Konflikty w rodzinie

Czasami ciężko jest dojść do porozumienia z partnerem, partnerką lub innym członkiem rodziny. To się zdarza, ponieważ konflikty są nieodłącznym

elementem naszego życia; są też czymś naturalnym.

Mediacja rodzinna – metoda na konflikt.

Czasami udaje się je rozwiązać własnymi siłami, a czasami wydaje się to być zbyt trudne i wtedy chciałoby się skorzystać z pomocy. Właśnie taką pomocą w rozwiązywaniu konfliktów w rodzinie jest mediacja. Mediacja pomaga stronom osiągnąć porozumienie i zawrzeć ugodę przy pomocy neutralnej osoby trzeciej, tj. mediatora. Mediator nie rozstrzyga sporu, nie udziela rad ani nie wydaje opinii, pomaga „tylko” udrożnić kanały komunikacji w celu znalezienia rozwiązania, które pozwoli jak najlepiej zaspokoić potrzeby obu stron; pomaga członkom rodziny w przeprowadzeniu trudnej rozmowy w sposób bezpieczny i uporządkowany.

Podstawowymi cechami mediacji są: bezstronność, poufność i dobrowolność.

Mediacja prawie zawsze jest szybsza od procesu sądowego, a co bardzo ważne, jest dużo tańsza. Mediacja doprowadza do rozwiązania akceptowanego przez obie strony, a nie do werdyktu, w którym jedna ze stron może czuć się poszkodowana. W wielu wypadkach oznacza to zamknięcie długotrwałego sporu, a co najważniejsze, niweluje prawie całkowicie ryzyko powrotu do niego. Jest to bardzo ważne w sprawach rodzinnych, gdzie rozwiązanie konfliktu znacząco poprawia sytuację psychiczną (samopoczucie) stron, w szczególności dzieci.

Mediacja może być przydatna zarówno w sytuacji przejściowego kryzysu małżeńskiego, w przypadku, kiedy małżonkowie podjęli decyzję o rozstaniu, lub po rozwodzie. Pomaga ustalić zasady opieki nad dziećmi, wysokość alimentów, podział majątku oraz wszystkie inne kwestie, które są ważne dla rozwodzących się. Ich ustalenie na drodze mediacji może zmniejszyć niszczący wpływ negatywnych emocji, które zwykle towarzyszą rozstaniu.

Więcej informacji na temat mediacji można znaleźć na stronie internetowej

 

Autor tekstu : Robert Boch

Zapisz się na cotygodniowy newsletter z wydarzeniami w Twoim mieście i odbierz eBook za darmo!

wybierz eBook dla siebie
Konflikty w rodzinie