Rusza Future Innovators Academy 2.0 – zapraszamy do FIA 2.0

wtorek 24.11.2020 do wtorek 08.12.2020

Rusza Future Innovators Academy 2.0 – zapraszamy do FIA 2.0

Po sukcesie pierwszej edycji Future Innovators Academy, krakowska fundacja Fundacja Hearty we współpracy z firmą UBS, rozpoczynają nabór do drugiej edycji projektu edukacji przyszłości.

Głównym celem tego projektu jest przekazanie dzieciom i młodzieży wiedzy i umiejętności w zakresie strategii i planowania, nie tylko w zarządzaniu projektami, ale również w codziennym życiu.

W pierwszej edycji projektu Future Innovators Academy wzięło udział 467 uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich z okolic Krakowa, którzy uczestniczyli w specjalnych lekcjach w szkołach. Zajęcia te opierały się na metodyce myślenia projektowego (design thinking), polegającej na zaangażowaniu każdego ucznia w pracę nad rozwiązaniem problemu i wykreowaniu innowacyjnych pomysłów.

W kolejnym etapie, zainteresowani uczniowie wzięli udział w zajęciach pozalekcyjnych, ucząc się pracy w grupie, przywództwa i zarządzania projektami.

W lutym 2020 r. odbył się Hackathon – finałowe warsztaty, podczas których młodzi ludzie pracując zespołowo, kreowali innowacyjne rozwiązania dotyczące problematyki bezpieczeństwa w sieci.

Zwycięzcy warsztatów otrzymali stypendia edukacyjne i telefony.

Tegoroczna edycja jest skierowana do podopiecznych domów dziecka oraz placówek opiekuńczych na terenie całego kraju i będzie miała charakter zajęć online. Projekt ma za zadanie pokazać młodym ludziom, że strategia jest kluczowa w osiągnięciu celów. Inspiracją do FIA 2.0 były cele zrównoważonego rozwoju, między innymi: dobre zdrowie i jakość życia oraz działania w  zakresie klimatu.

Warsztaty będą prowadzone przez Patrycję Smolik oraz grupę wolontariuszy UBS.

Podczas  pierwszego etapu szkolenia, zatytułowanej “Buduj i wspieraj poczucie własnej wartości”, mentorzy będą uczyć dzieci strategicznego rozwiązywania problemów, motywować do poszerzania horyzontów oraz wspierać ich poczucie własnej wartości. Na zakończenie, uczestnicy otrzymają zadanie napisania pracy pisemnej. Jury oceni i wyłoni 40 najlepszych pracy i zaprosi dzieci do drugiego etapu.

W  drugim etapie projektu, dzieci wezmą udział w programie edukacyjnym “Strategic thinking”, przeprowadzonym w formie czterech warsztatów z tematów takich jak: planowanie strategiczne, współpraca w grupie, tworzenie biznesplanów i wystąpienia publiczne.

Podobnie jak w poprzedniej edycji, na zakończenie uczestnicy zostaną zaproszeni do finałowego wydarzenia – Hackathonu. To  jednodniowe spotkanie online, podczas którego dzieci zostaną podzielone na 4-5 osobowe zespoły i otrzymają zadanie przygotowania rozwiązań i biznes planów z tematyki celów zrównoważonego rozwoju.

Zwieńczeniem Future Innovators Academy 2.0 będzie gala finałowa, podczas której wybrane zostaną najlepsze rozwiązania oraz zwycięski zespół projektowy. Nagrodami dla finalistów będą sprzęt elektroniczny oraz stypendia naukowe na dalszy rozwój.

Zapisz się na cotygodniowy newsletter z wydarzeniami w Twoim mieście i odbierz eBook za darmo!

wybierz eBook dla siebie
ZOBACZ TAKŻE:warsztaty