Tobie Polsko – lekcje dla szkół i przedszkoli z okazji setnej rocznicy wybuchu III powstania śląskiego

Muzeum w Gliwicach online

wtorek 20.04.2021 do wtorek 27.04.2021

Tobie Polsko – lekcje dla szkół i przedszkoli z okazji setnej rocznicy wybuchu III powstania śląskiego

Setna rocznica wybuchu III powstania śląskiego przypomina nam o sile narodowej, świadomości i tożsamości, pielęgnowanej niezależnie od granic, gospodarczych interesów i narzuconych praw. Górny Śląsk przez stulecia przynależał do innej państwowości – podlegał odmiennym regulacjom prawnym i społecznym – a jednak duch polskości przetrwał wśród jego mieszkańców, którzy za Polskę, utożsamianą z wolnością, byli gotowi oddać życie. Sto lat temu Ślązacy ducha polskiego dali największy wyraz swojej miłości do Polski – państwa, które uznali za Ojczyznę. Z tej okazji zapraszamy grupy szkolne do udziału w lekcjach poświęconych zarówno historii samych powstań, jak również osobom, przede wszystkim związanym z Gliwicami i powiatem gliwickim, które zaangażowane były w walkę o to, aby Śląsk znalazł się w granicach Rzeczypospolitej.

Zajęcia są bezpłatne, realizowane na platformie ZOOM, prowadzone pomiędzy 20 kwietnia a 30 maja 2021, od wtorku do piątku w godz. 09.00, 10.30 i 12.00. Zapisy pod numerem telefonu: 783 560 006 (od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00-16.00).

Tematy lekcji:

„Pod sztandarem Batorego…”. Walki powstańcze na terenie Gliwic

Lekarz, adwokat, ksiądz, górnik… Czy przedstawiciele tak różnych profesji mogą mieć ze sobą coś wspólnego? Z pozoru niewiele… A jednak, ponad sto lat temu Polaków wykonujących różne zawody, pochodzących z różnych środowisk, połączył wspólny cel – walka o granice kształtującej się II Rzeczpospolitej. Poznajcie: Wincentego Styczyńskiego – lekarza, Konstantego Wolnego – adwokata, Karola Mateję – księdza, Feliksa Konopkę – górnika oraz wielu innych, naszych lokalnych bohaterów, których sylwetki Wam przedstawimy. Zbliżająca się setna rocznica wybuchu III Powstania Śląskiego, staje się doskonałą okazją, aby poznać bliżej osoby, które słowem i czynem walczyły o przynależność Górnego Śląska do odrodzonego państwa polskiego.

Zajęcia skierowane do grup przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Lekcja modyfikowana jest w zależności od wieku odbiorców.

„O śląski lud, piastowe plemię”. Walki o polski Śląsk 1919-1921

Górny Śląsk był oderwany od państwa polskiego przez setki lat, a jednak mieszkańcy tego regionu zachowali i kultywowali ducha polskiego, by ostatecznie stanąć do walki o przyłączenie tych ziem do odradzającej się II Rzeczpospolitej. Jak kształtował się ruch narodowy na Górnym Śląsku? Jakie działania dyplomatyczne były podejmowane w celu przyłączenia Śląska do Polski po I wojnie światowej i dlaczego właśnie na polu zbrojnym, nie dyplomatycznym, dokonał się ostateczny podział naszego regionu? Na te pytania odpowiemy podczas lekcji poświęconej historii trzech zrywów z lat 1919, 1920 i 1921.

Zajęcia skierowane do grup przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Lekcja modyfikowana jest w zależności od wieku odbiorców.

Bohater tutejszy – Franciszek Honiok

Życiorys Franciszka Honioka nie jest szerzej znany. Urodził się w 1899 roku w Łubiu pod Pyskowicami. Od najmłodszych lat zmagał się z kalectwem. Wychowany w tradycyjnej śląskiej rodzinie, przystąpił do III powstania śląskiego. Czyn ten okazał się brzemienny w skutki… Zgłębiając biografię Franciszka Honioka, przyjrzymy się, jak wyglądało życie Polaka mieszkającego po niemieckiej stronie Górnego Śląska oraz jakie konsekwencje czekały na tego, kto zaangażował się w walkę powstańczą po stronie Rzeczypospolitej.

Zajęcia skierowane do uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Lekcja modyfikowana jest w zależności od wieku odbiorców.

Zapisz się na cotygodniowy newsletter z wydarzeniami w Twoim mieście i odbierz eBook za darmo!

wybierz eBook dla siebie