Średniowiecze da się lubić!

Barbakan i Celestat mapa

sobota 20.08.2022 do niedziela 21.08.2022

Średniowiecze da się lubić

Muzeum Krakowa zaprasza na tegoroczną edycję Średniowiecze da się lubić!

W ramach wydarzenia w Barbakanie przewidziane są imprezy kulturalno-edukacyjne w każdą sobotę wakacji obejmujące: turnieje rycerskie, szerokie pokazy krakowskich rzemiosł połączone z warsztatami, koncerty muzyki średniowiecznej z wykładami dotyczącymi instrumentów, gry terenowe związane z historią miasta i jego legendami, interaktywne przedstawienia i spektakle, w których turyści mogą wziąć czynny udział czy warsztaty z tańca średniowiecznego. Realizacja pokazów powierzona zostaje profesjonalnym grupom rekonstrukcyjnym, które reprezentują zarówno wczesne – jak i pełne oraz późne średniowiecze.

Z kolei w każdą niedzielę wakacji w Celestacie – oddziale Muzeum Krakowa odbywają się naukowe wykłady i prelekcje ekspertów z różnych dziedzin okresu średniowiecza w Krakowie. Wygłaszają je pracownicy Muzeum Krakowa, a także fachowcy zewnętrzni.

***

Program sobotnich spotkań ze średniowieczem w Barbakanie:

W godzinach od 10:00-17:00 zapraszamy Państwa:

2 lipca
Wielka inauguracja – Zwyczaje dworskie z turniejem w tle. Oprawa fabularna turnieju z Lożą Dam i anturażem szerokie spektrum postaci towarzyszących. Interaktywne prezentacje i nauka średniowiecznych tańców, widowiskowy pokaz mody, prezentacja uzbrojenia, manewry piechoty miejskiej, szkolenie obejmujące musztrę, gry i zabawy plebejskie, oprawa muzyczna i wiele innych atrakcji.

9 lipca
„Smok Wawelski – historia prawdziwa”  Cz. 1. – historia pojawienia się smoka od narodzin z jajka po nabycie miana Wawelskiego – interaktywny spektakl dla publiczności. Prezentacja średniowiecznych rzemiosł. Pokazy walk. Koncert muzyki średniowiecznej – zespół Fleurdelis.

16 lipca
„Legendy średniowiecznego Krakowa w pięciu odsłonach” – Interaktywny spektakl połączony z warsztatami w różnych formach teatralnych dla rodzin z najmłodszymi. Pokazy walk, prezentacja średniowiecznych rzemiosł, kuchnia średniowieczna, zabawy dla najmłodszych, pokazy i warsztaty tańców średniowiecznych, prezentacja instrumentów.

23 lipca
Średniowieczny kukiełkowy teatr kuglarski dla całej rodziny z częścią warsztatową. Zajęcia dla osób ze szczególnymi potrzebami. Pokazy walk, prezentacja średniowiecznych rzemiosł, kuchnia średniowieczna, zabawy dla najmłodszych. Koncert muzyki średniowiecznej – zespół Żniwa.

30 lipca
„Smok Wawelski – historia prawdziwa”  Cz. 2. – Historia udanego odparcia pewnego ataku na Barbakan z czynnym udziałem Smoka Wawelskiego – interaktywny spektakl dla publiczności. Pokazy walk, prezentacja średniowiecznych rzemiosł, zabawy dla najmłodszych, inscenizacje historyczne. Koncert muzyki średniowiecznej – zespół Fleurdelis.

6 sierpnia
„Legendy średniowiecznego Krakowa w pięciu odsłonach” – Interaktywny spektakl połączony z warsztatami w różnych formach teatralnych dla rodzin z najmłodszymi. Pokazy walk, prezentacja średniowiecznych rzemiosł, kuchnia średniowieczna, zabawy dla najmłodszych, szkoła tańca średniowiecznego, oprawa muzyczna.

