Dzień Dziecka w Multikinie

Milanowskie Centrum Kultury

Milanowskie Centrum Kultury to instytucja kreująca życie kulturalne i krzewiąca ruch artystyczny.

Głównym celem działalności MCK jest edukacja dzieci i młodzieży oraz upowszechnianie kultury i sztuki, zarówno profesjonalnej jak i amatorskiej, w projektach i programach o zasięgu lokalnym, miejskim, wojewódzkim i ogólnopolskim. Służy mieszkańcom w rozwijaniu ciekawości świata, twórczej wyobraźni i zaspokajaniu naturalnej potrzeby aktywności.

Różnorodne formy aktywności artystycznej: wystawy, koncerty, festiwale, imprezy plenerowe, warsztaty,przeglądy, a także wieczorki, bale i zabawy, pokazy, spotkania – są wyrazem zaangażowania w tworzenie atrakcyjnego, nowoczesnego ośrodka dostępnego szerokiemu i zróżnicowanemu gronu odbiorców oraz przyjaznemu twórcom i artystom.

176 ocen
4.98
dodaj ocenę
×
Milanowskie Centrum Kultury

Adres:

ul. Kościelna 3,
05-822 Milanówek

Kontakt:

(22) 758 32 34
sekretariat@mckmilanowek.pl
http://www.mckmilanowek.pl/
facebook

Przyjazne dziecku

Przyjazne dziecku