dobrze wyposażonym, spełniającym wszelkie wymagania UE, oferowana jest profesjonalna opieka specjalistów, opiekunów i terapeutów.

Fundacja dla Domu Pomocy Społecznej Dzieci Głęboko Upośledzonych

Adres:

ul. Łanowa 43A
30-450 Kraków

Kontakt:

(012) 417 38 48, (012) 410 55
fundacja@bci.pl
http://www.fundacja-dps.bci.pl/index.php?id=fundacja

Przyjazne dziecku

Przyjazne dziecku