Zasadź Nadzieję!

Zasadź-Nadzieję

W tym roku, po raz pierwszy, Fundacja „Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci” uczestniczy w programie „Pola Nadziei”. Jest to międzynarodowe działanie realizowane wyłącznie przez hospicja.

Jesienią sadzimy cebulki żonkili, aby wiosną, gdy kwiaty zakwitną, rozdawać je w licznych kwestach. Zadaniem programu jest pozyskiwanie pieniędzy na rzecz hospicjów oraz propagowanie bezinteresownej pomocy. Szerzenie idei hospicyjnej, mówienie o potrzebie i możliwościach opieki nad chorymi ma uwrażliwiać społeczeństwo, zwłaszcza młodzież i dzieci, przypominając o ludziach cierpiących.

Symbolicznym gestem inaugurującym kampanię "Pól Nadziei" we Wrocławiu będzie sadzenie cebulek żonkili na placu przy kościele garnizonowym p.w. św. Elżbiety, 9 października. Następnie obsadzimy rabaty, które udostępnił nam wrocławski Zarząd Zieleni Miejskiej. Przy każdym żonkilowym polu umieszczone będą tabliczki informacyjne.

Szczególne znaczenie ma dla nas aktywizowanie ludzi młodych. W tym celu przygotowaliśmy program współpracy z przedszkolami i szkołami. Jesienią sadzimy żonkile w ogródkach przy przedszkolach i szkołach. Nim nadejdzie wiosna w placówkach organizowane są warsztaty plastyczne, konkursy, wolontariusze hospicjum prowadzą wykłady dla dzieci, zachęcając do niesienia bezinteresownej pomocy. Wszystko to ma na celu pokazanie dzieciakom, że pomaganie jest potrzebne, dobre i ma wielki sens. Wiosna to czas licznych kwest. Będziemy kwestować w zamian za żywe kwiaty, naklejki z żonkilami, żonkile-origami i inne żonkilowe pamiątki. Prezentujemy instrukcję składania żonkila orgiami – życzymy owocnych prób.

Dla mieszkańców Dolnego Śląska "Pola Nadziei" są przedsięwzięciem nowym. Pragniemy zyskać jak najwięcej osób chętnych wesprzeć akcje.

Liczymy na Państwa obecność.
Serdecznie zapraszamy.

www.hospicjum.wroc.pl

Polecamy również VII kampania Hospicjum To Też Życie  oraz Kupując świeczki pomogli dzieciom

Zapisz się na cotygodniowy newsletter z wydarzeniami w Twoim mieście i odbierz eBook za darmo!

wybierz eBook dla siebie
ZOBACZ TAKŻE:szkoławiosna
Zasadź Nadzieję!