Fundacja im. ks. Siemaszki

Celem Fundacji jest mieszcząca się w sferze zadań publicznych działalność w zakresie:  

– niesienia pomocy duchowej i materialnej dzieciom i młodzieży ubogiej

– prowadzenia działalności wychowawczej wśród dzieci i młodzieży ubogiej

– innej działalności charytatywnej zgodnej z duchem św. Wincentego a Paulo i ks. Kazimierza Siemaszki.

Powyższe cele Fundacja realizuje przez:

– prowadzenie zakładów wychowawczych zgodnie z ideałami ks. Kazimierza Siemaszki

– prowadzenie szkoły ponadpodstawowej

– działalność na rzecz rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr i tradycji

– przygotowanie polskiej młodzieży do życia w Unii Europejskiej

– rekrutację i przygotowanie wolontariatu, w tym międzynarodowego, dla pożytku publicznego i realizacji celów Fundacji

– sprawowanie opieki nad dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną

– fundowanie stypendiów dla dzieci ubogich lub ich rodzin, przyznawanie nagród

– wychowanie i działanie na rzecz ochrony środowiska

580 ocen
4.96
dodaj ocenę
×
Fundacja im. ks. Siemaszki

Adres:

Fundacja im. ks. Siemaszki
Centrum Edukacyjne Radosna Nowina 2000
Piekary 2 (k. Krakowa)
32-060 Liszki

Kontakt:

tel./fax (012) 280 62 87
fundacja@fund.pl
http://www.fund.pl

Przyjazne dziecku

Przyjazne dziecku