Najczęstsze błędy popełniane na egzaminie ósmoklasisty i jak ich unikać
UD

Najczęstsze błędy popełniane na egzaminie ósmoklasisty i jak ich unikać

📅 poniedziałek 29.05.2023 do środa 28.06.2023
Najczęstsze błędy popełniane na egzaminie ósmoklasisty i jak ich unikać

Zasadniczo egzamin organizowany na zakończenie ósmej klasy szkoły podstawowej stanowi pierwsze poważne wyzwanie każdego ucznia. Służy zweryfikowaniu, ile dzieci nauczyły się przez dość długi – ośmioletni okres edukacji. Należyte przygotowanie i osiągnięcie bardzo dobrego wyniku jest o tyle istotne, iż umożliwia wybór najlepszych szkół ponadpodstawowych. Warto więc poświęcić się i odpowiednio wcześniej rozpocząć przygotowania. Pomijając kwestię samego przygotowania i planu powtórek, przedmiotem niniejszego artykułu będą najczęściej popełniane na egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego. Udzielone zostaną również wskazówki, w jaki sposób unikać tychże błędów.

Brak znajomości formuły egzaminu ósmoklasisty

Nie sposób przystąpić do egzaminu ósmoklasisty bez wiedzy w zakresie jego formy. Egzamin trwa 90 minut i obejmuje dwa rodzaje zadań – zamknięte oraz otwarte. Jak prawie każdy egzamin z języka angielskiego, składa się z czterech zasadniczych części. Pierwsza sprawdza rozumienie słyszanego tekstu. Co istotne, nagranie jest odtwarzane dwukrotnie, wobec czego nie jest to zadanie szczególnie skomplikowane. Drugi rodzaj zadań sprawdza z kolei znajomość zasad gramatyki i słownictwo. W skrócie jest to parę zadań zamkniętych, w ramach których jest kilka pytań testowych, czy też polegających na uzupełnieniu luk w zdaniach odpowiednimi wyrazami. Następna grupa zadań polega na rozwiązaniu testu lub dopasowaniu odpowiednich sformułowań do luk na podstawie krótkiego tekstu – jest to więc typowe czytanie ze zrozumieniem. Ostatnia część polega na napisaniu paru krótkich wypowiedzi na różne tematy. Warto się zapoznać z arkuszami z lat ubiegłych, ażeby wiedzieć, czego można się spodziewać podczas egzaminu.

Niewystarczające przygotowanie

Najczęściej błędy na egzaminie ósmoklasisty po prostu wynikają z niewystarczającego przygotowania i braku wiedzy w tym zakresie. Nie sposób przykładowo rozwiązać zadań z gramatyki bez uprzedniego nabycia odpowiedniej wiedzy na temat jej zasad. Dlatego też warto poświęcić czas odpowiednio wcześniej przed egzaminem, ażeby nie tyle powtórzyć materiał, ale wręcz go ponownie przerobić. Podobnie zresztą z krótkimi wypowiedziami pisemnymi – istnieją sformułowania, które zawsze można wykorzystać w tym zadaniu. Wystarczy się ich porządnie nauczyć, ażeby zagwarantować sobie punkty za te zadania.

Niezrozumienie polecenia

Kolejną przyczyną popełniania błędów jest niezrozumienie polecenia. Istotnym jest chociażby dokładne sprawdzenie, w jaki sposób zaznaczać poprawne odpowiedzi. Z tej przyczyny warto przeczytać informacje dla zdającego nawet trzykrotnie tak, żeby wystrzec się ewentualnych pomyłek. Podobnie przy pracy pisemnej – zrozumienie zadania jest kluczem do jego poprawnego rozwiązania.

Nieprawidłowy podział czasu

Na każdym egzaminie kluczowym jest dokonanie odpowiedniego podziału czasu tak, żeby zdążyć rozwiązać wszystkie zadania. W tym celu niewątpliwie warto rozwiązywać arkusze z lat ubiegłych i sprawdzać na zegarku, ile czasu jest potrzebne na zrobienie danych części. W ten sposób w dniu egzaminu będzie wiadomym, ile około minut potrzeba na ich rozwiązanie i ile ewentualnie wolnego czasu zostanie na koniec w celu sprawdzenia pracy. Nabycie na tym etapie umiejętności zarządzania czasem będzie z pewnością procentować na późniejszych etapach edukacji.

Niewystarczająca ilość powtórek i rozwiązywania zadań

Przygotowania do każdego egzaminu – w tym tego po zakończeniu ósmej klasy szkoły podstawowej – przede wszystkim powinny polegać na powtarzaniu poszczególnych partii materiału oraz rozwiązywaniu zadań z lat ubiegłych. Błędy na egzaminie mogą wyniknąć właśnie z braku wykonania powyższych czynności. Warto więc odpowiednio wcześniej zaplanować proces powtórek – naukę rozpocząć należy najpóźniej na trzy miesiące przed datą egzaminu. Bardzo przydatnym może okazać się plan nauki, w którym określone zostanie, jaka część materiału będzie powtarzana każdego dnia.

Czy i jak motywować dzieci

Nie ma jednego powodu, dla którego dziecko nie chce się uczyć i dlatego nie ma jednej prostej recepty na zmotywowanie go do nauki. Na edukację trzeba spojrzeć szerzej, w kontekście całej rodziny. Zapnijcie pasy! Ten kurs to prawdziwa szybka rodzinna edukacyjna rewolucja!

Podsumowanie

Błędy na egzaminie ósmoklasisty najczęściej wynikają z braku dostatecznej wiedzy, która niejako wynika z nienależytego przyłożenia się do przedegzaminacyjnych powtórek. Ponadto pomyłki mogą się pojawić w przypadku nieodpowiedniego zarządzania czasem – gdy jest już mało czasu na rozwiązanie na przykład połowy pozostałych zadań, robi się je szybko, co wzmaga możliwość popełnienia nawet błahych błędów. Dlatego też warto przerobić egzaminy z lat ubiegłych i odpowiednio wcześniej rozpocząć proces powtórek. Daje to gwarancję sukcesu. Nauka do egzaminu ósmoklasisty może być skuteczniejsza i przyjemniejsza. Na BUKI School można skorzystać z prywatnych lekcji, które z pewnością pomogą zdać ten egzamin celująco!

 

 

789 ocen
5.00
dodaj ocenę
×
zapis na newsletter - prezent
Zapisz się na cotygodniowy newsletter z wydarzeniami w Twoim mieście i odbierz eBook za darmo! wybierz eBook dla siebie
zapis na newsletter - prezent