Łowcy Tajemnic – kółko historyczne

czwartek 24.09.2020 do czwartek 08.10.2020

150

Łowcy Tajemnic - kółko historyczne

Zajęcia z archeologii są zajęciami pozalekcyjnymi, odbywającymi się raz w tygodniu od 2013 roku. Stanowią rozszerzenie podstawy programowej do przedmiotu historia i społeczeństwo, przyroda, technika i matematyka. Interdyscyplinarny charakter zajęć ukazuje archeologię jako ważne narzędzie do poznawania świata, którego metodyka coraz częściej opiera się o wiedzę z kilku dziedzin nauki. Zajęcia realizowane w ramach klubu archeologii są dla uczniów szansą na doświadczanie historii.

Archeologia w szkole podstawowej

Cele i adresaci programu
Cele:
– Upowszechnienie wiedzy na temat metod pracy archeologów i ich wkładu w rozwój nauki.
– Umożliwienie rozwijania indywidualnych zainteresowań i predyspozycji uczniów. Upowszechnienie w grupie odbiorców wiedzy o ochronie dziedzictwa kulturowego ich okolicy, Polski i świata.
– Umożliwienie odbiorcom kontaktu ze światem akademickim poprzez bezpośredni kontakt na zajęciach.
– Zwiększenie świadomości możliwych ścieżek rozwoju zawodowego w środowisku naukowym poprzez treści przekazywane na spotkaniach.

Idea zajęć
Pragnienie by zostać archeologiem, poznawać tajemnice i odkrywać to co nieznane, stało się przyczyną sukcesu wielu gier komputerowych, filmów i powieści. Nie sposób po pewnym czasie jednak nie zadać sobie pytania: czy praca archeologa ma dużo wspólnego z przygodami bohaterów filmów i gier? Czym na co dzień zajmują się dzisiejsi archeolodzy, czy muszą nosić kapelusz, jeździć konno, skakać ze spadochronem i być mistrzami w posługiwaniu się batem? Czy może bardziej pożądanymi umiejętnościami są: modelowanie 3D, znajomość chemii, fizyki, geologii i podstaw geodezji? Skąd wiedzą gdzie kopać, który zabytek jest młodszy, a który starszy? Jak społeczeństwo może wykorzystać ich pracę?

Archeologia w szkole podstawowej

Forma zajęć
W czasie zajęć z archeologii uczniowie mogą poznawać przeszłość w najbardziej atrakcyjnej dla nich – interaktywnej formie.
Na zajęciach zajmujemy się życiem ludzi w różnych epokach. Dowiadujemy się jakie źródła po nich pozostają, co zostało zapomniane, a co towarzyszy nam do dziś. Uczymy się nie tylko jak rozumieć otaczający nas świat, dbać o pamięć i dziedzictwo poprzednich pokoleń, ale rozwijamy również naszą kreatywność i zdolności artystyczne. Razem z uczniami próbujemy znaleźć odpowiedzi na pytania nurtujące wielu archeologów, czyli w jaki sposób wykonano odnaleziony przedmiot i do czego mógł być wykorzystywany.

Kolejnym z założeń zajęć jest promowanie dorobku polskich archeologów. Śledzimy ich najnowsze odkrycia oraz kibicujemy im w wielkich projektach. Często odwiedzają nas wracając prosto z badań wykopaliskowych w Sudanie, Egipcie, Kuwejcie, Libanie, Cyprze, Peru czy Turcji. Dzięki stałej współpracy ze stowarzyszeniem Pozytywnie Historyczni i Drużyną Arkona oraz firmą Archeoconcept uczniowie naszej szkoły mogą pod okiem doświadczonych rekonstruktorów rozwijać się również na polu archeologii doświadczalnej.

Cena 150 zł  miesięcznie od dziecka czas 60 min/

Możliwość prowadzenia zajęć po angielsku

https://www.facebook.com/warsztatypanodhistorii/

panodhistorii.pl

Zapisz się na cotygodniowy newsletter z wydarzeniami w Twoim mieście i odbierz eBook za darmo!

wybierz eBook dla siebie