Jestem Mikołajem – charytatywny bieg mikołajkowy 2016

Park im. marsz. J. Piłsudskiego mapa

sobota 03.12.2016

Święty Mikołaj biegnie

Wszystkie aktywne rodziny zapraszamy do udziału w mikołajkowym biegu w Parku Piłsudskiego. Wyczynowcy muszą płacić i się rejestrować, ale zapaleńcy biegania całą rodziną mają na trasę biegu wstęp wolny. Mikołajkowe bieganie ma na celu wsparcie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii. Do zobaczenia!

03.12.2016, godz. godz. 09.00

Start i meta: przy zbiegu ulic Srebrzyńskiej/Praussa na terenie parku J.Piłsudskiego , Łódź

I. ORGANIZATOR
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Praussa 2 94-203 Łódź mosnr3@onet.eu www.mosnr3.pl TIME4S www.time4s.pl

II. CELE
1. Pomoc dla dzieci z MOS.
2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród mieszkańców województwa łódzkiego.
3. Upowszechnianie biegania jako jednej z najprostszych form ruchu na świeżym powietrzu.
4. Integracja środowiska biegaczy i ich rodzin.

III. TERMIN I MIEJSCE
1. Bieg odbędzie się w dniu 3 grudnia 2016 w Łodzi.
2. Długość trasy to: Bieg rodzinny – 1km Bieg główny – 5 km
3. Start i meta będą znajdowały się przy zbiegu ulic Srebrzyńskiej/Praussa na terenie parku J.Piłsudskiego.
4. Program zawodów:
09:00 – otwarcie biura zawodów (MOS ul. Praussa 2)
11:15 – zamknięcie biura zawodów
12.00 – start biegu rodzinnego
12:30 – start biegu głównego 5 km,
13:30 dekoracje i część nieoficjalna teren MOS ul. Praussa 2
5. Trasa wytyczona na terenie parku J.Piłsudskiego – jedna pętla utwardzona (trasa 5km jak w Biegu po Nowe)

IV. LIMIT CZASU 1. Organizator nie przewiduje limitu czasu na ukończenie biegu.

V. ZGŁOSZENIA
1. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest dokonanie rejestracji elektronicznej do biegu, wpłacenie opłaty startowej przelewem elektronicznym oraz podpisanie deklaracji uczestnictwa podczas odbioru pakietu w dniu zawodów. Wypełnienie deklaracji oraz dokonanie opłaty rejestracyjnej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. 2. Organizator ustala limit uczestników na 300 osób w biegu głównym 5 km, nie ma limitu uczestników w biegu rodzinnym. 3. Organizator zastrzega sobie prawo do przygotowania pełnych pakietów startowych dla wszystkich w biegu głównym którzy dokonają rejestracji oraz opłaty startowej do końca listopada. Istnieje możliwość zapisania się w dniu biegu jednak nie więcej niż 30 osób o wolnych miejscach poinformujemy na funpagu biegu(w takim przypadku nie gwarantujemy pełnego pakietu startowego) 4. Lista startowa będzie weryfikowana na bieżąco, na początku grudnia na liście widoczne będą tylko te osoby, które dokonały zapisu i opłaty rejestracyjnej. 6. Odbiór pakietów startowych będzie możliwy 03 grudnia 2016 w biurze zawodów w godzinach 9:00 do 11:15. 7. Biuro zawodów będzie mieścić się w okolicach miejsca startu/mety teren ośrodka MOS 3 ul.Praussa 2.

VI. UCZESTNICTWO
1. Prawo uczestnictwa: Bieg Główny 5km – wszyscy zarejestrowani i opłaceni, osoby które nie ukończyły 18 roku życia do dnia imprezy zobowiązane są do zapisu przez osobę dorosłą, która w dniu imprezy podpisze stosowne oświadczenie. Bieg Rodzinny – wszyscy chętni (bieg o charakterze happeningowym –bez pomiaru czasu i bez opłaty startowej) 2. Podpisując deklarację uczestnictwa Uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w zawodach. Organizator nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu chorób, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie, oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności. 3. W biurze zawodów zostanie przeprowadzona zbiórka pieniędzy na rzecz wychowanków MOSnr3 ( kiermasz świąteczny)
4. Pakiet startowy: Czapka, Numer i 4 agrafki, Coś słodkiego Na mecie pamiątka z biegu – medal, woda, herbata, zupa regeneracyjna i kiełbaska z ogniska. Elektroniczny pomiar czasu, czapka, coś słodkiego oraz numer z agrafkami dotyczą tylko biegu głównego. 6. Pomiar czasu dokonywany będzie za pomocą zwrotnych chipów. Chip należy umieścić na wysokości kostki po zewnętrznej stronie. Brak chipa podczas biegu skutkować będzie dyskwalifikacją. Po biegu na mecie należy zwrócić chip. Brak zwrotu chipa spowoduje brak ujęcia w komunikacie końcowym oraz dyskwalifikację. 7. Podczas zawodów wszyscy uczestnicy zobowiązani są do biegu w czapkach. Numer startowy powinien znajdować się na klatce piersiowej. Zawodnicy bez czapki lub bez numeru startowego mogą zostać zdyskwalifikowani. 8. Depozyt, szatnia oraz biuro zawodów zlokalizowane będą w MOS 3 ul. Praussa 2.

