MDK Szopienice-Giszowiec

MDK Szopienice-Giszowiec

Filie Domu Kultury:

Plac Pod Lipami 1; 3-3a

ul. Obr. Westerplatte 10

ul. Gen. J. Hallera 28

MDK Szopienice-Giszowiec

Adres:

ul. Gen. J. Hallera 28
Katowice

Kontakt:

sekretariat@mdk.katowice.pl
http://mdk.katowice.pl

Przyjazne dziecku

Przyjazne dziecku