Kolonie z Akademią Hop-Siup z Tychów

niedziela 26.06.2011 do niedziela 07.08.2011

Akademia Hop-Siup w Tychach zaprasza dzieci do udziału w koloniach letnich.

MIEJSCE WYPOCZYNKU
Wszystkie turnusy tegorocznych wyjazdów wakacyjnych organizowanych przez Akademię Nauki odbywać się będą w ośrodku kolonijnym „Leśne Wrota" nieopodal miejscowości Klewki. Jest to malownicza wieś w samym „sercu" Warmii i Mazur, która od lat przyciąga amatorów wypoczynku. Położona jest 15 km na południowy wschód od Olsztyna, który jako stary średniowieczny gród słynie ze swych turystycznych atrakcji.

TURNUSY I CENY ZA JEDNO DZIECKO

1 26.06 – 09.07.2011 1640 PLN
2 10.07 – 23.07.2011 1640 PLN
3 24.07 – 06.08.2011 1640 PLN
4 07.08 – 20.08.2011 1640 PLN

Czas trwania kolonii :
13 dni

Wiek uczestników:
7-17 lat
(wewnętrzny podział na grupy wiekowe)

TRANSPORT

Dojazd na kolonie oraz powrót odbywa się, tak jak w latach ubiegłych, pociągiem w rezerwowanych przedziałach specjalnych wagonów kolonijnych. Wyjazdy na każdy z turnusów są zawsze w niedzielę ze stacji Poznań Główny o godz. 11:48 . W Olsztynie jesteśmy o godz. 15:58 skąd wynajęty autokar zawozi Dzieci do Ośrodka Wypoczynkowego „LEŚNE WROTA" w Klewkach. Powrót odbywa się analogicznie, zawsze w soboty pociągiem relacji Olsztyn 11:42 – Poznań Główny 16:43.

Koszt dojazdu i powrotu to dodatkowe 50 zł do ceny turnusu.
Ceny zawierają w sobie wszystkie koszty wynikające z programu takie jak: zakwaterowanie, wyżywienie, wszelkie bilety wstępów (bez przejazdu Poznań – Klewki i spowrotem), przejazdy na miejscu, opieka zdrowotna, ubezpieczenie, materiały dydaktyczne oraz pomoce naukowe. Dzieci mogą mieć kieszonkowe do swej dyspozycji.

KADRA

Kadra jest jednym z najsilniejszych atutów naszej oferty. Opiekunowie, oprócz wymaganych powszechnie uprawnień wychowawcy kolonijnego, to osoby, które przez cały rok szkolny pracują z Dziećmi jako trenerzy Akademii Nauki prowadząc zajęcia kursów "Mądre Dziecko" lub "Uczeń z Charakterem". Są to psycholodzy lub pedagodzy, którzy poza wykształceniem akademickim otrzymali gruntowną wiedzę w dziedzinie najnowszych osiągnięć psychologii rozwojowej Dziecka. A co najważniejsze mają olbrzymie doświadczenie w codziennych kontaktach i pracy z Dziećmi i ich rodzicami.

REZERWACJE

Rezerwacja miejsc odbywa się telefonicznie (tel. 227 10 70)lub mailowo (biuro@akademiatychy.pl), bądź też osobiście w Akademii Tychy (ul. Wejchertów 20, Tychy)

Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zaliczki w ciągu 3 dni od zgłoszenia uczestnictwa w imprezie w wysokości 30% całego kosztu wyjazdu.

Resztę kwoty należy wpłacić do 30 dni przed rozpoczęciem turnusu.

PROGRAM

CELE

Budzenie ciekawości świata, siebie i ludzi…
Głównym celem, który realizujemy podczas kolonii z Akademią Nauki jest wszechstronny, aktywny wypoczynek dzieci w otoczeniu przyrody. Kontakt z dziewiczą przyrodą Mazur, kąpiele w jeziorach i w słońcu, będą oddziaływać na dziecko zarówno w sferze fizycznej jak i emocjonalnej. Ponadto, chcemy rozbudzić w dziecku ciekawość świata i wykorzystać ją do podróży w krainę intelektu, emocji i zdolności twórczych dziecka.

Budzenie ciekawości świata…
Podczas tegorocznych kolonii chcemy, żeby to „PRZYRODA" stała się nauczycielką i przewodniczką, która zaprowadzi dzieci w swój niezwykły świat. Badając przyrodę (poprzez zbieranie próbek i obserwację ich pod mikroskopem) poznając najciekawsze miejsca w okolicy oraz poszerzając swoją wiedzę ekologiczną dzieci uświadomią sobie zależność między stanem czystości Ziemi a zdrowiem. Dziecko będzie mogło dostrzec „małe współzależności" również między ludźmi w swoim najbliższym otoczeniu (dom, rodzina, szkoła) i stosując zasady ekologii bardziej harmonijnie w nich funkcjonować.

