menu
×
Wybierz miasto
Fundacja Artes
Fundacja Artes

Fundacja Artes

Fundacja ARTES istnieje od 2003 roku. Prowadzi działalność w dwóch obszarach: kultury i ochrony tradycji ( projekty: „Wakacyjne Warsztaty Tkackie”, „Otwarta Pracownia Rękodzieła”, „Tańce w Kręgu” ), oraz ochrony zdrowia i pomocy osobom niepełnosprawnym ( „Warsztat Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych ruchowo i ze schorzeniami somatycznymi”).

Warsztat Terapii Zajęciowej mieści się na ulicy Estery 3 w Krakowie. Pomieszczenia, w których się znajduje są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych – poruszających się na wózkach inwalidzkich, jak również Fundacja posiada samochód umożliwiających transport osób niepełnosprawnych. Zajęcia odbywają się w czterech pracowniach. W pracowni rękodzieła i plastycznej uczestnicy zajęć wykorzystują tradycyjne techniki tkackie, pracują na krośnie lub ramkach tkackich, a także malują. Ich dzieła można nabyć w sklepiku „Dzieło Ręki”, który znajduje się na miejscu. W pracowniach komputerowych, wyposażonych w nowoczesny sprzęt – komputery i laptopy, uczestnicy uczą się praktycznej obsługi komputera, korzystania z Internetu oraz grafiki komputerowej. Dodatkowo w Warsztacie prowadzone są zajęcia językowe (nauka języka angielskiego, francuskiego i włoskiego) oraz warsztaty rozwijające zainteresowania – literackie, filmowe, teatralne, muzyczne. Na zajęciach z aktywnej rehabilitacji osoby niepełnosprawne uczą się między innymi jak być samodzielnymi i aktywnymi, jak sprawnie się poruszać i pokonywać napotykane na drodze bariery architektoniczne. Trening umiejętności życiowych i społecznych pomaga im lepiej radzić sobie z codziennymi i urzędowymi sprawami. Osoby przychodzące do Warsztatu objęte są opieką lekarza rehabilitacji i psychologa. Uczestnicy Warsztatu biorą udział w wycieczkach, zarówno po Krakowie jak i poza miasto. Są także zaangażowani w organizowanie różnego rodzaju imprez, np. spotkań poetyckich.


Adres:

SIEDZIBA FUNDEACJI
ul. Brzozowa 4/4a
31-050 Kraków

WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ
ul. Estery 3
31-056 Kraków


Kontakt:

tel./fax: (012) 2926020, kom.
fundacja_artes@op.pl
http://www.artes.ip.pl/ofundacji_tekst.html

ZOBACZ TAKŻE:komputerwarsztaty

Przyjazne dziecku

Zajęcia i miejsca

Wybierz miasto
Dołącz do katalogu
KOLOROWE MEDIA SP. Z O.O. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Przeprowadzenie procesu projektowego dla warsztatów rozwoju osobistego on-line w firmie Kolorowe Media Sp z o.o.”. Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy oraz dywersyfikacja przychodów. Planowanym efektem (wskaźniki rezultatu) jest wdrożenie 4 nowych projektów wzorniczych. Wartość projektu ogółem: 623 040,00 PLN Wartość wydatków kwalifikowanych: 506 536,58 PLN Dofinansowanie projektu z UE (wkład Funduszy Europejskich): 420 360,97 PLN