Europejska fundacja honorowego dawcy krwi

EUROPEJSKA FUNDACJA HONOROWEGO DAWCY KRWI (wcześniej Fundacja Sportowcy dla Życia) od wielu lat działa na rzecz promocji Honorowego Krwiodawstwa współpracując z rządowymi instytucjami odpowiedzialnymi za pobór krwi, takimi jak Instytut Hematologii i Transfuzjologii oraz Regionalnymi Centrami Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

Świadomość społeczeństwa w zakresie wiedzy związanej z tym tematem w naszym kraju jest niestety szczególnie niska, dlatego podejmujemy wszelkie działania, przy wykorzystaniu szerokiego wachlarza działań informacyjno-promocyjnych wspomagani przez znanych ludzi ze świata kultury, sportu i estrady, by ta niepokojąca sytuacja uległa zmianie.

Dążymy do zapewnienia stabilności polskiego systemu krwiodawstwa, a tym samym zapewnienia bezpieczeństwa nam wszystkim.

Nasze działania realizowane są poprzez kampanię społeczną, pod nazwą KREWNIACY. Prowadzimy program edukacyjny skierowany do najmłodszych Honorowe Krwinki, aktywizujemy środowiska lokalne w całym kraju do promocji Honorowego Krwiodawstwa w ramach programu KrewniacyClub, ponadto zbieramy fundusze na zakup ruchomej stacji krwiodawstwa – autobusu do poboru krwi im. Jana Pawła II. Wspomagamy różnych organizatorów zbiórki poboru krwi, nieodpłatnie przekazując niezbędne materiały patronackie. Naszą misją jest:

„edukacja społeczeństwa w celu zapewnienia krwi wszystkim potrzebującym”

Każdy z nas może potrzebować krwi, ale nie każdy z nas może krew oddawać. Dlatego KREWNIAK to nie tylko Honorowy Dawca Krwi, to również każdy, kto nie może oddać krwi, a któremu ta idea jest bliska i nieobojętne jest ludzkie życie. To każdy, kto wspiera Honorowe Krwiodawstwo i działania naszej fundacji.

Być KREWNIAKEM nie oznacza zawężanie chęci niesienia pomocy drugiemu poprzez oddanie krwi. Być KREWNIAKIEM oznacza otwartość na drugą osobę, nie ograniczanie się w niesieniu pomocy, w związku z tym, Europejska Fundacja Honorowego Dawcy Krwi postanowiła propagować ideę Transplantacji.

Pragnęlibyśmy by każdy człowiek w swym własnym sumieniu i rozumie rozważył swoje podejście do bycia potencjalnym krwiodawcą, dawcą i biorcą narządów. O tym, ze dosłownie każdy z nas może w którymś momencie życia potrzebować krwi lub organu, który zastąpi nasz umierający organ i ocali nam życie, prawie nikt nie myśli. Mamy nadzieję, ze za kilka, kilkanaście lat Honorowe Krwiodawstwo zasili rzesza nowych dawców, a Transplantologia przestanie budzić jakiekolwiek kontrowersje i stanie się rzeczywiście akceptowaną i rozumianą przez wszystkich ludzi dziedziną medycyny.

Fundacja została założona przez Marcina Velinova, Honorowego Krwiodawcę i jednocześnie uznanego mistrza AIKIDO.

Adres:

02-672 Warszawa
ul. Domaniewska 35A/41

Kontakt:

22 843 53 99 + 48 602 33 11 3
info@krewniacy.pl
http://www.krewniacy.pl
facebook

Przyjazne dziecku

Przyjazne dziecku