Świat Przyjazny Dziecku

Świat-Przyjazny-Dziecku
📖 Czyta się średnio w 4 min. 🕑

Konkurs

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są w czterech kategoriach: Książki, Zabawki, Multimedia oraz Akcesoria szkolne i przedszkolne. Każda z kategorii jest dodatkowo podzielona na podkategorie. Zwycięskie produkty oznaczone są logo konkursu przedstawiającym dziewczynkę z piłką. Aby zapoznać się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi konkursu „Świat Przyjazny Dziecku” zapraszamy na stronę www.kopd.pl

Zadania Komitetu

Komitet Ochrony Praw Dziecka realizuje jeszcze szereg innych projektów – min. „Ochrona praw dziecka w konfliktach okołorozwodowych”. W partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Otwarte Drzwi” jest realizatorem projektu "Integracja społeczna i zawodowa młodzieży z placówek opiekuńczo – wychowawczych w woj. Mazowieckim. Komitet współpracuje także z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności i Centrum Wolontariatu w ramach programu „Wolontariat studencki” oraz realizuje projekt „Licytacji powierzchni reklamowych” a w planach ma kolejne ciekawe akcje.

Miejscem realizacji kampanii społecznych i projektów jest :

KOMITET OCHRONY PRAW DZIECKA, ZARZĄD KRAJOWY, Zespół Projektów i Promocji Praw Dziecka, ul. Flory 7 lok.6 Warszawa,tel. 022/ 848 24 24, 626 94 21, tel./fax. 848 07 20, projekty@kopd.pl, www.kopd.pl

Podejmowane przez Komitet Ochrony Praw Dziecka działania z jednej strony ukierunkowane są na wsparcie i pomoc dla samego dziecka, z drugiej zaś na rodzinę lub środowisko z nim związane. Dzięki temu możliwe jest udzielenie bardziej skutecznej pomocy i poprawa sytuacji dziecka oraz zabezpieczenie przed pojawianiem się problemów w przyszłości.

W Centrum Interwencyjnym na ul. Hożej 27 A lok 5 w Warszawie udzielane są porady psychologiczno-pedagogicznych i prawne.

WSZYSTKIE FORMY POMOCY SPECJALISTÓW SĄ BEZPŁATNE!

NAJWAŻNIEJSZE FORMY POMOCY OFEROWANEJ PRZEZ CENTRUM INTERWENCYJNE:

Podjecie konkretnych działań, mających na celu pomoc dziecku, jest poprzedzone diagnozą sytuacji rodzinnej oraz rozpoznaniem potrzeb dziecka. Następnie, w zależności od specyfiki danego problemu, pracownicy Centrum Interwencyjnego proponują jedną lub kilka z następujących form pomocy:

INTERWENCJA

Natychmiastowe podjęcie działań mające na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa osobie w sytuacji bezpośredniego zagrożenia.

PORADA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA

Działanie mające na celu poszukiwanie rozwiązania zgłaszanego przez klienta problemu, służące rozwijaniu określonych umiejętności oraz dostarczaniu wiedzy w wybranych obszarach.

BADANIE PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNE

Działanie mające na celu określenie więzi emocjonalnych między rodzicami a dzieckiem, celem badania może być rozpoznanie potrzeb i trudności dziecka i/lub rodzica.

BADANIE i DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNO – SEKSUOLOGICZNA

Działanie podejmowane, kiedy zachodzi podejrzenie o wystąpienie nadużycia seksualnego.

SPOTKANIA TERAPEUTYCZNE INDYWIDUALNE

Polegają na twórczym poszukiwaniu rozwiązań osobistych problemów.

SPOTKANIA TERAPEUTYCZNE RODZINNE

Obejmująca wszystkich członków rodziny, jej celem jest wywoływanie pozytywnych zmian w obrębie rodziny.

MEDIACJA

Mediacja rozumiana jest jako sposób rozwiązywania konfliktów przy udziale bezstronnego mediatora, pozwalający na osiągnięcie porozumienia, które satysfakcjonuje obie strony. W sprawach rodzinnych mediator pomaga członkom rodziny w przeprowadzeniu trudnej rozmowy w sposób bezpieczny, uporządkowany, spokojny, tak by zmierzała w kierunku odpowiadających obydwu stronom uzgodnień.

PORADA PRAWNA

Dotyczy procedur sądowych, wskazywanie możliwości prawnych rozwiązań, pomoc w formułowaniu wniosków sądowych.

UDZIELANIE INFORMACJI

Udzielenie informacji o innych placówkach wyspecjalizowanych w rozwiązywaniu danego problemu, którego specyfika wykracza poza obszar naszego działania;

WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI

Nawiązanie kontaktu i ścisła współpraca z innymi instytucjami (ośrodki pomocy społecznej, sądy, policja, prokuratura, kuratorzy, opiekunowie społeczni i inne ośrodki udzielające specjalistycznej pomocy);

W JAKI SPOSÓB MOŻNA SIĘ ZWRACAĆ O POMOC DO CENTRUM INTERWENCYJNEGO:

KONTAKT:

* osobisty – w siedzibie KOPD, po uprzednim umówieniu telefonicznym lub listownym

* telefoniczny

* listowny (drogą pocztową lub e-mail)

KOMITET OCHRONY PRAW DZIECKA

CENTRUM INTERWENCYJNE

ul. Hoża 27a lok. 5,Warszawa 00-521

tel. (0-22) 626 94 19

www.kopd.pl, zespol@kopd.pl , kopd@kopd.pl

 

 

zapis na newsletter - prezent
Zapisz się na cotygodniowy newsletter z wydarzeniami w Twoim mieście i odbierz eBook za darmo! wybierz eBook dla siebie
zapis na newsletter - prezent