Dziecko dys-logiczne

Data wydarzenia: sobota 01.05.2010 do czwartek 27.05.2010

Dlaczego miliony dzieci cierpią na nadpobudliwość, zaburzenia uwagi, zaburzenia umiejętności szkolnych, depresję, są agresywne, zbuntowane lub porywcze – i co możemy z tym zrobić.

Książka, która otwiera oczy i daje nadzieję przede wszystkim rodzicom dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, na przykład: z ADHD, zaburzeniami ze spektrum autystycznego (jak Zespół Aspergera), częstymi przejawami agresji, schizofrenią, a także dysleksją, dysgrafią, dyskalkulią….
Jest to także książka dla tych rodziców, którzy doceniają rolę profilaktyki – czyli dla nas wszystkich.
Każda myśl rodzi się w mózgu, a do jego prawidłowego funkcjonowania konieczne jest zachowanie równowagi biochemicznej. Co się dzieje, gdy zostanie ona zachwiana? Co może spowodować takie zachwianie? Jakie interwencje może podjąć rodzic/opiekun? Zmiana metod wychowawczych nie zlikwiduje problemów dziecka, którego mózg nie przyswaja substancji odżywczych lub jest narażony na działanie neurotoksyn. Jakie substancje, obecne w środowisku szkolnym i domowym, mają właściwości neurotoksyczne? Jakie nieinwazyjne, bezpieczne rozwiązania dietetyczne i środowiskowe mogą przywrócić zachwianą równowagę biochemiczną organizmu, przywracając dzieciom i ich rodzinom spokój i radość życia?
W książce znajdziecie Państwo odpowiedzi na te pytania, a niektóre jej fragmenty wstrząsną Wami do głębi.

Notka o autorze:
Dr Bernard Rimland – psycholog. Prywatnie ojciec autystycznego syna, który prowadził wieloletnie badania nad przyczynami autyzmu. Założyciel Autism Research Institute, Autism Society of America, współtwórca metody i ruchu “Defeat Autism Now”!

Dziecko dys-logiczne
Bernard Rimland
Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna 

Zapisz się na newsletter !