13 sierpnia
„Smok Wawelski – historia prawdziwa”  Cz. 3. – Rzecz o niefortunnych przygodach Smoka Wawelskiego w czasie zarazy oraz szczęśliwe zakończenie całej historii – interaktywny spektakl dla publiczności. Pokazy walk, prezentacja średniowiecznych rzemiosł, kuchnia średniowieczna, zabawy dla najmłodszych, pokazy i warsztaty tańców średniowiecznych.

Koncert muzyki średniowiecznej – zespół Daj Ognia.

20 sierpnia
Średniowieczny kukiełkowy teatr kuglarski dla całej rodziny z częścią warsztatową. Zajęcia dla osób ze szczególnymi potrzebami. Interaktywne prezentacje i nauka średniowiecznych tańców, widowiskowy pokaz mody, manewry piechoty miejskiej, szkolenie obejmujące musztrę. Koncert muzyki średniowiecznej – zespół Fleurdelis.

27 sierpnia
Turniej rycerski. Oprawa fabularna turnieju z Lożą Dam i anturażem szerokie spektrum postaci towarzyszących. Prezentacja uzbrojenia i technik walki. Udostępnienie publiczności elementów uzbrojenia. Mały Rycerz i Mała Dwórka. Program dla młodszych uczestników ubranych stosownie do epoki zakończony pasowaniem i wręczeniem upominków oraz glejtów – dyplomów. Interaktywne prezentacje i nauka średniowiecznych tańców, widowiskowy pokaz mody, gry i zabawy plebejskie, oprawa muzyczna i wiele innych atrakcji.

Kurs online - Jak zachęcić dziecko do nauki

Czy i jak motywować dzieci

Nie ma jednego powodu, dla którego dziecko nie chce się uczyć i dlatego nie ma jednej prostej recepty na zmotywowanie go do nauki. Na edukację trzeba spojrzeć szerzej, w kontekście całej rodziny. Zapnijcie pasy! Ten kurs to prawdziwa szybka rodzinna edukacyjna rewolucja!

 

Program wykładów – Średniowiecze da się lubić! 2022

W świecie średniowiecza – znaki, wizerunki, symbole

3 lipca
Tadeusz Grajpel
Drzeworyt – reportaż ze średniowiecza – wykład, godz. 11:00, 13:00, 15:00, Celestat. Prezentacje drzeworytów 10:00-16:00

10 lipca
Anna Warzecha
Średniowieczny Kraków, którego nie ma – spacer, start godz. 10:30 Barbakan

17 lipca
Jakub Jastrzębski
Neo-gotyk czyli jak budowano średniowieczny Kraków w XIX wieku – wykład, godz. 12:00, Celestat

24 lipca
Katarzyna Moskal
Centaur i drzewo życia. W świecie średniowiecznych znaków i symboli – wykład, godz. 12:00, Celestat

31 lipca
Walery Bubień
Godła cechowe krakowskich garbarzy – wykład, godz. 12:00, Celestat

7 sierpnia
Andrzej Szoka
Hagiosoritissa i miliaresion. Średniowieczny Kraków a bizantyjski wschód – ślady wzajemnych kontaktów? – wykład, godz. 12:00, Celestat
Od X wieku Kraków, podobnie jak większość ziem polskich znalazł się w kręgu kultury łacińskiej. Nie oznaczało to jednak odcięcia się od kontaktów z kulturą Cesarstwa Bizantyjskiego, którego silne wpływy objęły pobliskie Bałkany i Ruś Kijowską. Dostępne nam dziś znaleziska archeologiczne, zachowane dzieła sztuki i wzmianki źródłowe pozwalają sądzić, że Kraków i jego mieszkańcy spotykali przybyszów z odległego Bizancjum, z którymi nie tylko handlowali, lecz też dzielili się wiedzą i kulturą. Nie wielu też pamięta o bizantyjskich związkach rodzinnych osób zasiadających na krakowskim tronie.

