Konkurs dla dzieci w Poznaniu

sobota 27.03.2010

Fundacja ARS w ramach organizowania imprezy lokalnej pod nazwą „Pisanka w Muzeum”, która odbędzie się 27 marca w Muzeum Etnograficznym w Poznaniu, kieruje w stronę szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych konkurs wielkanocny na Palmę.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z regulaminem, który jest w plikach do pobrania. W ramach dalszych pytań prosimy o kontakt:

Fundacja ARS
tel 061 855 25 45,
ars@ars.org.pl

Na uczestników czekają miłe niespodzianki, a dla najlepszych prac nagrody. ZAPRASZAMY

Regulamin konkursu na "Palmę Wielkanocną"
Związany z imprezą lokalną w Muzeum Etnograficznym, która odbędzie się 27 marca 2010 roku

Organizatorzy: Fundacja Wspierania Twórczości Kultury i Sztuki ARS, Muzeum Etnograficzne, Fundacja SIC, MOPR – Stare Miasto.
Cel: Celem konkursu jest integracja środowiska lokalnego dzielnicy Stare Miasto w Poznaniu, poprzez inspirowanie do twórczej pracy, nawiązującej do tradycji ludowej. Konkurs jest ogłaszany w Szkołach Podstawowych, Gimnazjalnych i Średnich.
Warunki uczestnictwa w konkursie:
1. Konkurs na „Palmę Wielkanocną" przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych;
2. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną własnoręcznie wykonaną pracę;
3. W konkursie mogą brać udział tylko prace wykonane indywidualnie;
4. Praca zgłoszona do konkursu winna być zaopatrzona w czytelnie napisaną metryczkę z danymi: imię i nazwisko autora, wiek, adres i telefon szkoły, imię i nazwisko opiekuna;
5. Prace należy złożyć w dniu 27 marca 2010 roku w Muzeum Etnograficznym (ul. Grobla 25, wejście od ulicy Mostowej 7) w godzinach: 11:00-11:30.
6. Palmy wykonane na konkurs powinny nawiązywać zarówno formą jak i surowcem do tradycyjnych palm wielkanocnych, z wyłączeniem elementów z tworzyw sztucznych. Palmy muszą być wykonane samodzielne o rozmiarach nieprzekraczających 1,5 metra wysokości;
7. Powołane przez organizatorów jury przyzna nagrody i wyróżnienia w trzech kategoriach wiekowych: I. – Palma wykonana przez ucznia Szkoły Podstawowej; II. – Palma wykonana przez ucznia Szkoły Gimnazjalnej; III. – Palma wykonana przez ucznia Szkoły Ponadgimnazjalnej;
8. Zgłoszone prace zostaną wyeksponowane na wystawie, w dniu 27 marca 2010 roku w Muzeum Etnograficznym, podczas trwania imprezy lokalnej pod nazwą "Pisanka w Muzeum";
9. Prawa do prac zgłoszonych w konkursie przejmują organizatorzy;
10. Uroczyste wręczenie nagród i dyplomów dla uczestników konkursu nastąpi w sobotę 27 marca 2010 r. o godz. 13.45 w Muzeum Etnograficznym w Poznaniu (miejsce składania prac). Warunkiem odbioru nagrody jest osobiste uczestnictwo podczas ogłaszania wyników konkursu;

Jury: Prace konkursowe oceniać będzie jury konkursowe, w skład, którego wejdą: artyści-plastycy, etnografowie, twórcy ludowi.

Kategorie oceny palm konkursowych:
* sposób wykonania Palmy;
* wykorzystanie materiałów, nawiązujących do tradycji ludowej;
* zdobnictwo;
* inwencja artystyczna i pomysłowość

Nagrody: Organizatorzy przewidują nagrody i wyróżnienia.

Zgłoszenia udziału w konkursie:
Osoby/Szkoły zainteresowane wzięciem udziału w konkursie proszone są o zgłoszenie swojej kandydatury do dnia 19 marca 2010 roku pod adresem a.wisniewska@ars.org.pl lub pod nr telefonu 061-855-25-45, wyłącznie w celu weryfikacji ilości uczestników.

Informacji na temat konkursu udziela Alicja Wiśniewska z Fundacji Wspierania Twórczości Kultury i Sztuki ARS. Dane kontaktowe: ul. Szyperska 2, 61-754 Poznań, Tel. 061 855-25-45; e-mail: a.wisniewska@ars.org.pl

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE ORAZ W IMPREZIE LOKALNEJ "PISANKA W MUZEUM"

Zapisz się na cotygodniowy newsletter z wydarzeniami w Twoim mieście i odbierz eBook za darmo!

wybierz eBook dla siebie
Konkurs dla dzieci w Poznaniu

Muzeum Etnograficzne w Poznaniu

Piękne, kolorowe stroje ludowe, malarstwo, rzeźby haft, zdobnictwo. A także rekwizyty obrzędowe i instrumenty muzyczne. Dział zabawek gromadzi obiekty należące do dziecięcego świata wyobraźni, gier i zabaw, np. drewniane ptaszki, koniki z wózkami, grzechotki, gwizdki, fujarki, …

Więcej

Adres:

ul. Grobla 25 (c2)
61-858 Poznań

wejście od ul. Mostowej 7


Kontakt:

061 852 30 06
etno@mnp.art.pl
http://www.mnp.art.pl