VII. OPŁATY
1. Opłata rejestracyjna za udział w zawodach to 10zł. 2. Do końca listopada płatność przelewem, po tym terminie możliwość zapisywania się dalej przez system, ale opłata gotówką w dniu biegu w biurze. 3. Każdy uczestnik będzie miał możliwość zostania Świętym Mikołajem wrzucając do skarbonki/worka dowolną kwotę przy odbiorze pakietu startowego (całość wpłat uczestników zostanie wykorzystana na zakupy Mikołajkowych paczek) 4. Opłat można dokonywać online do końca listopada na konto: mBiznes 05 1140 2004 0000 3802 7585 3040 TIME4S Radosław Sekieta Ul.Ciasna 4m1 93-547 Łódź Nip 728-236-13-55 Z dopiskiem „JESTEM MIKOŁAJEM” oraz podania imienia i nazwiska uczestnika 5. w dniu zawodów – gotówką w Biurze Zawodów 6. Odbiór pakietu startowego będzie możliwy po okazaniu dokumentu tożsamości oraz podpisaniu oświadczenia w biurze zawodów. 7. Dokonanie opłaty rejestracyjnej oraz pobranie numeru i chipa jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

VIII. KLASYFIKACJA I NAGRODY 1. O miejscu w klasyfikacji generalnej decyduje kolejność na mecie. Komunikat końcowy będzie zawierał czas brutto i netto biegu. 2. Klasyfikacja będzie przeprowadzona w kategoriach OPEN kobiet i mężczyzn – upominki od sponsorów do 18 roku życia (decyduje rok urodzenia – 1997 – 2015) – kobiet i mężczyzn – upominki od sponsorów po 18 roku życia (1996 i starsi) – kobiet i mężczyzn – upominki od sponsorów (kategoria open nie dubluje się z kategoriami wiekowymi) 4. Bieg Rodzinny – bieg hepeningowy bez nagród 5. Organizator zastrzega sobie prawo do utworzenia dodatkowych rodzajów klasyfikacji.

IX. REKLAMACJE 1. Opłata rejestracyjna nie podlega zwrotowi oraz nie może zostać przeniesiona na inna osobę.. 2. Wszelkie protesty i zażalenia dotyczące biegu należy zgłaszać pisemnie w biurze zawodów po wpłaceniu kaucji w wysokości 200zł (gotówką).

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Kontakt do organizatora – Katarzyna Wolska-Kumosińska 698 643 507, Radosław Sekieta 501 894 154 2. Organizator zapewnia Uczestnikom obsługę medyczną na czas trwania Biegu. 3. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu. 4. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione bez opieki. 5. Dane osobowe Uczestników Biegu zbierana są przez Organizatora w celu przeprowadzenia imprezy pt. „JESTEM MIKOŁAJEM”. Każdemu z uczestnikowi biegu przysługuje prawo wglądu w swoje dane osobowe i możliwość ich modyfikowania (zmiany). W celu wzięcia udziału w Imprezie uczestnik biegu zobowiązany jest podać swoje dane osobowe, o które zapytany zostanie w formularzu zgłoszeniowym. 6. Nieoficjalne wyniki biegu dostępne będą w dniu zakończenia imprezy wieczorem na stronach www.mosnr3.pl/ http://time4s.pl/wyniki.html Oficjalne wyniki biegu opublikowane zostaną do 06 grudnia 2016. 7. Organizator biegu zastrzega sobie prawo do ostatecznych zmian oraz interpretacji regulaminu.

Dane kontaktowe:
Telefon: (+48) 698 643 507, (+48) 501 894 154
Adres e-mail: mosnr3@onet.eu

www.mosnr3.pl

Źródło: www.zielonalodz.info/

Zobacz miejsce wydarzenia
Zapisz się na cotygodniowy newsletter z wydarzeniami w Twoim mieście i odbierz eBook za darmo!

wybierz eBook dla siebie