Dzień Dziecka w Multikinie
UD

Konkurs literacki Biblioteki Miejskiej w Jaworznie

📅 czwartek 31.03.2011 do czwartek 30.06.2011
Konkurs literacki Biblioteki Miejskiej w Jaworznie

Biblioteka Miejska zorganizowała konkurs który ma zachęcić do refleksji nad historią naszych rodzin. Tematem jest praca literacka która powinna opisywać ciekawą postać, pamiątkę rodzinną, zwyczaj kultywowany przez rodzinę lub legendę rodzinną przekazywaną z pokolenia na pokolenie. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz do wszystkich mieszkańców naszego miasta, którzy chcieliby podzielić się z innymi sagą swojego rodu.

– Chcemy pokazać szczególnie młodym ludziom jak niezmiernie ważną sprawą jest podtrzymywanie tradycji rodzinnych, nawiązywanie do korzeni, zarówno tych przekazywanych ustnie, jak i zebranych w rodzinnych kronikach, albumach czy też pamiętnikach. To właśnie one są naszymi skarbami, które należy chronić i pielęgnować, bowiem to one stanowią o kulturze rodzimej każdego regionu – mówi Monika Rejdych, dyrektor jaworznickiej biblioteki.

Celem konkursu jest przede wszystkim pogłębienie wiedzy o tożsamości kulturowej mieszkańców, upowszechnienie ciekawych historii związanych z osobami czy pamiątkami rodzinnymi, a także poznanie historii jaworznickich rodów.

Forma pracy konkursowej:

1. Prace powinny być zapisane na nośniku cyfrowym (płyta CD lub DVD) oraz wydrukowane (maksymalnie 4 strony formatu A-4). Dopuszcza się prace napisane ręcznie (maksymalnie 6 stron formatu A-4).
2. Każdy uczestnik konkursu składa dwie zaklejone koperty opisane: "Skarby z babcinego kufra" oraz pseudonimem literackim (hasłem). Pierwsza koperta powinna zawierać pracę (w jednym egzemplarzu i na nośniku cyfrowym), podpisaną pseudonimem (hasłem). Na tej kopercie należy umieścić dopisek "praca". Druga koperta powinna zawierać dane osobowe: pseudonim literacki (hasło), tytuł pracy, imię i nazwisko autora, rok urodzenia, adres zamieszkania, telefon, nazwę i adres szkoły.

Termin składania prac – koniec czerwca

Prace można składać do końca czerwca w Czytelni Naukowej Biblioteki Głównej. Rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród rzeczowych nastąpi we wrześniu. Honorowy patronat nad konkursem objął Prezydent Miasta Paweł Silbert.

Więcej informacji dostępnych na stronie www.biblioteka.jaw.pl

471 ocen
5.00
dodaj ocenę
×
zapis na newsletter - prezent
Zapisz się na cotygodniowy newsletter z wydarzeniami w Twoim mieście i odbierz eBook za darmo! wybierz eBook dla siebie
zapis na newsletter - prezent