Weleda
Weleda Baby

Awangardowa edukacja kulturalna dla dzieci w oparciu o twórczość Bogusława Schaeffera

Szkoła Podstawowa nr 99 im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
🗺 mapa
📅 poniedziałek 04.12.2023 do piątek 08.12.2023
Awangardowa edukacja kulturalna dla dzieci w oparciu o twórczość Bogusława Schaeffera

Mając na względzie potrzebę wspierania systemowych działań na rzecz edukacji muzycznej,  w latach 2022-2024 Fundacja Przyjaciół Sztuk Aurea Porta, we współpracy z formacją „Małe Instrumenty” realizuje serię warsztatów dla dzieci szkół podstawowych. Bazując na twórczości Bogusława Schaeffera – polskiego kompozytora, dramaturga i grafika – chcemy przybliżyć koncepcję muzyki awangardowej, improwizacji i teatru instrumentalnego.

Pielęgnujmy wyobraźnię i otwartość na dźwięki od najmłodszych lat! Dzięki nietypowemu, zabawkowemu instrumentarium Pawła Romańczuka, dzieci w naturalny dla ich wieku sposób ośmielają się wejść w rolę kompozytora i wykonawcy. My, jako dorośli, gubimy tę chęć i swobodę muzykowania… Znika ona gdzieś w systemowym ustawieniu postrzegania sal koncertowych i praktyk wykonawczych jako dostępnych jedynie dla profesjonalnych, wyedukowanych artystów – mówi inicjatorka projektu, Judyta Grabowska-Rasek. Interpretując słowa Bogusława Schaeffera: muzyka to ogromne koło. Dlaczego miałby nas interesować tylko maleńki wycinek tego koła, prawie w całości zajęty przez muzykę popularną?
Najbliższe warsztaty odbędą się  4-8 grudnia we Wrocławiu, poprowadzą je Małe Instrumenty.
Pracownia Małych Instrumentów to przestrzeń dla spotkań twórczych we Wrocławiu. Rozwija działania w obszarze nietypowych instrumentów muzycznych oraz innych odkrywczych koncepcji naokoło muzycznych. We współpracy z warszawska Fundacja Aurea Porta, opiekująca się dorobkiem artystycznym Bogusława Schaeffera, wrocławska grupa artystyczna Małe Instrumenty przeprowadzi cykl warsztatowy eksplorujący jego koncepcje:
PARTYTURY GRAFICZNE
Partytury graficzne Bogusława Schaeffera to dobry wstęp do aktywnego uczestnictwa w jego twórczości. Pozostawiają one dużo swobody interpretacyjnej, a dodatkowo posługują się symboliką graficzną nie zawsze wymagającą muzycznego przygotowania. Dzięki zaangażowaniu się i dyscyplinie uczestnicy warsztatu mają szansę wzięcie udziału w kreowaniu abstrakcyjnej formuły muzycznej, z którą rzadko lub wcale nie spotykają się w obecnej kulturze dźwiękowej. Kody kolorystyczne, literowe, układy porządkowe i zmienne role dyrygenta / wykonawcy pozwalają odnaleźć się młodym uczestnikom w nowej dyscyplinie pracy zespołowej, wymagając od siebie i innych komunikacji nowym językiem muzycznym. W trakcie zajęć starsi uczestnicy sami ustalą zasady własnej notacji muzycznej oraz postarają się wykonać zaplanowana strukturę utworu. Program dedykowany dzieciom od 9 r. życia.
Partytury graficzne, jako alternatywna forma zapisu muzycznego, to próba stworzenia własnej kompozycji, wyrażona zestawem znaków graficznych, kolorów i kształtów. Uczestnicy sami ustalają reguły odczytu partytury, określają swobodę interpretacji, a co najważniejsze angażują się w generowanie otwartych pomysłów dźwiękowych, nie boją się eksperymentować i chętnie czerpią z różnorodności brzmieniowych setek instrumentów czekających w pracowni Małych Instrumentów.
 