Budzenie ciekawości siebie…
W każdym dziecku tkwi niezwykły potencjał. Dlatego dzieci wezmą udział
w specjalnym przygotowanym programie (program wzorowany jest na Kursie Nauki Czytania i Rozwoju Intelektu MĄDRE DZIECKO), który pozwoli odkryć im własne talenty i możliwości. Dziecko świadome swoich mocnych stron ma zawsze większe poczucie „zdrowej" pewności siebie, lepiej radzi sobie w przyswajaniu nowej wiedzy i ma lepsze relacje z rówieśnikami. Tym celom towarzyszy kolejny – rozbudzanie wyobraźni i wykorzystanie jej w różnych obszarach życia.

Budzenie ciekawości ludzi…
Wszechstronne rozwijanie inteligencji emocjonalnej jest podstawą zadowolenia
i radzenia sobie w życiu dziecka. Stąd praca w zespołach, przyjmowanie
i odgrywanie ról, odpowiedzialność za rolę, współodczuwanie, dzielenie się doświadczeniem – informacjami i emocjami, świadomość, ekspresja i nazywanie emocji, empatia, komunikacja, asertywność i współdziałanie, świadomość swego potencjału osobistego, praca nad talentami.

Zajęcia tematyczne i poznawanie wiedzy odbywają się wyłącznie
w formie warsztatów, zabaw oraz prezentacji i w każdym przypadku
są połączone z ćwiczeniami z treningu twórczości.

RAMOWY PROGRAM

Warsztaty i zabawy edukacyjne z zakresu podnoszenia kompetencji inter-personalnych, rozwijania inteligencji emocjonalnej

• Tworzenie wspólnych dzieł
– kręcenie filmu przez Dzieci (przydzielenie ról, pisanie scenariusza, kostiumy,
scenografia, obsada aktorska itp.);
– tworzenie przedstawień obrazujących poznawane techniki pracy z emocjami,
bajki terapeutyczne i Reguły Realizacji Marzeń;
– malowanie/wykonywanie kolaży, dotyczące poznawanych zagadnień;
– wspólne poszukiwanie skarbu, rozwiązywanie zagadek i poszukiwanie kolejnych
wskazówek;

• Rozwijanie inteligencji emocjonalnej:
– zabawy integracyjne
– warsztaty asertywności w relacjach z innymi
– kształtowanie świadomości poczucia wpływu i odpowiedzialności za swoje zachowanie i relacje z innymi;
– poznawanie technik pracy z lękiem, złością, wstydem, oparte na coachingu
i artterapii;
– elementy treningu jogi i astrokarate budujące poczucie siły i pewności siebie;

• Współpraca i konkurencja – wiele zadań drużynowych, konkursy i turnieje;

Warsztaty i zabawy edukacyjne z zakresu rozwoju osobistego rozbudzające wyobraźnię, twórcze myślenie

• Warsztaty z asertywnych zachowań (wyrażanie swoich opinii, emocji i postaw – właściwe komunikaty, danie tego samego prawa innym, szacunek wzajemny, udzielanie i przyjmowanie krytycznych opinii we właściwej formie, itp.)

• Warsztaty twórczości
1. Malowanie obrazów emocjonalnych.
2. Tworzenie strojów i rekwizytów do procesów psychologicznych, filmu,
przedstawień teatralnych i dram.
3. Malowanie mandali i rysunków terapeutycznych (praca z talentami i wspieranie
docierania do zasobów.
4. Ekspresja w tańcu.
5. Rzeźbienie w glinie.

• Wakacje z książką – codzienne czytanie Dzieciom książek, bajek terapeutycznych, pereł mądrości i opowieści z morałem (głównie przed snem);

• Warsztaty kinezjologiczne – ćwiczenia ruchowe z zakresu kinezjologii. KINEZJOLOGIA – nauka o ruchu, który powoduje uaktywnienie przewodzenia neuronalnego pomiędzy półkulami mózgowymi, minimalizację napięcia i lepsze wykorzystanie potencjału intelektualnego m.in. poprzez odblokowanie dostępu, metoda uznana i wykorzystywana na świecie, wprowadzana już do niektórych polskich szkół podstawowych;

• Zajęcia, warsztaty i zabawy ze świadomości ekologicznej oraz zapoznanie się z obyczajami i kulturą regionu.

Wszystkie powyższe zajęcia prowadzone są „na wesoło", w formie zabaw i gier. Warsztaty w większości odbywają się na świeżym powietrzu. Wieczory to dyskoteki, skecze i inscenizacje oraz ogniska ze śpiewem i gitarą.

