Mikołajkowy turniej szachowy dla dzieci, młodzieży i dorosłych

Dom Kultury „Orle Gniazdo” mapa

niedziela 05.12.2021

35

Mikołajkowy turniej szachowy dla dzieci, młodzieży i dorosłych

Zapraszamy na MIKOŁAJKOWY TURNIEJ SZACHOWY DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH

POZNAŃ, 5 grudnia 2021 r.

 

1. Cele Turnieju:

Popularyzacja sportu szachowego na terenie Miasta Poznania i Województwa Wielkopolskiego
Integracja środowiska szachowego

 

2. Organizatorzy Turnieju:

Dom Kultury „Orle Gniazdo”
Spółdzielnia Mieszkaniowa „OSIEDLE MŁODYCH” w Poznaniu
Sekcja Szachowa AZS POLITECHNIKA Poznańska
Witryna szachowa szachydladzieci.com.pl

 

3. Komitet Organizacyjny i Komisja Sędziowska:

Małgorzata Gładysiak – Kierownik Domu Kultury „ORLE GNIAZDO” w Poznaniu
Hanna Zboroń – sędzia rundowy
Marek Zboroń – sędzia Główny

 

4. Turnieje, miejsce i system rozgrywek:

Rozegrane zostaną cztery oddzielne turnieje w grupach:

Turniej A dla dzieci do III klasy Szkoły Podstawowej
Turniej B dla dzieci od IV do VI klasy Szkoły Podstawowej
Turniej C dla dzieci z VII i VIII klasy SP oraz młodzieży szkół ponadpodstawowych
Turniej D – Otwarty dla Seniorów – w Turnieju pierwszeństwo udziału mają Rodzice i Opiekunowie dzieci i młodzieży biorących udział w Turniejach A, B i C

Planowana jest dodatkowa klasyfikacja „drużynowa”: uczestnik Turnieju A lub B lub C oraz uczestnik z Turnieju D.

Miejsce rozgrywek:

Dom Kultury „ORLE GNIAZDO”, Os. Lecha 43 w Poznaniu

Turnieje będą rozgrywane systemem szwajcarskim kontrolowanym na dystansie 6 rund (turniej A) i 7 rund (turnieje B, C i D) z tempem gry po 15 minut na partię dla zawodnika
Obowiązują przepisy gry Międzynarodowej Federacji Szachowej (FIDE) i Kodeksu Szachowego PZSzach z 2005 roku wraz z uzupełnieniami.

5. Termin: NIEDZIELA 5 grudnia 2021 r.

Godz. 9.00 – 9.45 przyjmowanie potwierdzeń udziału w Turnieju, wpisowego oraz nowych zgłoszeń – tylko w przypadku wolnych miejsc

Godz. 9.45 zamknięcie listy zgłoszeń

Godz. 10.00 uroczyste otwarcie Turnieju

Ok. Godz. 14.30 ogłoszenie wyników i uroczyste zamknięcie Turnieju

6. Nagrody:

Puchary i dyplomy dla najlepszych w Turniejach A, B i C
Dla wszystkich uczestników Turnieju przewidziane są dyplomy, nagrody rzeczowe i upominki

7. Zgłoszenia do udziału w Turnieju:

Zgłoszenia TYLKO DROGĄ MAILOWĄ prosimy kierować na adres mailowy:

szachydladzieci@wp.pl lub zarejestrować zgłoszenie na stronie ChessArbitra

w terminie do 3 grudnia 2021 r.

UWAGA: liczba miejsc w Turnieju ograniczona – o udziale może decydować kolejność zgłoszeń

W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, tytuł szachowy lub kategorię szachową, aktualny ranking (FIDE / krajowy), przynależność klubową, datę urodzenia (dotyczy juniorów) oraz wybrany turniej szachowy (Turniej A, B, C lub Turniej D). Dla ułatwienia kontaktu prosimy o podanie numeru telefonu i adresu E-mail.

Uczestnicy zakwalifikowani do udziału w Turnieju otrzymają drogą mailową informację zwrotną.

Aktualna lista uczestników publikowana będzie na stronie

www.szachydladzieci.com.pl

Wpisowe do turniejów: 35 zł od uczestnika (płatne na sali gry – przed rozpoczęciem rozgrywek)

8.Informacje dodatkowe:

Organizator zapewnia sprzęt szachowy
Prawo interpretacji niniejszego Komunikatu należy do Organizatora Turnieju.
Zawodnicy lub kluby pokrywają koszty ewentualnego indywidualnego ubezpieczenia zdrowotnego.
Organizator turnieju informuje, że potwierdzenie zgłoszenia się do turnieju i udział w turnieju jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników, służących wyłącznie dla celów związanych z turniejem (publikowanie wyników, prezentacja zdjęć, promocja turnieju)

W czasie rozgrywania turnieju wszystkich uczestników i osoby towarzyszące obowiązują aktualne obostrzenia covidowe dla Domów Kultury SM Osiedle Młodych

W trakcie rozgrywania partii szachowych maseczki nie będą obowiązkowe

Zobacz miejsce wydarzenia
Zapisz się na cotygodniowy newsletter z wydarzeniami w Twoim mieście i odbierz eBook za darmo!

wybierz eBook dla siebie
ZOBACZ TAKŻE:Mikołajszachy