Warsztaty z partytur graficznych adresowane są do uczniów w wieku 10-14 lat, nie jest wymagana umiejętność gry na instrumentach muzycznych. Prowadzenie: Paweł Romańczuk i Iwona Sztucka (Małe Instrumenty). Zajęcia odbywają się w Szkole podstawowej nr 99 im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu w dniach 4-8 grudnia w godzinach szkolnych.
TEATR INSTRUMENTALNY
Teatr Instrumentalny BSCH to warsztaty muzyczno-ruchowe, dedykowane osobom od 7 roku życia. Obecność instrumentów muzycznych na scenie w twórczości Bogusława Schaeffera wielokrotnie zyskiwała atrybut sceniczny, podobnie muzycy-wykonawcy często stawali się aktorami, dla których wykonanie muzyki i działania performatywne stanowiły część naturalnej choreografii. Chcemy by młodzi uczestnicy, nie posiadający jeszcze dużego skrępowania ruchowego czy ograniczeń estetycznych w zakresie dźwięku przyjęli na siebie role muzyków w realizacji niedużego pokazu muzyczno-aktorskiego. Przyjęta tematyka pozwoli na stworzenie prostej fabuły czy narracji, która zostanie zinterpretowana przez uczestników pod kierunkiem prowadzących zarówno w obszarze muzycznym jaki i scenicznym. Interaktywność, naśladownictwo, podążanie za inspiracjami dźwiękowymi cechują pracę warsztatową i są punktem wyjścia do stworzenia awangardowego w brzmieniu i strukturze nowego utworu muzycznego. Zaangażowanie dzieci przejawia się na każdym kroku pracy warsztatowej, to one kreują świat dźwięków i przestrzeni wpisując się w zainicjowane przez prowadzących brzmienia. Swoboda działań przy równoczesnym, dość naturalnym usystematyzowaniu otwartych struktur umożliwia spontaniczne działania na gruncie muzycznym. Jest to nieczęsta praktyka, gdyż zwykle do występ na koncercie poprzedzony musi zostać godzinami ćwiczeń. Chcemy pokazać, jak bliski i możliwy do samodzielnej kreacji może być świat muzyki.
Doświadczenie zebrane w trakcie warsztatów posłuży prowadzącym do opracowania materiałów pomocniczych dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, którzy nie posiadają przygotowania muzycznego, publikacji elektronicznej nt wprowadzania elementów edukacji muzycznej w praktyce codziennej pracy z dziećmi (np.poprzez budowę instrumentów i wykorzystania ich przy użyciu prostych zwrotów agogicznych towarzyszących ścieżkom dźwiękowym).
Teatr instrumentalny, to forma łącząca w sobie ruch, gest, dźwięk i instrument muzyczny również w charakterze obiektu scenicznego. Wolne skojarzenia uczestników warsztatu są przekształcane w abstrakcyjną mini fabułę, zaskakujące scenariusze i ruchowe zachowania. Wszystko to jest inspirowane instrumentem muzycznym, z którym wiążą się właściwe dla naszej rzeczywistości gesty, zarówno te wprost wykonawcze jak i komentujące obecność instrumentów w kulturze.
Warsztaty z teatru instrumentalnego adresowane są do uczniów w wieku 8-12 lat. Prowadzenie: Jan Kochanowski (Wrocławski Teatr Pantomimy), Iwona Sztucka i Paweł Romańczuk (Małe Instrumenty). Zajęcia odbywają się w Szkole podstawowej nr 99 im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu  w dniach 4-7 grudnia w godzinach szkolnych.
Małe Instrumenty prowadzą warsztaty muzyczne dla uczniów wrocławskich szkół. Bazują na unikalnym zbiorze 700 nietypowych instrumentów muzycznych, które w pełni dostępne są tylko we wrocławskiej pracowni (niebawem otwarcie Galerii Ton Piano – więcej o tym powie Paweł)
Tradycyjne Instrumenty muzyczne przyzwyczaiły nas do swoich ról w muzyce, tej poważnej i rozrywkowej. Jednak te kulturowe tropy nie wyczerpują ich potencjału i to, co zepchnięte na margines instrumentalnego mainstreamu jest punktem wyjścia do poszukiwań wśród całej masy unikalnych instrumentów zgromadzonych w pracowni Małych Instrumentów. Interesuje nas każdy dźwiękowy gest, dowolna intonacja i jakość dźwięku. Cieszy nas odkrywanie nowych zestawień i kontekstów, wykręcanie tonalne ucha i odmienności performatywne.
https://www.facebook.com/maleinstrumenty
Projekt „Awangardowa Edukacja Kulturalna” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
Patronem projektu jest Miasto Dzieci
364 ocen
5.00
dodaj ocenę
×
zapis na newsletter - prezent
Zapisz się na cotygodniowy newsletter z wydarzeniami w Twoim mieście i odbierz eBook za darmo! wybierz eBook dla siebie
zapis na newsletter - prezent