14 sierpnia
Barbara Świadek
Moc utkwiona w obrazie – o cudownych wizerunkach w średniowieczu i epoce nowożytnej. – wykład, godz. 12:00, Celestat
Sprawczość obrazów stanowi od wielu wieków kwestię dyskusyjną. Faktem jest natomiast wiara ludzi w ich niezwykłe właściwości. Od najdawniejszych czasów da się zauważyć szczere przekonanie o nadzwyczajnych mocach wizerunków. Nie chodzi tu bynajmniej jedyne o sztukę wysoką, o wysokich wartościach artystycznych; w równym stopniu oddziaływały obrazy zaliczane do sztuki niskiej. Wykład ma na celu przybliżenie kilku przykładów wizerunków uznanych za cudowne i prześledzenie ich wpływu na różne typy odbiorców: tych najmłodszych czy niewykształconych, jak i widzów dojrzałych, w pełni świadomych i z odpowiednim przygotowaniem intelektualnym. Ciekawą grupą na tym tle są obrazy Matki Boskiej Krakowskiej w typie Hodegetrii, zwane w skrócie Hodegetriami Krakowskimi.

21 sierpnia
Michał Szczerba
Organizacje i konkursy strzeleckie na miniaturze „Kodeksu” Behema oraz miniaturach europejskich w średniowieczu i w początkach czasów nowożytnych. – wykład, godz. 12:00, Celestat
Krakowskie bractwo kurkowe i organizowany przez nie konkurs strzelecki o tytuł króla kurkowego może poszczycić się jednym z najstarszych ujęć ikonograficznych w Europie przełomu średniowiecza i okresu nowożytnego – znajduje się w formie miniatury w wydanym w 1505 r. tzw. „Kodeksie” Baltazara Behema. Na wykładzie zostaną zaprezentowane inne wizerunki przedstawiające organizacje i ćwiczenia strzeleckie z terenów Europy Zachodniej – m. in. z Konstancji, Brugii, St. Gallen czy Antwerpii, autorstwa wybitnych ilustratorów i malarzy np. Simona Beninga czy Matthiasa Gerunga lub pochodzące z Kroniki Diebolda Schillinga Młodszego, Psałterza Luttrelle, Godzinek z Mastricht.

28 sierpnia
Tadeusz Grajpel
Gutenberg i początki krakowskich drukarni.  Wykład i warsztaty godz. 11:00, 13:00, 15:00, Barbakan, prezentacja działania prasy drukarskiej – 10:00-16:00.
Na spotkaniu uczestnicy poznają historię postaci Jana Gutenberga a także początki zakładów typograficznych w Krakowie – drukarni Jana Hallera, Hieronima Wietora czy rodziny Szarffenbergów. Na przykładnie publikowanych książek oraz drzeworytowych ilustracji zaprezentowane zostaną zmiany w prądach ideowych i intelektualnych schyłku średniowiecza oraz początków okresu nowożytnego. Uczestnicy będą mogli także zapoznać się z zasadami działania prasy drukarskiej.

Zobacz miejsce wydarzenia
Zapisz się na cotygodniowy newsletter z wydarzeniami w Twoim mieście i odbierz eBook za darmo!

wybierz eBook dla siebie
Średniowiecze da się lubić!

Muzeum Krakowa

Muzeum gromadzi obiekty dotyczące kultury materialnej, dziejów politycznych i gospodarczych, sztuki oraz tradycji i zwyczajów mieszkańców Krakowa od czasów najdawniejszych aż po dzień dzisiejszy.

Wśród kolekcji muzealnych, na pierwszym miejscu należy wymienić zbiory ikonograficzne - widoki …

Więcej

Adres:

Siedziba główna:
Pałac Krzysztofory
Rynek Główny 35
31-011 Kraków


Kontakt:

centrala (012) 61-92-300
info@mhk.pl
http://www.mhk.pl
facebook