Weleda
Weleda Baby

Edukacja poprzez sztukę

Edukacja-poprzez-sztukę
📖 Czyta się średnio w 5 min. 🕑

Jak narodziła się idea Festiwalu „Barwy Dźwięku” ?

Międzynarodowy Festiwal „Barwy Dźwięku” powstał z inicjatywy Fundacji „Flower of Life” przy wsparciu finansowym m.st. Warszawy w odpowiedzi na założenia programowe Fundacji. Naszym celem jest inspirowanie i promowanie działań na rzecz dialogu społecznego ze sztuką, w tym w szczególności społecznej odpowiedzialności w zakresie kultury i sztuki, edukacji, nauki i wychowania. Aktywnie pośrednicząc w przepływie współczesnych idei artystycznych do publiczności, Fundacja realizuje projekty w zakresie kultury i sztuki, edukacji artystycznej dzieci i młodzieży, terapii artystycznej/integracji poprzez sztukę. Wszystkie te dziania skierowane są do dzieci, w tym tych niepełnosprawnych, z dysleksją, nadpobudliwością psychoruchową (ADHD) i problemami emocjonalnymi.

Jaki cel ma realizowany przez Państwa Festiwal?

Założeniem prowadzonych projektów, w tym projektu Międzynarodowego Festiwalu „Barwy Dźwięku” jest interdyscyplinarność działań i społeczne zaangażowanie (CSR), co związane jest z założeniami programowymi Festiwalu. W tym roku program artystyczny obejmuje dwa podwójne koncerty stanowiące unikalne połączenie muzyki klasycznej, etnicznej i jazzowej w najlepszych krajowych i zagranicznych wykonaniach. Zestawienie muzyki klasycznej, etnicznej i jazzowej opartej na formule podwójnych koncertów prezentujących dwa stosunkowo „dalekie”, a jednocześnie „bliskie” przestrzenie czy nurty muzyczne prowadzi do interdyscyplinarnych poszukiwań wspólnych korzeni (ukazując wspólne źródła kultury muzycznej Europy) oraz tworzenia nowych wartości w muzyce – swoistego dialogu muzycznego, kulturowego i społecznego.

Ze względu na międzynarodowy charakter i szerokie działania promocyjne towarzyszące Międzynarodowemu Festiwalowi  Fundacja ma możliwość promowania prowadzonych na co dzień działań statutowych i projektów Fundacji, przybliżając znaczenie i niezwykłe efekty edukacji artystycznej i terapii artystycznej w pracy z dziećmi. Promocja działań Fundacji w ramach Międzynarodowego Festiwalu „Barwy Dźwięku” służy również pozyskiwaniu finansowania na prowadzone na co dzień działania i projekty statutowe Fundacji.

Co wyróżnia Państwa na tle innych podobnych wydarzeń? Jakich atrakcji mogą spodziewać się uczestnicy festiwalu?

Założeniem Festiwalu, w nawiązaniu do działań statutowych Fundacji, jest synestetyczne podejście do sztuki (synestezja – odbiór kilkoma zmysłami jednocześnie) – wrażenia artystyczne i estetyczne publiczności w trakcie koncertów zostaną dodatkowo wzbogacone poprzez niezwykłą „zmysłową” oprawę i scenografię wydarzeń koncertowych Festiwalu – istną „Feerię Kolorów i Dźwięków”, która pozwoli na synestetyczny odbiór prezentowanej muzyki.

Dlatego każdy z dni Festiwalowych został opisany poprzez charakterystyczną dominantę barwną, kolor nawiązujący do prezentowanej: stylistyki muzycznej i kręgu kulturowego wykonawców – wszystko po to, aby publiczność miała możliwość doświadczyć to, czego nie doświadcza podczas żadnego innego wydarzenia muzycznego. Planujemy również aby wydarzeniom koncertowym towarzyszyły otwarte warsztaty artystyczne, jam sessions i spotkania z artystami – prezentujące interdyscyplinarne poszukiwania wspólnych korzeni i nowych wartości w muzyce niejako od kuchni, zachęcając do nawiązania aktywnego dialogu z muzyką klasyczną, muzyką jazzową i muzyką etniczną.

Zachęcamy tym bardziej do udziału w Festiwalu, że dzięki wsparciu finansowemu m.st. Warszawy, wstęp na wszystkie wydarzenia w jego ramach jest wolny.

Jakie korzyści może wynieść firma, która zdecyduje się włączyć w Festiwal „Barwy Dźwięku”?

