Fabryka Marzeń
Zapraszamy do Klockowni!

Moje dziecko nie radzi sobie w tradycyjnej szkole – czy edukacja domowa może mu pomóc

Moje dziecko nie radzi sobie w tradycyjnej szkole – czy edukacja domowa może mu pomóc
📖 Czyta się średnio w 6 min. 🕑
Rodzic, który mówi „moje dziecko nie radzi sobie w szkole”, może mieć na myśli bardzo różne sytuacje, w których jego dziecko spotyka się z różnorodnymi trudnościami. Trudności te mogą dotyczyć zarówno samego przyswajania wiedzy, jak i relacji z rówieśnikami czy szeroko rozumianego odnajdywania się w życiu szkolnym. Co robić w takiej sytuacji? 

Edukacja domowa – proste rozwiązanie trudnych sytuacji

Trudności w nauce

Pierwszym rodzajem trudności, których dziecko może doświadczać w szkole, są trudności z opanowaniem materiału. W pierwszych latach nauki mogą być to np. trudności w nauce pisania i czytania czy problemy z zapamiętywaniem. Takie problemy najczęściej zauważają nauczyciele. Jeśli nauczyciel nie zgłasza trudności, ale rodzic je zauważa, pierwszym krokiem powinna być właśnie rozmowa z wychowawcą. Kolejne kroki uzależnione są od jej wyników i mogą prowadzić m.in. do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Trudności w nauce mogą bowiem wynikać z wielu czynników, m.in. takich jak: zaburzenia, choroby – w tym także wady wzroku, problemy natury emocjonalno-psychologicznej. Jeśli dziecko jest np. w spektrum autyzmu lub ma ADHD, choruje przewlekle, co przekłada się na dużą ilość nieobecności, albo mierzy się z trudną sytuacją domową, np. chorobą alkoholową rodziców, może mieć trudności w nauce. Rozwiązanie powinno być zawsze dopasowane do przyczyny, trzeba się więc najpierw skupić na jej znalezieniu.

Trudności emocjonalne

Nawet dziecko o bardzo wysokim IQ i dużych możliwościach intelektualnych może doświadczać trudności w szkole. Trudności te mogą towarzyszyć procesowi szkolnemu od początku, ale mogą pojawić się też później. Dziecko może mieć trudności z odnalezieniem się w szkole jako instytucji. Może mieć problemy z dostosowaniem się do rytmu, w którym funkcjonuje szkoła. Zdarza się, że dziecko nie radzi sobie ze stresem, jaki budzi w nim proces edukacji. Mimo tego, że dobrze opanowuje materiał może mieć trudności z odpowiedziami ustnymi na forum klasy lub nie radzić sobie z presją, która towarzyszy sprawdzianom wiedzy. Takie dziecko wymaga często indywidualnego podejścia i zaczyna odnosić sukcesy w nauce, kiedy może skupić się na wiedzy, którą ma chłonąć, a nie na towarzyszących temu procesowi trudnościach.

Trudności relacyjne

Problemów szkolnych może też nastręczać sposób, w jakie dziecko funkcjonuje w środowisku rówieśniczym. Dziecko, które jest nieśmiałe i wycofane może mieć problemy ze znalezieniem przyjaciół. Może „odstawać” od klasy, trzymać się na uboczu. W takiej sytuacji zabraknie mu prawdopodobnie poczucia bycia akceptowanym, co może zaważyć na jego poczuciu własnej wartości. Dziecko, które nie lubi samo siebie, rzadko jest lubiane przez innych. W poczuciu osamotnienie trudno skupić się na nauce, dlatego za problemami z rówieśnikami często idą trudności w nauce.
Jeśli widzisz, że twoje dziecko nie radzi sobie w relacjach koleżeńskich zacznij od rozmowy z wychowawcą i rodzicami innych dzieci. Czasem jedna rozmowa potrafi zburzyć mur stojący między jednym dzieckiem a resztą klasy. Dobrym rozwiązaniem jest też szukanie pomocy u specjalistów, którzy wesprą Cię w budowaniu poczucia wartości dziecka, co sprzyjać będzie budowaniu przez niezdrowych relacji.

