Mieszczanin szlachcicem?

wtorek 29.07.2014 do niedziela 10.08.2014

Okazuje się, że uzyskanie szlachectwa i posiadanie własnego herbu stało się dla najważniejszych gdańskich rodów mieszczańskich ważnym celem, podkreślającym ich wyjątkową pozycję społeczną. Dziś przechodząc ulicami widzimy niekiedy umieszczone na fasadach budynków herby, w minionych wiekach pojawiały się one również na otaczających gdańszczan przedmiotach codziennego użytku – naczyniach, meblach, a nawet zamkach drzwiowych.Dziś już często nie wiemy do kogo należały…

Towarzystwo „Dom Uphagena" wspólnie z partnerami – Muzeum Historycznym Miasta Gdańska, Archiwum Państwowym w Gdańsku oraz PAN Biblioteką Gdańską przygotowują niezwykle interesujące wydarzenie – czasową wystawę historyczną Herby mieszczan gdańskich od XV do XVIII wieku. Wystawa otwarta zostanie z okazji odbywającego się w dniach 25-27 lipca 2014 roku IV Światowego Zjazdu Gdańszczan.

Ekspozycja czynna będzie od 26 lipca 2014 roku do 15 października 2014 roku w Domu Uphagena, Oddziale Muzeum Historycznego Miasta Gdańska przy ulicy Długiej 12 w Gdańsku.

Warto ją odwiedzić, żeby pochylić się nad starymi, bardzo cennymi dokumentami opatrzonymi pieczęciami, spojrzeć na piękne przedmioty, a dzięki portretom poznać twarze nobilitowanych mieszczan.

Koncepcja wystawy opracowana została przez dr Ewę Bojaruniec w oparciu o unikatowy materiał źródłowy pochodzący z instytucji kościelnych, muzealnych, bibliotek i archiwów z terenu Gdańska, a także Elbląga, Torunia, Poznania i Kórnika. Autorka scenariusza wystawy postawiła sobie za cel ukazanie herbów patrycjuszy gdańskich. Patrycjusze osiedlający się na przełomie XIV i XV stulecia w Gdańsku, posługiwali się już wówczas własnymi herbami, które pełniły funkcję oznaki ich tożsamości. Dzięki pracowitości, przedsiębiorczości oraz powiązaniom rodzinnym niektórzy mieszczanie gdańscy szybko dochodzili do znacznego majątku tworząc elitę kształtującą życie polityczne miasta. W celu wzmocnienia swojej pozycji społecznej podejmowali oni starania o uzyskanie szlachectwa zarówno od królów polskich jak i obcych monarchów, w szczególności cesarzy z dynastii Habsburgów.

Patronat honorowy nad wystawą objęli Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska, Polskie Towarzystwo Heraldyczne oraz Związek Szlachty Polskiej.

Wystawa dofinansowana ze środków Miasta Gdańska. 

Zapisz się na cotygodniowy newsletter z wydarzeniami w Twoim mieście i odbierz eBook za darmo!

wybierz eBook dla siebie
muzeum historyczne miasta gdanska 2016 lato

Dom Uphagena - oddział Muzeum Historycznego Miasta Gdańska

Godziny Otwarcia:
Wt: 10:00 - 15:00
Śr - Sob.: 10:00 - 16:00
Niedz.: 11:00 - 16:00

Dom Uphagena położony przy ulicy Długiej 12 w Gdańsku jest jedyną w Polsce i jedną z niewielu w Europie kamienic mieszczańskich z XVIII …

Więcej

Adres:

Gdańsk, ul. Długa 12


Kontakt:

+48583012371
dom.uphagena@mhmg.pl
http://www.mhmg.pl/index.php/oddzial/4/dom-uphagena