W zależności od poziomu zaangażowania Sponsora/Partnera w ramach Międzynarodowego Festiwalu „Barwy Dźwięku” 2006 , proponujemy obecność w ramach szeroko zakrojonej kampanii promocyjnej projektu obecność w ramach akcji mailingowych oraz na materiałach promocyjnych Festiwalu: programach ulotkach, zaproszeniach oraz plakatach i afiszach Festiwalu, które pojawią się na tydzień – dwa tygodnie przed Festiwalem. Dodatkową wartością dla Sponsora/Partnera jest Kampania Promocyjna oraz PR prowadzona przez Patronów Medialnych – animacja w prasie, radiu i telewizji, na którą składają się: wywiady, programy tematyczne, programy informacyjne, zapowiedzi …

Ostateczny Pakiet Sponsorski jest skonstruowany tak, aby w pełni uwzględniał wszelkie potrzeby Partnera/Sponsora Festiwalu – serdecznie zapraszamy do aktywnego włączenia się i wsparcia tego niezwykłego projektu.

A sama fundacja „Flower of Life” – jaka jest jej historia oraz profil działalności? Jakie są Państwa najbliższe plany?

Kurs online - Jak rozwijać koncentrację i uwagę dzieci

Mindfulness dla dzieci

Twoje dziecko ma trudności z koncentracją? Nie potrafi się na niczym skupić? Jest zestresowane?
Jeżeli chcesz pomóc dziecku rozwinąć pełnię jego możliwości, lepiej zrozumieć siebie, zbudować odporność na stres i nauczyć się słuchać głosu własnego serca – ten kurs jest właśnie dla was!

Fundacja „Flower of Life” została założona w celu inspirowania i promowania działania na rzecz dialogu społecznego ze sztuką, w tym w szczególności społecznej odpowiedzialności w zakresie kultury i sztuki, edukacji, nauki i wychowania. Chcemy aktywnie pośredniczyć w przepływie współczesnych idei artystycznych do publiczności. Jak już wspominałam Fundacja realizuje projekty w zakresie kultury i sztuki, edukacji artystycznej dzieci i młodzieży, terapii artystycznej/integracji poprzez sztukę dzieci niepełnosprawnej, oraz dzieci z dysleksją, syndromem ADHD i problemami emocjonalnymi.

W ramach autorskich projektów edukacji artystycznej Fundacja przeprowadziła w 2005 roku blisko 110 warsztatów, w których uczestniczyło ok. 2700 dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych, z dysleksją , ADHD i problemami emocjonalnymi.

W tym roku Fundacja, w ramach autorskiego cyklu projektów dotykających zakresu jej zainteresowań planuje poprowadzenie blisko 150 -200 warsztatów dla ok. 4 000 aktywnych uczestników, głównie dzieci pokrzywdzonych przez los. Jednocześnie w 2006 Fundacja zmierza do poszerzenia działań statutowych o indywidualne warsztaty, konsultacje oraz prowadzenie tzw. informacyjnego punktu dla rodzin dzieci niepełnosprawnych, z dysleksją, ADHD oraz problemami emocjonalnymi w Warszawie.

W ramach działalności bieżącej realizujemy również programy edukacyjne dla rodziców dzieci, pedagogów, psychologów i nauczycieli pracujących na co dzień z dziećmi i młodzieżą, o której wspominałam wcześniej. Prowadzimy też programy rozwijające zainteresowania młodzieży pracą społeczną, wolontariatem – w szczególności dla przyszłych pedagogów, psychologów i nauczycieli. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy na cykl wykładów i warsztatów w ramach projektu „Akademia Twórczych Inspiracji w pokonywaniu barier edukacyjnych dzieci z dysleksją, ADHD i problemami emocjonalnymi”. Najbliższe spotkania odbędą się sobotę 30.09 i niedzielę 01.10.2006 w godz.10.00 – 19.00 na ul. Wiejskiej 12a w Warszawie. Temat najbliższego bloku programowego – „Akademia Twórczych Inspiracji : wprowadzenie – praca z dziećmi i młodzieżą z trudnościami w uczeniu się i zachowaniu/specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – propozycje rozwiązań instytucjonalnych/systemowych”. 

Dziękuję za rozmowę.

Zainteresowani wsparciem finansowym działań Fundacji oraz aktywnym udziałem w ramach prowadzonych przez nią projektów, proszeni są o kontakt:

FUNDACJA „FLOWER OF LIFE”
Ul. Wiejska 12a/ 1a, 00 – 490 Warszawa
Tel. Fax. ( 022 ) 622 30 73 , 602715 716
E-mail. fundacja-floweorflife@o2.pl

 

 

 

645 ocen
4.98
dodaj ocenę
×
zapis na newsletter - prezent
Zapisz się na cotygodniowy newsletter z wydarzeniami w Twoim mieście i odbierz eBook za darmo! wybierz eBook dla siebie
zapis na newsletter - prezent