Wiele rozwiązań jednego problemu

Kiedy już mamy świadomość problemu – zdiagnozowanego przez rodzica, nauczyciela, pedagoga szkolnego lub innego specjalistę, pozostaje poszukiwanie rozwiązania. Warto skupić się tu na dziecku i zastanowić się co będzie dla niego najlepsze. Czasem wystarczy zapewnić korepetycje  albo powtórzyć z dzieckiem materiał, z którym ma problem. Czasem konieczne jest wsparcie specjalisty, który pomoże np. pracować nad stresem. W jeszcze innych sytuacjach dziecku najbardziej służy zmiana klasy, a nawet szkoły. Ważne jest, aby bez względu na to z jaką trudnością mamy do czynienia, przyjrzeć się uważnie uczniowi i postawić na rozwiązanie, które będzie dla niego najlepsze.

Gdzie szkoła nie może, tam… edukację domową poślij

Szkoła systemowa nie zawsze może i nie zawsze chce stosować rozwiązania, które rozwiążą problemy jednostki. System ma do siebie to, że dba o ogół, ale brakuje w nim często indywidualnego podejścia. Trudności szkolne, bez względu na ich charakter, wymagają zaangażowania opiekuna, który poświęci dziecku czas i uwagę. W takiej sytuacji nie ma rozwiązań lepszych niż te, które oferuje edukacja domowa. Edukator-rodzic ma pod opiekę maksymalnie kilkoro (własnych) dzieci, może na bieżąco monitorować postępy w nauce oraz stan psychiczny dziecka. Ma możliwość reagować na pojawiające się trudności bez zbędnej zwłoki, angażując w razie potrzeby specjalistów zapewniających wsparcie (np. psychologa). Dziecku w edukacji domowej odpada stres związany ze szkołą i problemy wynikające z nieporozumień z rówieśnikami. Jednocześnie edukacja domowa pozwala osiągnąć bardzo wysoki poziom nauczania i przygotować dziecko do kontynuacji edukacji w wybranej szkole/na studiach.

Depresja dzieci i młodzieży - kurs online

Rodzicu, nie zapominaj o sobie!

Rodzic dziecka, które wymaga wsparcia w radzeniu sobie z różnego rodzaju trudnościami, sam również powinien móc liczyć na wsparcie. Wyobraź sobie 2 kubeczki, jeden z nich należy do Ciebie, a drugi do twojego dziecka. Wsparcie jest czymś, czym można napełnić kubki, jednak nie jesteś w stanie napełnić kubka dziecka, jeśli twoje naczynie jest puste. Musisz zadbać o siebie, aby móc zadbać o dziecko. Dlatego wybierając placówkę, która obejmie opieką waszą edukację domową, wybierz szkołę przyjazną edukacji domowej. Ważne, żeby szkoła ta miała doświadczenie w prowadzeniu uczniów w ED i była przychylna rodzicom, którzy się na nią decydują. Taką szkołą jest szkoła ZIARNO, której propozycje zobaczą Państwo na stronie https://www.ziarno.edu.pl/edukacja-domowa Wybierając tę szkołę, możesz liczyć na wsparcie zarówno dla ucznia, jak i dla jego rodziców. Kadra ZIARNA posiada kompetencje, które pozwalają prowadzić edukację domową opartą na partnerskiej relacji, w której wszystkie 3 strony – szkoła, uczeń i jego rodzice mogą liczyć na wzajemny szacunek i wsparcie w każdej sytuacji.

Artykuł sponsorowany: Szkoła Ziarno – https://www.ziarno.edu.pl

219 ocen
4.97
dodaj ocenę
×
zapis na newsletter - prezent
Zapisz się na cotygodniowy newsletter z wydarzeniami w Twoim mieście i odbierz eBook za darmo! wybierz eBook dla siebie
zapis na newsletter - prezent