Zajęcia dla Dzieci w Poznaniu

wtorek 19.05.2015 do piątek 22.05.2015

Zajęcia dla Dzieci w Poznaniu

Artystyczny Klub Przedszkolaka działający w Młodzieżowym Domu Kultury nr 1 w Poznaniu przy Drodze Dębińskiej 21 zaprasza na Drzwi otwarte
W ramach Klubu prowadzone są zajęcia rytmiki w oparciu o metodę Emila Jaques – Dalcroze’a. Jest to metoda o szerokich możliwościach dydaktyczno – wychowawczych. Dzieci w tym wieku wykazują duże zainteresowanie zabawami ruchowymi z muzyką, jak również tworzeniem muzyki poprzez grę na instrumentach perkusyjnych.

Równolegle kształtują w dzieciach poczucie rytmu oraz uczą świadomego słuchania i słyszenia muzyki, nakierowując w ten sposób uwagę dzieci na muzykę i zrozumienie piękna. Program zajęć zawiera zarówno elementy tańca ludowego oraz interpretację ruchową utworów z muzycznej literatury dziecięcej.

Inną formą prowadzoną w Klubie są zajęcia teatralne, podczas których dzieci poznają literaturę dziecięcą. Potrzeba prawie ciągłego ruchu tkwiąca w dzieciach znajduje upust podczas ćwiczeń z pantomimy, gdzie dzieci uczą się gestów, naśladowania, ekspresji, rozwijając dzięki temu swoją wyobraźnię.

Podczas spotkań uczestnicy mają również zajęcia plastyczne. Wtedy to całą ekspresję i ruch dzieci mogą przelać na papier poprzez malowanie, wydzieranie, wycinanie, klejenie, jak również tworzenie rzeźb. Tu uczą się również staranności i cierpliwości oraz praktycznych możliwości zastosowania tworzonych dzieł. Przedszkolaki w dużej mierze same przygotowują elementy scenograficzne do przedstawień i widowisk muzyczno – teatralnych.

Kolejną formą prowadzoną w AKP jest kształtowanie sprawności fizycznej i rozwój tzw. dużej motoryki. Dzięki zabawom sportowym dzieci są bardziej otwarte i kontakt z innymi uczestnikami zajęć nie stwarza im problemu. Gimnastyka pomaga w korygowaniu wad i kształtowaniu poprawnej postawy.

Równie ważne jak sport są zajęcia dydaktyczne, podczas których dzieci rozszerzają swoją wiedzę o świecie, ubogacają swoją osobowość, rozwijają uzdolnienia, uczą się logicznego myślenia oraz wartościowania otaczającej rzeczywistości.

Piosenki i zabawy z językiem angielskim wykorzystują wrodzoną umiejętność przyswajania wiedzy. Drugi język dzieci poznają tak naturalnie, jak pierwszy: poprzez ekspresję, naśladowanie, powtarzanie oraz utrwalanie słówek i zwrotów.

Zabawy logopedyczne: proponowane dzieciom mają na celu usprawnienie motoryki narządów artykulacyjnych, w szczególności warg, języka i podniebienia miękkiego, a także wzbogacenie zasobu słownictwa. Cykliczne wykonywanie tego typu ćwiczeń ma wpływ na artykulację dziecka i zmniejsza ryzyko wystąpienia wad wymowy.

Działalność AKP jest szeroka również poza placówką. Dzieci uczestniczą w różnego rodzaju warsztatach integracyjnych związanych z nauką, sztuką oraz turystyką i rekreacją.

 

19, 20, 21, 22. maja 2015 w godzinach 10.30 – 12.00.

Wstęp wolny.

 

Szczegółowe informacje na stronie: www.mdk1.pl
oraz u nauczycieli: m.rosciszewska@mdk1.nazwa.pl; tel. 601 14 72 67

 

 

Zapisz się na cotygodniowy newsletter z wydarzeniami w Twoim mieście i odbierz eBook za darmo!

wybierz eBook dla siebie
Zajęcia dla Dzieci w Poznaniu

Młodzieżowy Dom Kultury nr 1

Młodzieżowy Dom Kultury Nr 1 jest otwarty na potrzeby wszystkich dzieci w wieku przedszkolnym oraz dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, a także młodzieży starszej, uczącej się.  

Celem działania jest kształtowanie i rozwijanie uzdolnień uczestników …

Więcej

Adres:

ul. Droga Dębińska 21
61 - 555 Poznań


Kontakt:

061 833 79 10
kontakt@mdk1.nazwa.pl
http://www.mdk1.pl
facebook