Na tropach Gangu Wypchanego Krokodyla – weź udział w konkursie literackim

Na tropach Gangu Wypchanego Krokodyla – weź udział w konkursie literackim
Zagłębiowska Mediateka – Miejska Biblioteka Publiczna, organizator projektu „Teraz Książka”, serdecznie zaprasza do udziału w oryginalnym konkursie literackim, który będzie wymagał od uczestników wykazania się niemałą wyobraźnią i zmierzenia się z szeregiem kreatywnych… ograniczeń. Konkursowy tekst powinien bowiem spełniać kilka niezbędnych warunków – miejsce akcji musi rozgrywać się w określonych sosnowieckich lokalizacjach: Egzotarium, Zagłębiowskiej Mediatece (lub innej filii bibliotecznej) oraz w Urzędzie Miejskim. W fabule musi pojawić się również Gang Wypchanego Krokodyla, a sprawę z ramienia Policji powinien prowadzić Komisarz Stateczny (szczegóły konkursu w Regulaminie). Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody. Termin składania prac – 22 kwietnia 2024. Zatem – do dzieła!

Regulamin ogólnopolskiego konkursu literackiego
„Na tropach Gangu Wypchanego Krokodyla”

Warunki uczestnictwa:
1. Uczestnikiem konkursu „Na tropach Gangu Wypchanego Krokodyla” mogą być dzieci w wieku od 7 lat, młodzież oraz osoby dorosłe.
2. Zasięg konkursu: ogólnopolski.
3. Organizatorem konkursu jest Zagłębiowska Mediateka – Miejska Biblioteka Publiczna im. G. Daniłowskiego w Sosnowcu, z siedzibą w Sosnowcu, przy ul. Kościelnej 11.
4. Konkurs rozpoczyna się 22.03.2024 r., a kończy 22.04.2024 r.
5. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

Zasady konkursu:
1. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną, samodzielnie przygotowaną pracę.
2. Prace dostarczone na konkurs muszą być pracami własnymi, które nie były wcześniej publikowane i nagradzane.
3. Zadanie konkursowe polega na napisaniu opowiadania o charakterze kryminalnym. Praca musi spełniać kilka warunków: akcja opowieści powinna rozgrywać się częściowo w jednej z trzech lokalizacji miasta Sosnowca: Urzędzie Miejskim, Egzotarium, Zagłębiowskiej Mediatece lub innej filii MBP Sosnowiec. W historię kryminalną powinien być zamieszany Gang Wypchanego Krokodyla, a sprawę z ramienia Policji, winien prowadzić Komisarz Stateczny. Opowiadanie powinno obejmować minimalnie 1 stronę A4, maksymalnie 3 strony A4, znormalizowanego maszynopisu (czcionka: Times New Roman, Calibri; wielkość czcionki: 12; marginesy: prawy, lewy, górny, dolny: 2,5 cm; interlinia 1,5 wiersza).
4. Prace można:
przesłać pocztą na adres: Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa Daniłowskiego, Wypożyczalnia dla Dorosłych, ul. Kościelna 11, 41-200 Sosnowiec, z dopiskiem „Na tropach Gangu Wypchanego Krokodyla” do dnia 22 kwietnia 2024 r. (prace dostarczone po terminie nie będą oceniane, decyduje data stempla pocztowego);
przesłać pocztą mailową na adres: marzena.lykowska@biblioteka.sosnowiec.pl, z dopiskiem „Na tropach Gangu Wypchanego Krokodyla” do dnia 22 kwietnia 2024 r.;
dostarczyć osobiście do siedziby Zagłębiowskiej Mediateki, Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Gustawa Daniłowskiego, Wypożyczalnia dla Dorosłych, 41-200 Sosnowiec, do dnia 22 kwietnia 2024 r.
5. Prace powinny zostać zaopatrzone w kartę zgłoszenia dostępną na stronie internetowej Organizatora.

Cele konkursu:
1. Rozwijanie zdolności literackich.
2. Rozwijanie aktywności twórczej, zainteresowań i wrażliwości artystycznej, uwrażliwianie na piękno polszczyzny.
3. Zachęcenie do twórczego spędzenia wolnego czasu.

Nagrody, sposób i termin realizacji wygranych:
1. Oceny prac dokona jury powołane przez Organizatora.
2. Przyznane zostaną nagrody główne za zajęcie I, II, III miejsca w różnych kategoriach wiekowych oraz wyróżnienia.
3. Jury zastrzega sobie prawo przyznania mniejszej niż przewidziana liczba nagród lub przyznania nagród dodatkowych.
4. Jury oceniać będzie: pomysłowość, kreatywność, zgodność z tematem, poprawność językową.
5. Nagrody w konkursie będą rzeczowe.
6. Wyniki konkursu zostaną opublikowane w dniu 25.04.2024 r. na stronie internetowej Organizatora.
7. W przypadku laureatów mieszkających w znacznej odległości od siedziby Organizatora możliwa jest wysyłka nagród drogą pocztową.
8. Zwycięskie opowiadania mogą być w przyszłości opublikowane na stronie MBP w Sosnowcu, portalach społecznościowych, Facebooku MBP Sosnowiec.

zapis na newsletter - prezent
Zapisz się na cotygodniowy newsletter z wydarzeniami w Twoim mieście i odbierz eBook za darmo! wybierz eBook dla siebie
zapis na newsletter - prezent