Młodzież gimnazjalna i licealna, realizuje powyższe cele, ucząc się bardziej zaawansowanych technik docierania do swoich zasobów wewnętrznych i pracy z własnymi emocjami.

PROGRAM TURYSTYCZNY

Wszystkie wcześniej wymienione warsztaty, wplecione są w bardzo bogaty program turystyczny. Podczas czterech wycieczek Dzieci odkryją bogactwo przyrodnicze i kulturowe Warmii i Mazur. Oto miejsca, które zobaczą i atrakcje, w których wezmą udział.

Wpisany na listę światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO Zamek w Malborku nie wymaga rekomendacji. Znakomicie zachowana, jedna z największych warowni średniowiecznej Europy przyciąga rok rocznie tysiące turystów z całego świata. Spacerując po jego korytarzach ma się nieodparte wrażenie, że za chwilę natknie się na rycerza z krzyżem na białym płaszczu.

Podczas pobytu w ośrodku, Dzieci wezmą udział w warsztatach garncarskich, na których wykonają własnoręcznie naczynia z gliny. Poza tym każde z nich będzie miało okazję do przejażdżki konnej w siodle oraz wycieczki bryczką po okolicznych lasach. Dowiedzą się wielu ciekawych rzeczy o życiu i kulturze dawnych mieszkańców Warmii i Mazur w ramach „bajań starej warmianki".

Jedną z największych atrakcji tegorocznej kolonii będzie dwudniowa wycieczka do zamku w Gniewie. Podczas wieczornego zwiedzania komnat z pochodniami dzieci poczują klimat, jaki towarzyszył życiu w takim zamczysku. Nocny spacer uzupełniony będzie ogniskiem na dziedzińcu wraz z pieczeniem kiełbasek oraz pokazem multimedialnym zatytułowanym „Wakacje z duchami. Kolejny dzień pobytu w Gniewie to żywe lekcje historii, podczas których dzieci będą przymierzać rycerskie zbroje, uczyć się fechtunku, strzelania z kuszy, ale także odwiedzą średniowieczne warsztaty rzemieślnicze, w których będą mogły same doświadczyć pracy na warsztacie tkackim czy kole garncarskim.

Olsztyn to stary średniowieczny gród kryjący w swych murach wiele zaskakujących niespodzianek i atrakcji. Miejscem wartym obejrzenia jest olsztyńska starówka. Sercem starówki jest duży rynek otoczony uroczymi kamieniczkami z XVII i XVIII w. Stary Ratusz zajmujący środek rynku oraz gotycka wieża, zwana Bramą Wysoką, dopełniają całości tworząc niezwykły klimat tego urokliwego miejsca.

Planetarium w Olsztynie jest pomnikiem zbudowanym w hołdzie Mikołajowi Kopernikowi. Podczas specjalnych spektakli multimedialnych z muzyką oraz efektami dźwiękowymi prezentowane są różnorodne zjawiska astronomiczne oraz efekty lotów kosmicznych. Prezentowane w czasie projekcji rozgwieżdżone niebo pozostaje na długo w pamięci widza.

W zakolu Łyny wznosi się XIV-wieczny zamek. Jego potężne gotyckie skrzydła
z surowymi szczytami, połączone murem, wywierają wrażenie a widok z jego wieży zapiera dech w piersiach. W jego murach przez wiele lat żył i tworzył Mikołaj Kopernik.
W zamkowym muzeum znajdują się pamiątki po naszym wielkim rodaku, w tym jedyna
w kraju księga pochodząca z biblioteki astronoma.

Jedną z największych atrakcji regionu stało się ostatnio miasteczko westernowe w Mrągowie. Świetnie odtworzone realia dzikiego Zachodu, połączone z inscenizacjami napadu na bank, pokazami jazdy konnej czy tańcami indian, robią niesamowite wrażenie nie tylko na dzieciach.

Wilczy Szaniec słynna kwatera Adolfa Hitlera to dziś miejsce gdzie w niezwykle ciekawy sposób można spotkać się z historią tamtych czasów. Zwiedzanie Wilczego Szańca wozem pancernym, oddanie serii strzałów z replik broni niemieckiej z okresu II wojny światowej, prezentacja makiety Wilczego Szańca czy wizyta w wojskowym szpitalu polowym to tylko niektóre z przykładów jak można młodym ludziom opowiadać o historii bawiąc jednocześnie.

Zapisz się na cotygodniowy newsletter z wydarzeniami w Twoim mieście i odbierz eBook za darmo!

wybierz eBook dla siebie