Warszawo, poznajmy się! Bezpłatne zajęcia dla szkół

Warszawa mapa

wtorek 01.12.2020 do czwartek 17.12.2020

Warszawo, poznajmy się! Bezpłatne zajęcia dla szkół

Fundacja Dziecięcy Uniwersytet Ciekawej Historii zaprasza klasy 3 i 4 warszawskich publicznych i niepublicznych szkół podstawowych na fascynujące zajęcia dotyczące historii Warszawy. W okresie zamknięcia szkół – realizujemy je zdalnie, po otwarciu – będą prowadzone stacjonarnie!

Formularz zgłoszeniowy i więcej szczegółów na:

https://www.duch.edu.pl/index.php/component/content/article?id=746

Więcej informacji: MAIL:  uniwersytet@duch.edu.pl TEL: 692 981 439

Projekt współfinansowany ze środków m.st. Warszawy

OPIS PROJEKTU:

Poznanie historii przyczynia się do rozwoju talentów humanistycznych uczniów, ale również otwiera ich na takie dziedziny jak m.in. nauki polityczne, architektura, moda, sztuka, teatr.

„Warszawo, poznajmy się!”, to trzyetapowy projekt mający na celu rozwijanie kompetencji naukowych oraz promocję nauk humanistycznych, w tym szczególnie historii. Projekt jest kierowany do uczniów klas 3 i 4 warszawskich szkół podstawowych.

„Warszawo, poznajmy się!” jest projektem bezpłatnym. Jego cele to:

•    rozwój zainteresowań uczniów historią;•    zwrócenie uwagi na zagadnienia, fakty i postacie pomijane w głównym nurcie nauczania szkolnego;•    ukształtowanie u dzieci postawy poszukiwania i odkrywania;•    dostarczenie wartościowego materiału do kształtowania wyobraźni i pożądanych społecznie postaw;•    ćwiczenie umiejętności pracy metodą projektów, rozwój umiejętności pracy w grupie;•    poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły, dostarczenie nauczycielom nowoczesnych form pracy z uczniami, wzmocnienie kompetencji i roli nauczyciela;

Każda klasa zgłoszona przez szkołę do projektu, przechodzi przez trzy ścieżki edukacyjne: odkrywam – tworzę – wiem.

1. ODKRYWAM

Ścieżka „odkrywam” ma na celu rozbudzenie zainteresowań uczniów badaniami naukowymi, odkrywaniem przeszłości, szukaniem odpowiedz na pytanie: skąd jestem; dlaczego w moim otoczeniu jest tak, jak jest? Ścieżka ta ma przedstawić historię jako naukę o człowieku, a co za tym idzie, o nas samych, o tym jak podejmujemy decyzje, jaka jest ich waga, jaki wpływ ma przeszłość na teraźniejszość. W ramach ścieżki „odkrywam” każda klasa uczestniczy w 3 warsztatach tematycznych zorganizowanych w szkole po 45 minut każdy.

TEMATY WARSZTATÓW:

1)    Zygmunt III Waza. Dlaczego polubił Warszawę2)    Jan Kazimierz i potop u bram Zamku Królewskiego3)    Jan III Sobieski. Lew Lechistanu w Wilanowie

2. TWORZĘ

Ścieżka „tworzę” rozbudza zainteresowania naukowe uczniów w sposób czynny – pod okiem nauczyciela wspieranego przez wykładowcę Fundacji, w grupach przygotowują oni własny historyczny projekt badawczy. Propozycje projektów uczniowskich (jeden projekt na klasę lub w grupach – do wyboru) oraz sugestie wykonania ich znajdują się w materiałach opracowanych dla potrzeb Projektu.

3. WIEM

Ścieżka pozwala na sprawdzenie zdobytej wiedzy i zweryfikowanie umiejętności. Tak jak historia uczy nas, iż decyzja jednego człowieka ma wpływ na życie wielu innych ludzi, nieraz całych narodów, tak ścieżka „wiem” uświadamia uczniom, jak duże znaczenie ma jednostka. W ramach ścieżki „wiem” – uczniowie klasy (każdy z osobna) przechodzą quiz online, sprawdzający zdobytą w trakcie trwania projektu wiedzę. Dzięki pracy każdego ucznia, klasa jako całość otrzyma punktację pozwalającą szkole na zdobycie tytułu „Mocarze historii 2021”.

Zobacz miejsce wydarzenia
Zapisz się na cotygodniowy newsletter z wydarzeniami w Twoim mieście i odbierz eBook za darmo!

wybierz eBook dla siebie
Warszawo, poznajmy się! Bezpłatne zajęcia dla szkół

Fundacja Dziecięcy Uniwersytet Ciekawej Historii

Fundacja Dziecięcy Uniwersytet Ciekawej Historii powstała, aby przekazywać dzieciom i młodzieży wiedzę z zakresu historii Polski oraz historii świata w ciekawy i nowoczesny sposób. Fundacja prowadzi liczne projekty edukacyjne, największym z nich jest DZIECIĘCY UNIWERSYTET CIEKAWEJ HISTORII …

Więcej

Adres:

ul. Zielna 39 (Budynek PASTy)
pokój 902, IX piętro, domofon 6.
00-108, WarszawaKontakt:

uniwersytet@duch.edu.pl
http://www.duch.edu.pl
facebook